Hoppa till huvudinnehåll

En ny informationsläcka avslöjar Trumps kontakter till Ryssland och toppolitikers kopplingar till skatteparadis

Vi från Gibbs Hill Lighthouse på Bermuda
Gibbs Lighthouse i Bermuda Vi från Gibbs Hill Lighthouse på Bermuda Bermuda,Gibbs Hill Lighthouse

En ny informationsläcka avslöjar att tiotals toppolitiker har hemliga kopplingar till skatteparadis och berättar om storföretagens skatteplanering. Läckan visar också på engelska drottningens, U2:s frontfigur Bonos och andra världsstjärnors kopplingar till skatteparadis.

Paradisdokumenten

- Yle publicerar under de kommande veckorna tiotals artiklar, som baserar sig på en jättelik informationsläcka.

- Materialet härstammar från två stora företag som säljer skatteparadistjänster, Appleby och Asiaciti Trust.

- Yle har dessutom tillgång till material från 19 länders handelsregister.

- Materialet består av 13,4 miljoner läckta dokument.

- Informationen läcktes ursprungligen till Süddeutsche Zeitung.

- Yles MOT-redaktion och A-studio har tillgång till materialet via den internationella journalistorganisationen ICIJ.

- Läckan kallas Paradisdokumenten.

- Paradisdokumenten avslöjar att hundratals finländare är ägare i skatteparadisbolag.

- Inga framstående finländska politiker har återfunnits i läckan.

Dokumenten som nu har läckts visar också att USA:s presidents Donald Trumps administration har täta kontakter med Ryssland. Speciellt handelsminister Wilbur Ross har kopplingar till Ryssland.

Ross har i åratal gjort miljonaffärer med affärsmän som har nära kontakt med Kreml, bland andra den finsk-ryska miljardören Gennadij Timtjenko och presidentens svärson Kirill Sjamalov. En del av Ross samarbetspartners finns på USA:s ryska sanktionslista.

Även Trumps rådgivare och centrala valfinansiärer återfinns som kunder hos Appleby. Också Trumps utrikesminister Rex Tillerson och bostads- och stadsutvecklingsminister Ben Carson äger skatteparadisbolag. Tolv personer i Trumps administration samt i hans valkampanj finns med i de läckta dokumenten.

Paradisdokumenten avslöjar åtminstone 120 internationella politikers hemliga kopplingar till bolag i skatteparadisen. Bland dem finns flera sittande och före detta ministrar och statsöverhuvuden.

De hemliga dokumenten lyfter fram åtminstone 30 politiker och deras familjemedlemmars bolag – bland annat en litauisk europaparlamentariker, två tidigare kanadensiska premiärministrar och Brasiliens nuvarande finansminister.

Brittiska kungahuset använder skatteparadis

I Paradisdokumenten finns uppgifter om att den brittiska drottningen Elisabeth, U2-stjärnan Bono och Madonna har kopplingar till skatteparadis.

Det brittiska kungahuset har placerat miljontals euro via skatteparadis. Investeringarna har gjorts via Lancaster hertigdöme som förvaltar kungahusets förmögenhet men det är trots namnet en slags placeringsfond.

Läckan innefattar 13,4 miljoner dokument. Innehållet i dem kastar ljus på hur politiska och ekonomiska beslutsfattare, höga tjänstemän, stjärnor i nöjesbranschen och kungligheter är inblandade i skatteparadisekonomin.

Materialet innehåller uppgifter om hundratals finländares innehav i skatteparadisbolag. Det finns ändå inga kända eller framstående finländska politiker i läckan.

Yle publicerar nu under den närmaste dryga veckan ett stort antal artiklar som baserar sig på Paradisdokumenten. De kommer också att handla om finländares verksamhet i skatteparadisen samt de mest betydelsefulla internationella avslöjandena.

USA:s president Donald Trump och Kanadas premiärminister Justin Trudeau.
Donald Trump och Justin Trudeau USA:s president Donald Trump och Kanadas premiärminister Justin Trudeau. Bild: EPA/SHAWN THEW Donald Trump,Justin Trudeau,USA,Kanada

Kanadensiska premiärministerns betrodda man föremål för bedrägerimisstankar

Den kanadensiska premiärministerns Justin Trudeaus nära vän, miljardären Stephen Bronfman som även svarade för finansieringen av Trudeaus valkampanj har gömt tiotals miljoner euro i en trust på Caymanöarna.

Bronfman är en rik kanadensisk placerare och affärsman som har donerat stora summor också till välgörenhet. Ekonomitidskriften Forbes har kallat den bronfmanska släkten ”de kungliga i Kanada”.

Enligt det kanadensiska mediabolaget CBC, som har undersökt fallet också med hjälp av Paradispapperen, har Bronfman undvikit att betala skatt i Kanada, USA och Israel.

En trust är en ägandeform som Finlands lag inte känner till. Den påminner om en kombination av en stiftelse och ett företag. Truster används ofta för att dölja egendom och för skatteplanering.

Enligt de sakkunniga som CBC har intervjuat har Bronfman eventuellt också gjort sig skyldig till bedrägeri. Bronfman har ansvarat för medelinsamlingen för det kanadensiska premiärministerpartiet liberalerna under de senaste åren.

Justin Trudeau som är väldigt populär både i sitt hemland och internationellt blev premiärminister i Kanada år 2015. Uppgifterna i Paradisdokumenten är pinsamma för Trudeau eftersom han i sin valkampanj lovade beskatta de rika strängare och kämpa mot skatteparadisen.

U2-solisten Bonos hemliga placeringar i Litauen

Paradisdokumenten berättar också om bandet U2:s solist Bonos, eller Paul David Hewsons, kopplingar till skatteparadis.

Den världskände sångaren och människorättsaktivisten har via ett skatteparadisbolag placerat miljontals euro i den lilla litauiska byn Utena. Via sitt bolag Nude Estates Malta Limited har han också placerat pengar i ett litauiskt köpcenter. Bono har inte svarat på ICIJ:s frågor och varför han har använt skatteparadis för att placera pengar i Litauen.

Dokumenten läcktes på våren igen till Süddeutsche Zeitung, som i sin tur delade materialet via det internationella journalistnätverket ICIJ till cirka 400 journalister på olika håll i världen. Yles undersökande redaktion MOT är som enda finländska redaktion med i gruppen.

De så kallade Panamadokumenten och de dramatiska nyheterna som baserade sig på dem spreds på samma sätt för ett och ett halvt år sedan. Panamapapperen har lett till regeringsbyten, ministrars avgång, skatteinspektioner, razzior och anhållanden.

Mera om Yles publiceringspolicy kan du läsa här:

Läs mera:

Hundratals finländare avslöjas i informationsläcka - men varför publiceras inte allas namn?

Yle berättar här vad Paradisdokumenten innehåller, vilken information som publiceras och varför vissa finländska namn inte offentliggörs.

Allvarliga brister gällande hindrande av penningtvätt hos advokatbyrå

Det nu läckta materialet kommer från två bolag som erbjuder skatteparadistjänster: Appleby, som har sitt huvudkontor i Bermuda och Asiaciti Trust, som verkar utgående från Singapore.

Appleby kontor, Bermuda.
Appleby erbjuder skatteparadistjänster Appleby kontor, Bermuda. kontor,appleby

Appleby är ett av världens största företag som erbjuder skatteparadistjänster. Företaget grundar och administrerar skatteparadisbolag förutom i Bermuda även på Caymanöarna, Brittiska jungfruöarna och på de brittiska Kanalöarna.

Applebys kunder består av både stora företag och rika privatpersoner. Informationsläckan innehåller bland annat företagsdokument, ägarlistor, e-post samt låne-, leasing- och andra avtal.

Mossack Fonseca, som är bekant från Panamapapperen hade dåligt rykte redan innan läckan. Företagets kunder bestod av personer på sanktionslistor och till och med dömda brottslingar. Appleby däremot har haft ett gott rykte som en advokatbyrå som vunnit flera internationella priser.

Appleby handlar mer rent än Mossack Fonseca, men vi ser trots det att bolaget har smutsiga händer, säger Bastian Obermayer på Süddeutsche Zeitung, som först fick ta del av läckan, till MOT-redaktionen. -

- Skatteparadissystemets grundproblem är att så många skumma personer utnyttjar det. De som utnyttjar systemet har ofta smutsiga händer, säger Obermayer.

– När du gör affärer med dem smutsar du även ner dig själv, säger han.

Paradisdokumenten avslöjar att också Appleby har allvarliga brister när det gäller att känna och identifiera sina kunder, vilket ändå är den viktigaste förutsättningen för att kunna bekämpa penningtvätt. Finansinspektionen på Bermuda hittade år 2015 allvarliga brister i riskbedömningarna gjorda av Appleby gällande penningtvätt och bötfällde bolaget, vilket inte har berättats om i offentligheten.

Mera om Appleby kan du läsa här:

Läs mera:

I Bermuda verkar jättelika Appleby som erbjuder skatteparadistjänster

Världens största och äldsta bolag som erbjuder skatteparadistjänster har en stor mängd internationella stora bolag och rika privatpersoner som kunder.

Tiotals toppolitiker använder hemlighetsstater

Paradisdokumenten avslöjar åtminstone 30 tidigare eller nuvarande stats- eller regeringsöverhuvud, ministrar eller familjemedlemmar till toppolitiker till exempel från Kanada, USA, Lettland, Brasilien och Indonesien.

Politikers skatteparadiskopplingar är speciellt problematiska eftersom man via dem kan gömma olagliga inkomster, kringgå skatt eller idka korruption.

Över 350 finländare i registret i Malta

I den nya läckan ingår också nitton handelsregister från små ”hemlighetsstater” som Malta, Grenada, Guyana och Vanuatu. Materialet från dessa register är smalare än resten av materialet.

Det handlar mest om grunduppgifter om företag, som namn på chefer och aktieägare. Det läckta materialet från företagsregistren innehåller inte företagens interna e-postmeddelanden eller annat material.

Det intressantaste materialet ur finländsk synvinkel gäller Malta. I företagen i öriket i Medelhavet finns mer än 350 finländska namn från nätspelare till bankirer och privata placerare.

Yle publicerar under de kommande dagarna mera information om finländare som finns med i maltesiska företag.

Att få uppgifter från företag som verkar i låg- eller nollskatteländer är ändå betydelsefullt. Skatteparadisländernas trumfkort är sekretess och därför är det vanligtvis mycket svårt eller omöjligt att få ut uppgifter om företag eller deras ägare.

”Systemet måste stängas ner”

Skatteparadisets hemligheter har börjat avslöjats en aning under de senaste åren som följd av informationsläckor. Den största var de så kallade Panamadokumenten som publicerades för drygt ett år sedan.

I och med läckorna har både nationella parlament och multinationella aktörer som Europeiska unionen börjat försvåra skatteparadisens verksamhet.

Enligt medborgarorganisationen Tax Justice Network som undersöker skatteparadis och som kräver rättvisare beskattning, är det framför allt de som hör till eliten och makthavarna som utnyttjar skatteparadisen.

- Eliten, multinationella bolag, mycket rika personer vilket innefattar många politiker, har vant sig vid systemet till den grad att de anser det vara normalt och rättvist, säger sakkunniga Alex Cobham från tax Justice Network.

- Systemet måste stängas ner, kräver Cobham i en intervju som Yle gjort i London.

Flera medborgarorganisationer, journalister och politiker har kritiserat speciellt det hemlighetsmakeri som skatteparadisen innebär.

Det att man inte känner till de egentliga ägarna eller förmånstagarna möjliggör en tvivelaktig eller till och med kriminell verksamhet.

- Anonymiteten för ingen nytta med sig. Varken marknaden, skattemyndigheterna eller regeringar har någon nytta av anonymitet, konstaterar Cobham.

- Anonyma företag äter upp andra länders skatteintäkter, försvagar förvaltningen, höjer korruptionsrisken, försvårar att marknaden fungerar rättvist det vill säga skadar inhemska företag, som följer spelreglerna, säger Cobham.

Skatteparadis används förutom i laglig skatteplanering också i olaglig verksamhet som penningtvätt, korruption eller olagligt kringgående av skatt.

Yle publicerar under de kommande dagarna flera artiklar på webben samt två MOT-program i TV (6.11 och 12.11) enligt en tidtabell som gjorts upp av en internationell journalistgrupp.

Text: Minna Knus-Galán och Jyri Hänninen.
Översättning: Carin Göthelid och Pekka Palmgren