Hoppa till huvudinnehåll

”Det här kan svärta ner hela börsens rykte” – oklara penningflöden kopplas till finländskt börsbolags storägare

Afarak Groups huvudkontor i Helsingfors.
Afarak Groups huvudkontor ligger i centrum av Helsingfors. Afarak Groups huvudkontor i Helsingfors. Bild: Yle/ Pekka Palmgren paradisdokumenten

En ny informationsläcka och Yles egna undersökningar avslöjar börshistoriens märkligaste ägararrangemang och tvivelaktiga penningströmmar. Det handlar om Ruukki Group, nuvarande Afarak.

Gruvbolaget Afarak Groups kroatiska storägare Danko Končar har på basis av dokument i åratal hemlighållit sin faktiska beslutanderätt i bolaget. Bolaget noteras på Helsingforsbörsen.

Det här förfarandet kan innebära att Končar kan ha gjort sig skyldig till ett brott mot värdepappersmarknadslagen.

Afarak Group, det vill säga före detta Ruukki Group, noteras både på börsen i Helsingfors och på börsen i London. Bolaget har nästan 7 000 finländska aktieägare.

Centralkriminalpolisen undersöker Končar och hans ägararrangemang. Han misstänks åtminstone för missbruk av insiderinformation. Han har förnekat sin skuld.

De dokument som Yle har visar ändå att det finns oklara tillvägagångssätt i Končars verksamhet. Končar har också utnyttjat flera skatteparadisbolag i sin verksamhet.

Maktkampen mellan de finländska ägarna och den kroatiska ägaren har hårdnat under de senaste månaderna. De finländska placerarna kräver att Končar borde lösa in Afaraks aktier för ett pris som klart överstiger nuvarande börskurs.

Enligt Timo Rothovius, ordförande för Aktiespararnas centralförbund, är härvan ”synnerligen sällsynt” i finländska förhållanden. Enligt Rothovius kan det här svärta ner hela börsens rykte.

En mystisk miljonär

- Danko Končar, 75, är en kroatisk affärsman.

- Končar har omfattande egendom inom bland annat gruvbranschen och fastighetsbusinessen.

- Končar dömdes i dåvarande Jugoslavien på 1970-talet till 12 års fängelse för ekonomiska brott. Enligt Končar fanns det politiska skäl till domen.

- Končar bor i London. Hans fru Jelena Manojlovic är ordförande för Afaraks styrelse.

Jätteaffär med den kroatiska ägarens pengar

Paradisdokumenten avslöjar att Afaraks kroatiska storägare har klart större inflytande i bolaget än vad som tidigare varit känt.

Officiellt äger Končar cirka 27 procent av börsbolaget, men sannolikt har Končar ägt eller haft inflytande över till och med 70 procent av bolagets aktier.

Förutom Paradisdokumenten har MOT fått tag på Afaraks interna e-postmeddelanden och kontoutdrag som avslöjar oklara affärer gjorda med Afaraks aktier.

Dokumenten visar att Končar har beviljat lån för miljoner euro till sin närmaste krets så att de kan köpa aktier i Afarak.

Det är ovanligt att en så stor del av ett litet börsbolag ägs via förvaltningsregistret― Timo Rothovius

Afaraks verkliga huvudägare är inte offentliga eftersom upp till 60 procent av företagets ägare döljer sig bakom det anonyma förvaltningsregistret. Genom förvaltningsregistret kan utländska placerare via banker äga finländska aktier, utan att namnet blir offentligt.

– Det är ovanligt att en så stor del av ett litet börsbolag ägs via förvaltningsregistret, anser professorn i redovisning och finansiering vid Vasa universitet, ordförande för Aktiespararnas centralförbund, Timo Rothovius.

– Ovissheten om de verkliga ägarna ökar risken. Jag skulle inte köpa aktier i bolaget, säger han.

Timo Rothovius, Aktiespararnas centralförbund
Ordförande för Aktiespararnas centralförbund, Timo Rothovius, säger att han inte skulle köpa aktier i Afarak Group. Timo Rothovius, Aktiespararnas centralförbund aktiespararnas centralförbund

Ägarkedjan slutar vid en stiftelse i Panama

Danko Končar är en miljonär som sällan uppträder i offentligheten och som veterligen innehar en egendom på hundratals miljoner euro.

Förutom Afarak äger han andelar i andra gruvbolag, semestermål i Kroatien och till exempel andelar i företag som sysslar med förnybar energi.

Yle-programmet MOT berättade om Končars roll redan i ett program i maj 2010.

Paradisdokumenten och Panamadokumenten samt handelsregistret på Malta ger ny information om Končars företagsimperium.

Informationen i dokumenten skapar en bild av hemlighetsfulla ägarförhållanden i vilka man byggt upp ägarkedjor mellan olika skatteparadis, till exempel Caymanöarna, på Brittiska Jungfruöarna, i Malta och i Bermuda.

De officiella ägarna är ofta Končars fru, kusin eller andra släktingar. Men det verkar klart att det är Danko Končar som sitter på makten i bolagen.

Enligt dokumenten kallar Končar företagens officiella ägare för ”soldater” som ska ha klara direktiv, hur företagen och den ägendom som dessa innehar, ska skötas.

Končar skriver också ofta ensam under avtal för företagen, även om han inte äger dem officiellt. Yle har till exempel tillgång till ett låneavtal på 20 miljoner euro, som gäller anskaffningen av flera värdefulla fastigheter i London. I det avtalet står Danko Končar som undertecknare för fem företag.

En betydande del av dokumenten har läckts till Süddeutsche Zeitung som sedan har delat materialet med den internationella journalistorganisationen ICIJ och den vägen har Yles MOT-redaktion fått tillgång till dokumenten.

Afarak Groupin kroatialainen pääomistaja.
Danko Končar bor själv i London. Afarak Groupin kroatialainen pääomistaja. Bild: Afarak Group

Utredningsbegäran till Finansinspektionen

En del av Afaraks finländska ägare har bett Finansinspektionen reda ut om Končars ägarandel vid något skede har varit större än vad han meddelat. Om Končars närmaste krets äger eller har ägt över 30 procent av bolaget måste han ge ett anbud på resten av aktierna.

De finländska placerarna kräver i en skrivelse till Finanasinspektionen att Končar borde lösa in Afaraks aktier för två euro och femtio cent per styck. Det är mer än dubbelt jämfört med nuvarande börskurs.

De största finländska aktieägarna i Afarak är grundarna av Ruukki Group, Markku Kankaala och Esa Huttunen samt placeraren och affärsmannen från Joensuu, grundaren av Tokmanni, Kyösti Kakkonen.

Byråchef Sari Helminen på Finansinspektionens marknadsövervakningsavdelning kallar fallet för ”sällsynt” och minns inget likadant fall.

– Skyldigheten att ge ett anbud är en central regel för att skydda placerare.

Helminen kan inte säga när Finansinspektionens beslut i frågan blir färdigt.

Historien börjar i en by i Österbotten

I företagsbyn Ruukki i Norra Österbotten vid Siikajoki finns det gamla bruksområdet som var industrialiserat redan under slutet av 1600-talet.

På väggen i det blå trähuset finns ett bekant namn: Ruukki Group.

Här började börsbolaget Afaraks historia när Esa Hukkanen tillsammans med sin affärskumpan Markku Kankaala grundade sågindustribolaget Ruukki Group år 1992.

Ruukki Group blev bekant för finländarna i början av 2000-talet i samband med valfinansieringsskandalen. Då var de stora ägarna i bolaget affärsmännen Ahti Vilppula och Kai Mäkelä.

När Vilppulas gamla bekanta Danko Končar blev största ägare i bolaget ändrades företagsnamnet till Afarak.

Det är klart att det för med sig osäkerhet då man inte vet, vilka de andra ägarna är och vilka deras målsättningar är― Esa Hukkanen, ägare i Afarak

Esa Hukkanen är fortfarande en av de största finländska ägarna i Afarak.

– Det är klart att det för med sig osäkerhet då man inte vet, vilka de andra ägarna är och vilka deras målsättningar är, säger Esa Hukkanen, som fortfarande är en av ägarna.

Centralkriminalpolisen, väggskylt
Centralkriminalpolisen misstänker nu Danko Končar för brott mot värdepappersmarknadslagen. Centralkriminalpolisen, väggskylt Bild: Yle centralkriminalpolisen

Skumma penningsflöden på miljoner euro

År 2008 blev serbiska Aida Djakov en av Afarak Groups storägare.

I oktober samma år flyttade Končars bolag på Bahama, RVC Trading Limited, under en vecka 7,6 miljoner euro till Djakov via banken USB:s kontor på skatteparadisön Jersey.

E-postmeddelanden avslöjar att Djakov fick lån så hon kunde köpa aktier i Ruukki Group. Djakov är officiell ägare i bolaget Atkey Ltd, som är registrerat på brittiska Jungfruöarna.

I och med affären blev Atkey Ltd en av Afaraks största aktieägare.

Samma sak upprepades med olika bolag genom åren.

Precis innan Alwy Smith blev vd för Ruukki Group betalade Danko Končar 11 miljoner euro på Smiths konto. Transaktionen gjordes via Nordea.

Transaktionerna har gjorts genom Nordea, banken Evli och banken USB.

Banken Evli reagerade på Končars penningflöden år 2011 och Finansinspektionen gjorde en brottsanmälan. Centralkriminalpolisen (CKP) inledde en förundersökning där polisen utredde om Končar gjort sig skyldig till informationsbrott som gäller värdepappersmarknaden.

I december 2016 beslöt Helsingfors åklagarämbete att inte väcka åtal i fallet. Åklagaren motiverade beslutet med att informationsbrott var på väg att bli preskriberat.

Historien om Afarak började i byn Ruuki

- Afarak Group hette tidigare Ruukki Group.

- Bolaget bildades i norra österbotten i byn Ruuki 1992 och var länge verksam inom träförädlingsbranschen.

- År 2008 blev den kroatiska affärsmannen Danko Končar Afaraks största ägare. Končar har lång erfarenhet från gruvbranschen.

- Bolaget var på 2000-talet en del valfinansieringsskandalen. Ruukki Group delade ut tusentals euro i valbidrag till flera politiker.

- Nuförtiden är Afarak verksam inom gruvbranschen och har verksamhet ibland annat Sydafrika, Turkiet och Tyskland. Bolagets huvudkontor finns på Malta.

- Končar, hans fru och andra delar av Končars närmaste krets har under det senaste årtiondet haft betydande makt i bolaget.

- Bolaget har nästan 7 000 finländska aktieägare.

Privatflyg till regeringen till Burundi

Materialet visar att Končar också har beblandat sig i situationer som kan kopplas till politiska beslutsfattare. Åtminstone i ett fall finns det drag av korruption.

Fallet har refererats i rättegångsdokument som berör gruvtillstånd i den centralafrikanska staten Burundi. Končars bolag Kermas är tvistens andra part.

Under rättegången började parterna överraskande öppet berätta om hur de planerade att skaffa gruvtillstånd genom att utnyttja sina goda politiska kontakter.

Končar och hans kompanjoner tänker dra nytta av ”en nigerian som bor i Sydafrika och vars fru var vän till Burundis president”. Enligt en domare från Jungfruöarna gör den här kontakten att möjligheterna att få gruvtillstånd är goda.

Domaren såg i alla fall enligt rättens beslut inget klandervärt i tillvägagångssättet.

Ännu mer överraskande är stället där ”några betalningar till Burundis regering” behandlas. En av betalningarna är ”ett affärsflyg med 14 platser och skaffandet av andra transportmedel”.

I praktiken förklaras det alltså i rättens beslut hur Končar och hans kompanjoner har skaffat ett privatflyg och använder sina kontakter till politiker för att få gruvtillstånd i Burundi.

– Det här är helt klart mutor, som inte är tillåtet i Finland, säger ordförande för aktiespararnas centralförbund Timo Rothovius.

Rothovius tar inte ställning till om verksamheten bryter mot något annat lands lagar. Enligt honom är liknande verksamhet inte särskilt sällsynt i utvecklingsländer. Projektet hänger inte samman med börsbolaget Afaraks verksamhet.

Hemlighållandet av insideraffärer fortsätter

Nuvarande vd Guy Konsbruck sålde våren 2017 aktier i sitt eget bolag till Afarak. Ingen informerade ändå om affären fastän det var fråga om en insideraffär. De finländska aktieägarna kommer också att besvära sig om det här till Finansinspektionen. Enligt dem var köpesumman över 200 000 euro.

– Enligt börsens regler ska ett börsbolag offentliggöra de transaktioner som görs mellan börsbolaget och den närmaste kretsen om det inte är en del av börsbolagets normala transaktioner eller om inte transaktionerna är väldigt betydelselösa för parterna, säger Sari Helminen på Finansinspektionen.

Till ett börsbolags närmaste krets räknas bolagets vd.

Enligt den utredningsbegäran som de finländska placerarna gjort till Finansinspektionen skapar en insideraffär som hemlighålls ”misstankar om ledningen har verkat i enligheten med praxisen om god förvaltning och med bolagets och aktieägarnas bästa för ögonen”.

På Yle:s frågor svarade, istället för Guy Konsbruck, Afarak Groups informatör Jean Paul Fabri. Informatören bekräftade i ett e-postmeddelande aktieaffären mellan Konsbruck och Afarak.

Afaraks styrelse beslöt i april 2017 att köpa 15 procent av Konsbrucks bolag LL Resources.

– Med beaktande av att transaktionen anses vara ovidkommande förhandlade vi om att ingen officiell rapport behövs, skriver Fabri.

Europaparlamentariker sitter i Afaraks styrelse

Enligt Europeiska unionens lagstiftning har aktörer inom finansbranschen som banker och andra bolag en större skyldighet än tidigare att rapportera och följa med så kallade ”personer med politisk makt”.

I Afaraks styrelse sitter den kroatiska europaparlamentarikern Ivan Jakovcic.

En politiker kan vara styrelsemedlem i ett börsbolag. Medborgarorganisationen Tax Justice Networks expert Alex Cobham anser att situationen ändå inte är helt problemfri. Organisationen undersöker skatteparadis och driver en rättvis beskattning.

– Om en parlamentsmedlem – det må sedan vara från det nationella eller Europaparlamentet – är med i ett bolag borde det motivera till att genomlysa verksamheten ännu noggrannare, säger Cobham i en intervju för Yle.

Det får varningsklockorna att ringa om olika risker. Varifrån har pengarna kommit, vilken är risken för korruption eller är det fråga om penningtvätt― Alex Cobham, Tax Justice Networks

I Maltas handelsregister framkommer en annan politiskt inflytelserik person, Montenegros förra presidents syster, Ana Kolarevic som varit ägare i det maltesiska Ruukki Ltd.-bolaget, som till och med år 2013 var Ruukki groups dotterbolag.

– Det får varningsklockorna att ringa om olika risker. Varifrån har pengarna kommit, vilken är risken för korruption eller är det fråga om penningtvätt, säger Alex Cobham.

Enligt amerikanska myndigheter tog advokaten Ana Kolarevic emot mutor från bolaget Telekom år 2005. Hon har själva nekat till det.

– Om ägandet inte är helt öppet bör man ta bort sina placeringar från bolaget och flytta pengarna till ett tryggare ställe, säger Alex Cobham på Tax Justice Network.

Danko Končar, hans fru eller Afaraks vd Guy Konsbruck har inte svarat på MOT:s upprepade förfrågningar om kommentarer. Končars fru Jelena Manojlovic är för tillfället styrelseordförande för Afarak.

Text: Minna Knus-Galán och Jyri Hänninen
Översättning: Christoffer Gröhn och Pekka Palmgren

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes