Hoppa till huvudinnehåll

Finländska biståndsmiljoner kopplas ihop med ”Danmarks mest efterlyste man”

Mogens Amdi Petersen friades vid en rättegång om anklagelser för bedrägeri år 2006. Strax efter det lämnade han Danmark. Idag är han efterlyst av Interpol för grov skattesmitning och grov försnilling.
Mogens Amdi Petersen friades vid en rättegång om anklagelser för bedrägeri år 2006. Strax efter det lämnade han Danmark. Idag är han efterlyst av Interpol för grov skattesmitning och grov försnilling. Mogens Amdi Petersen friades vid en rättegång om anklagelser för bedrägeri år 2006. Strax efter det lämnade han Danmark. Idag är han efterlyst av Interpol för grov skattesmitning och grov försnilling. Bild: TT / Lehtikuva Mogens Amdi Petersen

Internationell uppmärksamhet kring biståndsorganisation fick Utrikesministeriet att reagera. Då har över fyra miljoner euro betalats ut sedan år 2006.

– Vi reagerade på rykten och beställde genast en utredning, säger Jyrki Nissilä enhetschef på Utrikesministeriet och ansvarig för samarbete med medborgarorganisationer.

Ryktena handlade om biståndsorganisationen DAPP Malawi som i årtionden fått biståndsmedel från Finland, men även Storbritannien och EU.

I Finland har Utrikesministeriet gett pengar till UFF i Finland som samarbetar med DAPP Malawi.

BBC och amerikanska Reveal News riktade hård kritik mot biståndsorganisationen DAPP Malawi som hör till Humana-nätverket.

Anställda vid DAPP Malawi berättade att de inte fick behålla hela sin lön. Istället måste de betala en del av lönen till en organisation som heter Teachers Group som är en del av Humana-nätverket.

Kritiken togs på allvar bland biståndsgivare. FN:s barnfond Unicef avbröt allt samarbete med DAPP i Malawi.

Efter rapporteringen i medierna slutade Storbritanniens ministerium för internationell utveckling Dfid finansieringen av DAPP Malawi. Utrikesministeriets enhet för intern revision beställde en utredning.

Men varför stormade det kring en biståndsorganisation i sydöstra Afrika? Orsaken ligger delvis i det kontroversiella Humana-nätverket som UFF och DAPP Malawi hör till.

Det grundades av Mogens Amdi Petersen, av Danmarks Radio kallad Danmarks mest efterlyste man.

Mogens Amdi Petersen år 1977 när han hade grundat Tvindrörelsen.
Mogens Amdi Petersen grundade en biståndsorganisation på 1970-talet som har vuxit kraftigt. Mogens Amdi Petersen år 1977 när han hade grundat Tvindrörelsen. Bild: Scanpix Denmark / Lehtikuva Mogens Amdi Petersen

Danske Mogens Amdi Petersen grundade biståndsorganisationen Humana people to people på 1970-talet. Dess hela namn är the Federation for Associations connected to the International Humana People to People movement.

Den började växa och sprida sig.

Men den har också varit kontroversiell. I Danmark har den kritiserats redan på 1970-talet. Danska staten har inte gett medel för biståndsverksamhet till Humana-nätverket på länge.

Efter kritik mot verksamheten försvann Mogens Amdi Petersen från offentligheten i slutet av 1970-talet.

I dag har Humana-nätverket medlemmar i över 40 länder. I Finland UFF, som är känd för insamlingslådor för kläder.

Mogens Amdi Petersen friades vid en rättegång år 2006 och lämnade Danmark efter det. Han är efterlyst av Interpol misstänkt för grov skattesmitning och grov försnillning.

De senaste åren har han varit i Mexico på flykt undan myndigheterna. Det center som han har byggt upp syns på karttjänsten Google Earth. Enligt BBC:s uppskattning är centret värt 20 miljoner pund, det vill säga 23 miljoner euro.

Danmark vill få Mogens Amdi Petersen utlämnad.

I våras tog danska statsministern Lars Løkke Rasmussen upp frågan med Mexicos statsminister under ett statsbesök. Men sannolikheten att få Mogens Amdi Petersen inför rätta i Danmark är liten.

Utrikesministeriet reagerade på nyheter om DAPP Malawi i augusti 2016. Då hade man redan gett över 4 miljoner euro till UFF mellan åren 2006 och 2017. Pengar som UFF har skickat vidare till DAPP Malawi.

UM har haft ett långvarigt samarbete med UFF. Att takorganisationen har ett dåligt rykte kände UM till, men UM hade inga misstankar om verksamheten i Malawi.

– På sätt och vis är det överraskande. Vi tar rykten på allvar och följer med situationen. Genast när vi hörde om nyheterna så satte vi igång en granskning och började reda ut frågan, säger Nissilä.

Borde ni ha reagerat tidigare?

– Det här kunde vi inte förutspå.

UFF hör till de medelstora organisationer som regelbundet har fått biståndsmedel avsedda för medborgarorganisationer.

I de övriga nordiska länderna har staten inte gett biståndsmedel till medlemmar av Humana-nätverket. Nissilä förklarar Finlands avvikande från den nordiska linjen med att UM generellt sett har varit nöjda med UFF.

– UFF har allmänt taget skött sina projekt och rapporteringen kring dem på ett sätt som vi har varit nöjda med, säger Nissilä.

Jyrki Nissilä är enhetschef på utrikesministeriet.
Jyrki Nissilä är enhetschef på Utrikesministeriet. Jyrki Nissilä är enhetschef på utrikesministeriet. Bild: Yle/Patrik Skön utrikesministeriet,Jyrki Nissilä,

Samtidigt har det funnits en misstänksamhet mot Humana-nätverket redan ett tag visar interna dokument på Utrikesministeriet.

År 2013 ansökte UFF om att bli en så kallad ”partnerorganisation”.

Partnerorganisationer har större frihet att administrera sin verksamhet och de lokala kumpanernas roll är viktig.

UM förkastade UFF:s ansökan och hänvisade till oklarheter i det internationella nätverkets penningtrafik och verksamhetsmodeller.

I interna dokument framgår att UM ansåg att risken för missbruk av allmänna medel skulle bli för stor om UFF fick status som partnerorganisation.

Men Utrikesministeriet fortsatte betala ut medel till UFF för projekt.

– Takorganisationen är hemlighetsfull men UFF säger att de förbinder sig till våra spelregler. Då litar vi på det om vi bevisligen inte har anledning att misstänka annat, säger Nissilä.

– Juridiskt sett har vi inte möjligheter att granska vad Humana-nätverket gör, vi kan endast följa med den vi ger bistånd till, säger Nissilä.

En mapp med material om UFF på utrikesministeriets arkiv.
På Utrikesministeriets arkiv finns dokument där nätverket Humana kritiseras. En mapp med material om UFF på utrikesministeriets arkiv. Bild: Yle/Patrik Skön arkivmaterial

UFF vill inte ställa upp på en intervju men de svarade på några frågor per e-post. Frågorna om hur UFF ser på den internationella kritiken mot DAPP förblev obesvarade.

Men i den e-post Svenska Yle får framgår att UFF inte tvivlar på sin långvariga samarbetspartner DAPP.

UFF får bokslut som är granskade av utomstående parter och är övertygad om att pengar avsedda för DAPP Malawis biståndsprojekt har gått till rätt ändamål, skriver UFF.

Frågan om det internationella nätverkets diskutabla rykte svarade de inte på.

UFF skriver att de betalar en viss procent av pengarna som är öronmärkta för biståndsverksamhet till nätverket. I gengäld får de hjälp med koordinering av verksamhet, utveckling av klädinsamlingen och informationsverksamhet.

En klädinsamlingsinlåda som tillhör UFF.
Insamling av kläder är vad UFF är mest känt för i Finland En klädinsamlingsinlåda som tillhör UFF. Bild: Yle insamling

Summan varierade mellan 129 000 och 141 000 euro mellan åren 2013 och 2015. DAPP Malawi betalade betydligt mer, mellan 319 000 och 542 000 dollar årligen mellan år 2013 och 2015.

UFF ser med tillförsikt på framtiden för DAPP, trots att flera organisationer tagit avstånd från den.

UFF har förbundit sig till att ständigt förbättra verksamheten. Det finns en god grund för att fortsätta samarbetet med DAPP Malawi, skriver UFF.

I augusti rapporterar Reveal News att arbetare i Malawi har stämt DAPP Malawi för utebliven övertidsersättning.

UM har nu fattat ett beslut att inte finansiera UFF för projekt som DAPP Malawi förverkligar. Enhetschefen Jyrki Nissilä säger att den internationella uppståndelsen inte avgjorde frågan.

- Vår granskning lyfte fram några betydande risker, anser Nissilä.

Granskningen som UM lät göra visade på betydande risker gällande till exempel penningtransaktioner och uppföljning av projekt.

- Generellt sett innehöll den inget direkt alarmerande i jämförelse med motsvarande granskningar som vi gör, säger Nissilä.

Andra faktorer avgjorde beslutet att inte fortsätta finansiera DAPP.

- Kvaliteten på ansökningarna för Malawi var inte tillräckligt goda helt enkelt, säger Nissilä.

Men UFF fortsätter få pengar

Utrikesministeriet fortsätter däremot att finansiera UFF, för att slutföra ett projekt i Indien. Summan som delas ut är 160 000 euro och den betalas i år och nästa år.

– Vi skriver in i beslutet att det inte ska förekomma motsvarande oegentligheter som i Malawi, säger Jyrki Nissilä.

Enligt Jyrki Nissilä är UFF inte satt under lupp. När nästa omgång av biståndsmedel reserverade för medborgarorganisationer delas ut är UFF på samma streck som alla andra organisationer.

– Vi tar emot ansökningar av organisationer som har varit registrerade i två år. UFF är inte på något sätt bannlysta, säger Nissilä.