Hoppa till huvudinnehåll

Nöje och camping bjuds ut i Jakobstad

Svanen Camping i Jakobstad
Svanen camping Svanen Camping i Jakobstad Bild: Yle/ Kjell Vikman svanen camping

Den sista april 2018 går arrendeavtalet ut med bolaget Jakob Garden som drivit nöjesparken i 10 år. Det som kan ge bättre verksamhetsförutsättningar för FantaSea är att staden kommer stänga Svanens camping.

Jakob Garden har gjort en utvecklingsplan för nöjesparken, men tekniska nämnden beslöt att arrendeavtalet inte förnyas utan konkurrensutsätts. På samma linje gick stadsstyrelsen.

Förslaget från Jakob Garden var att investeringarna finansieras av staden, medan arrendetagaren betalar en årlig hyra som motsvarar 3 procent av investeringarna.

Förslaget är att staden investerar cirka 300 000 euro per år.

Stor byggrätt

Det har i flera år pratats om att utveckla nöjesparken, men först nu med en ny detaljplan är det möjligt.

För turism och fritid finns en byggrätt på 1 000 kvadratmeter. Här får uppföras SPA-anläggningar, bastu, boende samt restaurang- och cafébyggnader.

Därtill finns en byggrätt på 1 500 kvadratmeter för semesterstugor och servicebyggnader.

Gamla Hamn får helhetsplan

Staden har nyligen inlett en översyn av Gamla Hamn området. Genom åren har det gjorts en rad planer, bland annat för ett sjöfartsmuseum, men längre än till ritbordet kom man aldrig.

Nu skriver stadssekreterare Milla Kallioinen att det naturligaste är att börja med FantaSea när Gamla Hamn ska utvecklas.

Det man vill ha är en högklassig camping med tanke på caravanare. Därtill ska företagaren driva nöjesparken. Hur det rent praktiskt ska skötas utformas i ett samarbetsavtal.

Förslaget är att avtalet skulle gälla i fem år med möjlighet till en lika lång optionstid. Stadsstyrelsen gav stadens upphandlingsenhet i uppdrag att verkställa konkurrensutsättningen.