Hoppa till huvudinnehåll

Nu finns en ny plan för trafiken i Sunnanvik i Sjundeå

en stor korsning
Så här ser korsningen från stamväg 51 till Sunnanvik ut i dag. en stor korsning Bild: Yle/Linus Westerlund Västnyland,Sjundeå,vinter,hus,korsningar (plats),sjundeåvägen

Den planerade planskilda anslutningen vid stamväg 51 i Sunnanvik i Sjundeå har ritats om. Beslutet ska nu skickas till invånarna, markägarna och företagen i området.

Anslutningen har i planen flyttats längre österut än vad man först tänkte eftersom det blir enklare och därmed billigare att bygga där. Samtidigt ändras också platserna för de planerade rondellerna och ramperna.

Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM) har sedan år 2015 jobbat med en plan för hur trafiken på stamväg 51 på en sträcka på elva kilometer kunde göras bättre.

Vägsträckan löper från Munkkulla i Kyrkslätt till gränsen mellan Ingå och Sjundeå.

Bättre korsningar

I planen ingår flera nya planskilda anslutningar och parallellvägar. De påverkar markanvändningen längs med vägen och därför har NTM-centralen nu gjort upp en plan för områdesreservation.

Det betyder att man märker ut vilka områden den nya vägsträckningen behöver. Planen har gjorts upp tillsammans med kommunerna.

I Sjundeå var kommunen inte nöjd med planerna för korsningen i Sunnanvik så kommunen har bekostat en justering av planen för området.

En karta.
Så här ser den nya planen för korsningen ut just nu. En karta. Bild: Sjundeå kommun \ A-Insinöörit Sjundeå,detaljplanering,Vägplanering,kartor,Stamväg 51,korsningar (plats),planskild korsning,sunnanvik

Planen har gjorts så att man kan hålla kvar kvartersområden i detaljplanen för Sunnanvik.

Invånarna missnöjda med informationen

NTM-centralen uppger i sin egen rapport över projektet att man har ordnat tre stycken invånarkvällar under år 2016 där man har diskuterat planerna och informerat om dem.

Men invånare och markägare i området kring Bergvägen och Berggränden har lämnat in ett brev till kommunen och anser att informationen om vägplaneringen kring Sunnanvikområdet har varit bristfällig.

Också från tekniska nämndens sida i Sjundeå har man ansett att NTM-centralen har gett bristfällig information då man har gjort upp områdesreservationsplanen.

Man har inte informerat markägarna tillräckligt och inte heller hört dem tillräckligt.

Kommunen tänker göra bättre

I och med att man nu vet vilka områden man planerar reservera för vägbyggen kan kommunen börja se över planen för Sunnanvik.

För det första måste man justera detaljplanen med tanke på trafikplanen.

Det betyder att det området nu försätts i byggnadsförbud. Däremot hävs ett tidigare byggnadsförbud som gäller generalplanen vid stamvägen eftersom man nu mera exakt vet vilka planer NTM-centralen har.

Sedan kan detaljplaneringen av företagsområdet i Sunnanvik köra igång. Då kan man ordna en invånarkväll eller en promenad för invånarna för att förbättra informationen till invånarna.

Ändringar möjliga

I samband med att kommunen justerar detaljplanen för trafikområdena är det fortfarande möjligt att ändra vissa saker i planen.

Det går till exempel att flytta den södra och den norra rondellen så att man kan rädda kvartersområden.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland