Hoppa till huvudinnehåll

Silorna ska rivas - två tävlingar avgör vad som byggs på i stället

Silorna som står intill Academill i Vasa
Silorna som står intill Academill i Vasa Bild: Yle/Sofi Nordmyr silorna bredvid academill

Silorna har stått oanvända sen slutet av förra seklet, på måndag kväll ska stadsstyrelsen i Vasa ge nytt liv till tomten vid stranden. Två tävlingar ska vaska fram det bästa alternativet.

Först ska staden ordna en öppen tomtöverlåtelsetävling där det byggföretag som ger det högsta budet väljs.

Sedan ska byggföretaget ordna en allmän arkitekturtävling för att, som tekniska direktören Markku Järvelä skriver i beredningen, hitta den mest högklassiga lösningen.

Ny detaljplan

Detaljplanen för tomten där silorna idag står måste göras om så att minst femton procent av våningsytan på tomten är affärs- eller kontorslokaler eller offentliga servicelokaler. På den drygt 1000 kvadratmeterstora tomten får byggas 5 500 kvadratmeter våningsyta.

Den högsta punkten på byggnaden får inte vara högre än ungefär 43 meter över havet. det är två meter lägre än lägsta punkten på Academill.

När detaljplaneändringen vunnit laga kraft utlyser staden ett allmänt och öppet anbudsförfarande om överlåtelsen av tomten där silorna står.

Byggaren river silorna

Den som gett det högsta anbudet på tomten får köpa tomten, ordnar arkitekttävlingen och förbinder sig att riva silorna när den nya byggnaden fått byggnadslov.

Om stadsstyrelsen godkänner planerna går de vidare för godkännande i fullmäktige.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten