Hoppa till huvudinnehåll

Jakobstad bygger ny språkbadsskola

Rivs Pursisalmi för att ge plats för nya språkbadsskolan?
Rivs Pursisalmi för att ge plats för den nya språkbadsskolan? Rivs Pursisalmi för att ge plats för nya språkbadsskolan? Jakobstad,pursisalmi skola

Jakobstad bygger en ny skola för språkbadet. Planerna på att renovera Ristikari skola skrinläggs. Det är en av nyheterna i budgetförslaget för 2018. Politikerna överväger också anställa en kommunikatör.

Stadsstyrelsen har gått in för att bygga en helt ny skola för språkbadet. Det är stadens största skola med över 500 elever. Förslaget att renovera Ristikari skola för språkbadet förkastades i stadsstyrelsen.

Placeringen oklar

Var den nya språkbadsskolan ska placeras är inte klart. Det finns två alternativ. Antingen rivs Pursisalmi eller Bonäs skola för att ge plats för språkbadsskolan.

- Vi kan hitta överraskningar om man renoverar en gammal skola, säger stadsdirektör Kristina Stenman. Det är förklaringen till att Ristikari alternativet övergavs.

Stadsdirektör Kristina Stenman.
Stadsdirektör Kristina Stenman Stadsdirektör Kristina Stenman. Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén Kristina Stenman,kristina stenman

Språkbadsskolan blir den stora investeringen de kommande åren. Kostnaden uppskattas till cirka 11 miljoner euro. Planeringen börjar 2018.

Sanering av Oxhamns skola skjuts upp

På torsdag möts bildningsnämnden. Då ska det övriga pusslet läggas. Nämnden ska avgöra vilka skolor som får stå kvar och vilka som läggs ner. Saneringen av Oxhamns skola sköt stadsstyrelsen upp till 2019.

- Gör vi inget är vi i en riktigt dålig situation om några år, säger Stenman.

Driftsekonomin går inte ihop

Problemet i Jakobstad som i så många andra kommuner är att det är svårt att få driftsekonomin att gå ihop.

För i år visar prognosen ett stort underskott på 4,5 miljoner euro. Nästa år ska det ha sjunkit till knappt 2 miljoner.

Men driftsekonomin måste fås i balans, säger Lars Björklund (SDP).

Lars Björklund
Lars Björklund, SDP Lars Björklund Jakobstad,budgetar,Lars Björklund

- Vi har inte fler energiverk vi kan sälja.

Skulden knappt 2 600 euro per invånare

För några år sedan lyckades staden betala bort en stor del av de ansamlade skulderna genom att sälja energiverket och skuldsättningen landade en bra bit under landets medeltal.

I år är skulden knappt 2 600 euro per invånare. Men trenden är bekymmersam. Redan 2020 är skulderna uppe i över 3 600 euro per invånare visar beräkningarna.

Men det är inte så mycket att göra åt. Skolnätet måste ses över och så väntar bygget av ett nytt stort daghem vid Bodgärdet.

Flera fastigheter kan säljas

Samtidigt som investeringarna är stora noterar stadsdirektör Kristina Stenman att på plussidan finns flera fastigheter som kan säljas. Gamla daghem kan till exempel göras om till bostäder.

Det är också möjligt att sälja det gamla energiverket i centrum. Inkomster finns att hämta bara politikerna kan enas om en avyttringslista.

Genom att sälja fastigheter kommer staden också ifrån driftskostnaderna.

- Vi ska satsa på undervisningen, inte på väggar, som Lars Björklund uttrycker det.

Fårholmens bostadsområde kan skapa tillväxt

Till det positiva i budgeten räknas också nya Fårholmens bostadsområde nära Larsmo. En halv miljon finns för kommunalteknik och staden kan nästa år bjuda ut 36 tomter invid Larsmo sjön.

- Attraktiva tomter är viktiga med tanke på tillväxt, säger Stenman.

Vad det ska bli av det nyligen asfalterade och ödsliga torget är oklart. För 2019 reserveras 300 00 euro och för 2020 finns 500 000 euro.

torget
torget Bild: Nathalie Lindvall torghus

FantaSea ska få ett lyft

På den positiva sidan räknar också Stenman att det börjar hända något i Gamla Hamn. FantaSea ska få ett lyft och planerna för området ska dammas av och ses över.

Sorgebarnet Jakobstads Wapen får 35 000 euro för lite underhåll och för att vaska fram projektpengar, men verksamheten kring Wapnet och skeppet Vega har tynat bort.

Sökes: kommunikatör som kan sälja staden utåt

Till de positiva satsningarna räknar Stenman också förslaget att rekrytera en kommunikatör.

- Är vi ärliga har inte tjänstemännen hunnit med marknadsföring utan vi behöver någon som kan sälja staden utåt, säger Björklund.

Nu inväntar man Bildningsnämndens förslag till nytt skolnät och fullmäktige får så småningom budgeten på sitt bord.