Hoppa till huvudinnehåll

Skypo: 80 har rest från Finland för att delta i terrorverksamhet utomlands

Skyddspolisens dörr
Skyddspolisens dörr Bild: Juha-Pekka Inkinen brottslighet

I dag hålls den förberedande rättegången där tre finländska medborgare bland annat åtalas för att ha planerat att strida i en terrororganisations led i Syrien. Enligt Skyddspolisen har ett 80-tal personer de senaste åren rest från Finland till främst Syrien, majoriteten för att delta i strider.

Åklagaren yrkar på fängelse på mellan ett och ett halvt och två år för de tre åtalade männen.

De nu aktuella brotten ska ha ägt rum i årsskiftet 2012-2013, då de tre männen bland annat ska ha skaffat bilar och annan utrustning för sin resa.

Alla tre åtalas för att ha planerat brott i terroristiskt syfte och deras mål ska ha varit att delta i en terrororganisations strider i Syrien.

Utöver den gemensamma brottsrubriceringen anser statsåklagare Raija Toiviainen också att en av männen utbildat andra i hur man gör terrorbrott och att en annan har försökt värva fler till verksamheten.

Verksamheten ska de åtalade ha finansierat genom ekonomisk brottslighet, som behandlas som en separat rättsprocess innan själva terrormålet kommer upp i tingsrätten.

De åtalade har bestridit åtalen och hänvisar i sina försvar bland annat till att de varit inriktade på humanitär verksamhet.

80-tal har rest till främst Syrien

Centralkriminalpolisen, som utrett de misstänkta brotten, har tidigare berättat att männen grundade en hjälporganisation, som de facto sägs ha varit en täckmantel för deras resa till Syrien.

De tre åtalade kom också så långt som till Syrien i juni 2013.

Enligt åtalet var deras mål att ansluta sig till terrororganisationen Katibat al-Muhajireen, men då de anlände till norra Syrien visade det sig att den kontaktperson de haft i landet hade dött veckan innan. Även han hade rest från Finland.

Efter det här har männen återvänt hem. De greps året därpå - alla i eller i närheten av huvudstadsregionen.

Vid Skyddspolisen säger Lars Sundström, chef för terrorism- och extremismenheten, att man känner till att ett 80-tal personer de senaste åren har rest från Finland till främst Syrien.

Det är ändå helt klart att de som reser för att delta i IS verksamhet är radikaliserade― Lars Sundström, Skypo

- Det vi vet är att en del fått utbildning i terroristisk verksamhet. Krigarnas bakgrund varierar. Det handlar om ett tiotal olika nationaliteter och motiven varierar. Det är ändå helt klart att de som reser för att delta i Islamska statens verksamhet är radikaliserade.

Av de här personerna ska ett tjugotal ha återvänt till Finland.

I och med Islamska statens nederlag i Syrien är det också den här returtrafiken som både Finland och Europa ser som ett nytt problem.

- Har man deltagit i terroristisk verksamhet i IS led och radikaliserats ännu mer, så är det tyvärr så att det kan utgöra en risk för den stat man återvänder till. Vi vet att det finns radikala nätverk i Finland och dit sugs likasinnade in. Det pågår också värvning till de här, säger Sundström.

Försök till förklaring: Islamfientlighet

En årsgammal rapport, gjord vid Helsingfors universitet på uppdrag av statsrådet, visade att majoriteten av de krigare som rest från Finland hade anslutit sig till IS.

På europeisk nivå har det under senaste åren handlat om uppskattningsvis 5000 unga muslimer som anslutit sig till jihadistgrupper i konfliktområdet.

Forskare Karin Creutz, som varit med och intervjuat familjemedlemmar och vänner till flera av dem som åkt till Syrien, har tidigare berättat för Svenska Yle att av de radikaliserade muslimerna är den största delen unga män från olika delar av Finland. En del är kvinnor, de flesta av dem unga fruar som reser med sina män.

Då forskarna sökt faktorer som drivit dem mot radikalisering har man bland annat ringat in en islamfientlig världspolitik, värdlandets hårdare attityder mot muslimer samt rasism som de upplever i samhället, i politiken och medier i Finland.

Den egentliga rättegången i det nu aktuella målet inleds i mitten av november och fallet antas vara färdigbehandlat innan jul.

Artikeln uppdaterad kl.13.47 med uppgifter om att åklagaren yrkar på fängelsestraff för de åtalade.
Ytterligare uppdatering kl. 15.14 med mer detaljer om den resa de enligt åklagaren företog sig 2013, samt om de åtalade.

Läs också