Hoppa till huvudinnehåll

EU föreslår skärpta utsläppskrav för bilar

Bilar på  A40-motorvägen i Bochum, Tyskland.
Bilar på motorväg A40 i Bochum, Tyskland. Bilar på A40-motorvägen i Bochum, Tyskland. bilar,Tyskland

Koldioxidutsläppen för nya bilar ska minska med 30 procent från år 2021 till 2030, föreslår EU-kommissionen.

I praktiken innebär de nya utsläppskraven att en genomsnittlig bil förbrukar 2,9 liter bensin eller 2,5 liter diesel på hundra kilometer år 2030.

Kommissionen räknar med att de nya kraven innebär att det blir billigare att ha bil för konsumenterna. Enligt uträkningarna kommer en bilköpare att spara 600 euro år 2025 och 1500 euro år 2030 för en bil med en livslängd på 15 år.

Däremot räknar kommissionen att tillverkningskostnaderna för en bil stiger med 1000 euro.

Tanken med förslaget är också att ta upp kampen med de asiatiska biltillverkarna.

- Vi kommer också att skapa upp till 70 000 nya jobb och inte förlora ett enda jobb med detta förslag, slår EU:s miljökommissionär Miguel Arias Canete fast.

Upp till biltillverkarna att nå målet

Enligt kommissionens förslag som lades fram på onsdagen tilläggs varje europeisk biltillverkare ett genomsnittligt krav på mindre utsläpp.

Det innebär att ju fler elbilar en tillverkare säljer desto lättare är det att nå miljökraven.

Däremot ger kommissionen biltillverkarna fria händer för att nå miljömålet.

Några bindande kvoter på elbilar finns inte förslaget. Idag är elbilarnas marknadsandel inom EU under en procent.

- Det är upp till biltillverkarna att bestämma vilken som är den bästa teknologin för att nå miljömålet, säger Canete.

Kommissionen vill inte heller begränsa antalet dieselbilar, utan förslaget betecknas som teknologineutralt.

- Jag är övertygad att dieselmotororerna kommer att försvinna snabbare än många tror. Vi vill istället sporra biltillverkarna att bygga miljövänliga bilar, säger kommissionär Elżbieta Bienkowska.

Ett urvattnat förslag?

Den stora frågan är hur mycket de tyska biltillverkarna har lyckats påverka kommissionens förslag.

Den tyska bilindustrin har krävt att utsläppskraven skulle vara mindre.

Tyska lobbyister har varit i tät kontakt med den tyska kommissionären Günther Öttinger och EU-ordförande Jean-Claude Junckers mäktiga kabinettschef Martin Selmayr, också han är tysk.

Kommissionär Canete sade på presskonferensen på onsdagen att kommissionen haft väldigt många möten med olika intressebevakare. Men att det skett under full öppenhet.

- Kommissionens uppgift är lyssna på alla och sedan självständigt lägga fram det mest ambitiösa, balanserade och kostnadseffektiva förslaget för konsumenterna, biltillverkarna och för klimatet.

- Det har också funnits regeringar som hade hoppats på strängare miljökrav, andra på lindrigare.

Finland hade hoppats på strängare miljökrav

Kommissionens förslag är ett led i EU:s mål att minska växthusgaserna med 40 procent i enlighet med Paris klimatavtal.

Till samma paket hör till exempel LULUCF-direktivet som väckt mycket diskussion kring den finländska skogsindustrin.

Finland hade hoppats på större utsläppskrav för att kunna ge den finländska skogsindustrin större rörelseutrymme att nå avverkningsmålen inom skogssektorn.

Läs också