Hoppa till huvudinnehåll

Höga skatteinkomster i Västnyland - men de behövs för att betala höga utgifter

Fem kommunvapen på en hög pengar.
Kommunerna i Västnyland är dyra i drift. Fem kommunvapen på en hög pengar. Bild: Yle kommunvapen,Västnyland,Hangö,Raseborg,Lojo,Ingå

Alla de västnyländska kommunerna har höga skatteinkomster per invånare. Men det betyder inte att kommunernas ekonomi är extra bra. Det finns också stora utgifter som ska betalas, säger Hangös stadskamrer Juha Kuittinen.

Skatteinkomsterna i de västnyländska kommunerna är höga jämfört med resten av landet.

Raseborg finns på en fyrtionde plats i jämförelsen och har därmed Västnylands lägsta skatteinkomster med 3 703 euro per invånare.

Med tanke på att 313 kommuner är med i jämförelsen kan man lugnt säga att alla de västnyländska kommunerna ligger bra till.

Fakta skatteinkomster i Västnyland

I Svenska Yles jämförelse har kommunalskatten och samfundsskatten slagits ihop och fördelats mellan kommuninvånarna.

År 2016 fanns det 313 kommuner i Finland.

Så här placerade sig de västnyländska kommunerna i jämförelsen:

6. Sjundeå 4 335 euro/invånare

10. Hangö 4 209 euro/invånare

17. Ingå 4 070 euro/invånare

34. Lojo 3 752 euro/invånare

40. Raseborg 3 703 euro/invånare

Hangö finns på en tionde plats med en skatteinkomst på 4 209 euro per invånare.

För stadskamrer Juha Kuittinen är det inte någon överraskning att placeringen ligger så pass högt. Orsaken är helt enkelt den höga skattesatsen, säger han.

- Vi har inte haft några andra alternativ än att hålla skattesatsen hög. Våra övriga intäkter räcker inte till för utgifterna.

Gamla och arbetslösa kostar mycket

Hangös skattesats är 21,75 procent och en av landets högsta. Staden har stora utgifter eftersom många är pensionärer och relativt många invånare är arbetslösa.

- Vi har mycket pensionärer och åldringar som inte har stora inkomster och är på det sättet dåliga skattebetalare. Samtidigt använder de mycket hälsovårdstjänster som kommunen betalar, säger Juha Kuittinen.

Skylt utanför Forcit i Hangö
Forcit betalar mest samfundsskatt i Hangö. Skylt utanför Forcit i Hangö Bild: YLE/Malin Lindholm rökning förbjudet

Ett annat problem som Hangö under en lång tid har tampats med är att invånarna blir allt färre. Staden har därför varit tvungen att anpassa ekonomin till ett lägre invånarantal, säger Kuittinen.

- Det är i sista hand skatteprocenten som man kan öka om man inte klarar sig med en lägre procent. Det är mycket svårare att påverka andra utgifter och inkomster.

Hangös ekonomi är på bättringsvägen

Samtidigt understryker Juha Kuittinen att Hangös ekonomi har blivit bättre. År 2016 gjorde staden ett litet plus och kommer också att göra det i år, så utvecklingen går åt rätt håll.

Den höga skattesatsen har hjälpt till att förbättra situationen. Det är ändå inte den enda orsaken till att Hangös ekonomi är på bättringsvägen, säger han.

- Vi har delvis varit tvungna att höja inkomstskatten och hålla den hög. Men vi har också sparat på andra sätt samtidigt som vi har minskat kostnaderna och anpassat utgifterna till ett mindre invånarantal.

Skatteinkomster inte saliggörande

Också i Raseborg understryker stadskamrer Thomas Karlsson att ekonomin är på bättringsvägen. Däremot kan man inte säga att stora skatteinkomster automatiskt betyder en bra ekonomi, säger han.

- Höga skatteinkomster är inte det enda saliggörande. Men inte ska vi klaga, i ett nationellt perspektiv ligger vi över medeltalet. Det är snarare mängden skattebetalare och sysselsättningsgraden som kunde vara bättre.

Överlag fördelar sig skatteinkomsterna så att kommunerna i södra Finland har en högre skatteinkomst per capita än inne i landet. Statsandelssystemet ser sedan till att inkomsterna jämnas ut, säger Karlsson.

- Man får ju inte hålla alla sina skatteinkomster om man är över medeltalet.

Hangöbor har högre lön än raseborgare

Raseborg har en skattesats som är snäppet högre än Hangös; den ligger på hela 22 procent.

Orsaken till att Hangö har större skatteinkomster än Raseborg är att där finns mera industriarbetsplatser och näringsstrukturen är gynnsammare, säger Karlsson. Samtidigt har Hangö mindre glesbygd än Raseborg.

- Det finns en hög andel proportionellt sett ganska stora företag i Hangö. Industriarbetsplatserna är oftast konkurrenskraftigare än till exempel serviceyrken.

Kvarlevorna av kommunsammanslagningen är dyra

Raseborg tampas samtidigt med samma problem som grannkommunen Hangö. Befolkningstillväxten backar och åldersstrukturen är hög och det gör att skatteunderlaget blir lägre, säger Thomas Karlsson.

Pojo kyrkoby skola.
Det kostar att upprätthålla många skolor i Raseborg. Pojo kyrkoby skola. Bild: Yle/Robert Ehrnsten pojo lågstadieskola,Pojo, Raseborg

Men det finns också andra utmaningar. Alla de tre kommunerna som bildade Raseborg hade en god servicenivå. Det sätter sina spår i antalet skolor och hälsovårdstjänster, fortsätter Karlsson.

- Raseborg är till ytan en stor kommun med relativt sett lågt befolkningsunderlag. Det gör att kostnaderna blir höga. Också tvåspråkigheten påverkar kostnaderna i kommunen.

Lättillgänglig sjukvård kostar

Också sjukvårdskostnaderna är höga i Raseborg. Det beror delvis på den höga åldersstrukturen, delvis på att invånarna flitigt använder sig av sjukhusets service, säger Karlsson.

- Användningsgraden på sjukhuset är hög vilket leder till att bassjukvården inte utnyttjas i den utsträckning som den borde. Det gör att användningskostnaderna blir dyra.

Bättre situation än på länge

Men även om det finns utmaningar pekar kurvan uppåt, säger Thomas Karlsson.

Orsaken är helt enkelt att folk förtjänar mera. Kommunalskattetillväxten har varit bättre än man har förutspått och staden får in tre miljoner mera än man hade räknat med.

Avdelingen 23 h kirurgi vid VNS.
Specialsjukvården kostar mycket i Raseborg. Avdelingen 23 h kirurgi vid VNS. Bild: Yle/Minna Almark Ekenäs,raseborgs sjukhus,Raseborg

Samtidigt har Raseborg sålt mycket fastigheter och konkurrenskraftsavtalet har betytt att personalkostnaderna har hållits i schack.

- Det kommer att medföra ett överskott i vår resultaträkning i år och det ska vi vara glada för eftersom vi fortfarande har ett gammalt underskott som vi ska neutralisera på fyra år, säger Karlsson.

Läs mera:

Så mycket skatt får din kommun per invånare - se listan

Det förekommer stora skillnader i hur mycket skattepengar kommunerna får.
I en del kommuner betalar invånarna betydligt mycket mer inkomstskatt än andra. Vi har listat hur mycket skatt kommunerna får in per invånare.