Hoppa till huvudinnehåll

Oxhamns skola i Jakobstad måste vänta på sanering - ohållbart säger rektorn

Elever på Oxhamns
Elever på Oxhamns Bild: Nathalie Lindvall elever

Oxhamns skola får vänta på totalrenovering i åtminstone ett år till. Men problemen hopar sig och situationen är alarmerande säger rektor Peter Lindqvist.

Stadsstyrelsen i Jakobstad föreslår att man bygger en helt ny språkbadsskola. Men samtidigt får renoveringen av Oxhamns skola vänta.

- Jag väntade mig inte det här beskedet, säger Peter Lindqvist.

Sextio procent visar symptom

Sextio procent av lärarna i skolan mår inte bra i sin arbetsmiljö och var femte lärare klarar inte länge av att undervisa i byggnaden. Några av skolans elever är långtidssjukskrivna.

Samtidigt uppdagas allt flera problem i skolfastigheten.

- Just nu pågår en liten, akut renovering. Men byggfirman hittar allt fler problem i fastigheten, säger Lindqvist.

Bildningsdirektör Jan Levander och rektor Peter Lindqvist i Jakobstad
Peter Lindqvist. Bildningsdirektör Jan Levander och rektor Peter Lindqvist i Jakobstad Jakobstad,bildningsdirektörer,Rektor,peter lindqvist

Hittat mikrober och fuktskador

Byggnaden har undersökts av företaget Ideastructura. Två av tio prover i ytterväggarna visade på mikrobtillväxt. De här ställena skulle åtgärdas under höstlovet. Men arbetet växer och drar ut på tiden.

- Byggfirman har hittat mikrober på flera ställen och tre toaletter är fuktskadade. Det här är sådant som inte fanns med i Ideastructuras rapport, säger Lindqvist.

Tanken var att några väggar skulle åtgärdas, men nu tilläggsisolerar man också omkring fönstren. Det uppstår undertryck i klassrummen och då sugs luft in kring fönstren.

- Det bildas kondens på utsidan och där växer saker, vad det nu är, säger Lindqvist.

Tog prov på fel ställe

Peter Lindqvist säger att Ideastructura tog prover vid stenfoten, men det är inte där problemen finns utan kring fönstren. Man försöker nu ställa om ventilationen, men också i ventilationsaggregatet har man funnit problem som tilltäppta ventiler.

- Det här är små åtgärder som inte löser problemen. Istället blir de allt fler när man börjar röra i huset, säger Lindqvist.

Just nu utformas en enkät där eleverna tillsammans med vårdnadshavarna ska får berätta hur de mår i skolan. En likadan undersökning har tidigare gjorts bland lärarna.

- Jag hoppas på att enkäten kan få saker och ting att röra på sig snabbare, säger Lindqvist.

Erik Smedlund och Annette Kronholm-Cederberg
Annette Kronholm-Cederberg. Erik Smedlund och Annette Kronholm-Cederberg Jakobstad,oxhamns skola

Annette Kronholm-Cederberg som är ordförande för Hem och skolaföreningen Triolen är glad över att enkäten blir verklighet och att processen rullat igång. Men läget är bekymmersamt.

- Nu skulle det vara viktigt att så fort som möjligt hitta orsaken till varför så många mår dåligt och åtgärda problemet.

Kronholm-Cederberg säger att man inte bara kan förhala och fortsätta när människor far illa.

- Läkaren på Työplus som undersökt hur lärarna mår säger att den som vistas länge i Oxhamns skola riskerar att få kroniska besvär. Det avgör saken för min del.

Sjukskrivningar blir dyra

Peter Lindqvist hoppas på på en grundlig renovering som skulle ge både elever och lärare arbetsro i en hälsosam miljö.

- Snabba, kortsiktiga åtgärder hjälper inte och sjukskrivna lärare blir också dyrt för samhället.

Peter Lindqvist säger att föräldrarna till barnen som är långtidssjukskrivna inte vill vara till besvär. Men de märker att barnen mår dåligt av att vistas i skolan. När de är hemma mår de bättre. Efter en tid i skolan börjar problemen igen.

- Det märks tydligt att de som vistas i Oxhamns och i annexet mår sämre. Jag är besviken på att renoveringen åter skjuts upp. Det står entydligt i lagen att skolmiljön ska vara trygg.

- Och ett år betyder inte ett år, det har vi sett när det gäller Språkbadsskolan, säger Peter Lindqvist.