Hoppa till huvudinnehåll

Så mycket skatt får din kommun per invånare - se listan

En vinterklädd gata gapar tomt i Kaskö.
Kaskö är en kommun med dålig ekonomi som ändå har goda inkomster En vinterklädd gata gapar tomt i Kaskö. Bild: Yle/Juho Karlsson Kaskö,Österbotten,trähus,gator

Det förekommer stora skillnader i hur mycket skattepengar kommunerna får. Stora intäkter per invånare behöver inte innebära att kommunen har god ekonomi. Till exempel Hangö och Kaskö finns med i toppen även om båda kommunerna kämpar med en svag ekonomi.

I en del kommuner är företagen en viktig inkomstkälla, i andra kommuner kommer nästa hela skattepotten från inkomstskatten.

Vi har listat hur mycket skatt kommunerna fick per invånare under skatteåret 2016.

Kaskö och Hangö - kriskommuner med goda inkomster

Att en kommun har goda inkomster betyder dessvärre inte att kommunen har en god ekonomi.

Med på tio i topp finns flera sådana kommuner. Kaskös skatteintäkter än fjärde störst i hela landet trots att kommunen länge kämpat för att få budgeten att gå ihop. 2016 fick Kaskö in 27 procent mer i samfundsskatt än föregående år. Kaskös skattebetalare hör också till de bättre i landets, på inkomstskattelistan kommer Kaskö på 25:e plats. Kaskös skatteprocent är 21,5.

För Kaskös del har det faktum att hamnen gått bättre haft en stor inverkan på stadens ekonomi.

En annan kommun som sällan figurerar i sammanhang där man talar om god ekonomi men som ändå finns med i topplistan på skatt per invånare är Hangö som kommer på tionde plats. Hangö får in drygt 4200 euro per invånare och det är främst invånarnas skatter som hämtar pengar till kommunen. Samfundsskatten är bara 7 procent av Hangös totala skatteintäkter. Också i Hangö är kommunalskatten hög, 21,75 procent.

Hur kan kommuner stora inkomster ändå ha dålig ekonomi?

-Mycket beror på hur utgifterna ser ut och hur mycket man har investerat eller hur mycket lån kommunen har, säger Benjamin Sandberg som är sakkunnig på kommunförbundet.

De kommunvisa skillnaderna är stora både när det gäller fördelningen av inkomsterna och för utgifterna.

-I snitt kommer hälften av kommunens inkomster från skatter. Det råder ändå stora skillnader mellan kommunerna. Till exempel i Esbo utgör skatternas andel ungefär 95 procent av de totala inkomsterna medan de i många mindre kommuner är under 50 procent, säger Strandberg.

Listan berättar vilka kommuner som får in mest skattepengar, inte vem som har kvar mest vid årets slut

Vi har listat vilka kommuner som får in mest skatteintäkter per invånare.

Du kan sortera listan enligt totala skatteintäkter per invånare i kommunen, bara inkomstskatt eller bara samfundsskatt. Du kan också söka på kommun eller landskap.

OBS. Siffran anger den totala placeringen i hela landet.

Artikeln fortsätter efter tabellen.

Stora skillnader inom samma landskap

grankulla stadshus
grankulla stadshus Bild: Marianne Sundholm grankulla stadshus

I landskapet Nyland finns både de kommuner som får in mest skattepengar och kommuner som kommer i slutet av listan.

Grankulla har överlägset bäst inkomster i hela landet och ligger långt ifrån alla andra kommuner med över 6000 euro per invånare. Det mesta av det kommer från den kommunalskatt som invånarna betalar. På listan över samfundsskatt kommer Grankulla bara på 222:a plats. Grankullas hade år 2016 landets lägsta skattesats, 16,5 procent.

Grankulla är som sagt i en klass för sig, men tätt följd av de övriga kommunerna i Huvudstadsregionen. Samtidigt har många små östnyländska kommuner skatteintäkter som hör till landets lägsta.

Så betalas skatten till kommunerna

  • 50 procent av kommunens inkomster kommer i snitt från skatter. Detta tal varierar mycket från kommun till kommun.
  • Kommunen får inkomstskatt, samfundsskatt från företag i kommunen och fastighetsskatt
  • Inkomstskatten dras av från lönen i form av en kommunalskatt. Summan beror på kommunens skatteprocent
  • Kommunalskattesatsens storlek varierar från kommun till kommun. Den lägsta är 16,5 procent (i Grankulla) och den högsta 22,6 (I Nyslott)
  • Företagen betalar i regel 20 procent samfundsskatt på sin vinst.
  • Samfundsskatten delas mellan stat och kommun så att staten får cirka 70 procent och kommunen 30 procent
  • Runt 20 procent av kommunens ekonomi består av statsandelar. Också här är skillnaderna mellan kommunerna stora. Esbo får till exempel bara 2 procent medan Ranua får 65 procent.
  • Resten av intäkterna kommer från olika avgifter, hyror, tjänster osv.

Artikeln uppdaterad 8.11.2017 kl 14:35. Förtydligat att Grankulla hade skatteprocenten 16,5 år 2016.

Läs mera:

Vart går dina skattepengar egentligen?

Våra skatter är en outsinlig källa till missnöje. Vad får man riktigt för alla skatter man betalar? Till exempel skolgång som är gratis för eleven men kostar närmare 9000 euro per år för samhället.

Läs också