Hoppa till huvudinnehåll

ÅA valde styrelse – medlemmarna har bakgrund i Nokia, Karolinska och trädgårdsföretag

Åbo Akademis logo på en glasdörr
Åbo Akademis logo på en glasdörr Bild: Yle/Andy Ödman åa

Åbo Akademi har valt styrelse för treårsperioden 2018-2020. Fyra av medlemmarna är externa, resten har koppling till ÅA och studentkåren.

Universitetskollegiet vid Åbo Akademi valde på torsdagen fyra externa medlemmar till styrelsen. Kollegiet fastställde också valresultatet för de övriga gruppernas representanter i styrelsen. Personalens representanter valdes vid akademivalet på tisdagen och studentrepresentanterna utsågs av studentkårens fullmäktige i oktober.

Den nya styrelsen består av tio medlemmar. Den kommande styrelseperioden är den första som sträcker sig över tre år, tidigare var perioden tvåårig.

Professor Ronald Österbacka, ordförande för universitetskollegiet, säger att man var enhällig i valet av de externa medlemmarna.

– Universitetskollegiet lade fokus på ett brett akademiskt, samhälleligt och ekonomiskt kunnande, organisationsutveckling och en fortsatt utveckling av det nordiska samarbetet. Vi tror att de valda externa styrelsemedlemmarna kommer att passa bra för Åbo Akademi och på ett positivt sätt bidra till att föra Åbo Akademi mot framtiden i dagens utmanande högskolepolitiska verksamhetsmiljö.

Extern svingar klubban

Marita Hilliges, Taru Narvanmaa, Niklas Nordling och Thomas Wilhelmsson valdes in som externa medlemmar. En av dem kommer att väljas till styrelseordförande.

MD Marita Hilliges är professor i neurovetenskap och är sedan oktober i år ny generalsekreterare för Sveriges universitets- och högskoleförbund. Hon var vice ordförande för förbundet 2011–2014 och har också varit ordförande i flera av förbundets arbetsgrupper. Hilliges har tidigare bland annat verkat som rektor vid Högskolan Dalarna och som prorektor för Högskolan i Halmstad. Hilliges är också docent i vävnadsbiologi vid Karolinska Institutet.

EM Taru Narvanmaa är styrelseordförande i Puutarhaliike Helle. Narvanmaa har tidigare varit vice verkställande direktör och medlem i ledningsgruppen för Aktia Bank, verkställande direktör för Aktia Livförsäkring och direktör för kommunikation och investerarrelationer vid Raisio. Narvanmaa innehar flera förtroendeuppdrag, bland annat i Stiftelsen Eschnerska frilasarettets delegation, i förvaltningsrådet i Pensionsaktiebolaget Veritas och har verkat som styrelseordförande i Diamanten i Finland r.f. 2010–2016. Narvanmaa har varit medlem i Åbo Akademis styrelse sedan 2016.

PsD Niklas Nordling leder som Head of Culture Transformation and Organization Development organisationsutvecklingen vid Nokia. Till Nokia kom Nordling från IBM Business Consulting Services, där han bland annat var chef för strategi och förändring. Till Nordlings expertis hör att stärka och utveckla företagsstrategier och att utveckla organisationer. Nordling har varit medlem i Åbo Akademis styrelse sedan 2016.

JD Thomas Wilhelmsson är kansler emeritus och rektor emeritus för Helsingfors universitet, där han också har verkat som professor i civil- och handelsrätt. Wilhelmsson är forskare inom avtals- och skadeståndsrätt och har erhållit flera hedersdoktorat och priser. Han har innehaft flera nationella och internationella förtroendeuppdrag, bland annat som ordförande för det nordiska universitetssamarbetet NUS, styrelseordförande för Yle, vice ordförande i samarbetsorganet Finlands universitet UNIFI och som vice ordförande i Stockholms universitets styrelse. Wilhelmsson är också medlem i Finska Vetenskaps-Societeten.

Personalens representanter i professorskategorin är Olav Eklund som är professor i geologi och mineralogi och Elina Pirjatanniemi, professor i statsrätt och folkrätt.

Personalens representanter i kategorin forskare, lärare och övrig personal är Mikaela Björklund som är universitetslärare i de främmande språkens didaktik och Majlen Saarinen, utbildningschef vid Centret för livslångt lärande.

Studenterna representeras av politices studerande Rasmus Lindqvist och filosofie studerande Milla Stenström.