Hoppa till huvudinnehåll

Direktör för sjukvårdsdistriktet: ”Det finns viktigare kriterier än språkkunskaper”

Åbo universitetscentralsjukhus.
Åbo universitetscentralsjukhus. Bild: Yle/Lotta Sundström åbo universitets centralsjukhus

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts val att slopa det formella kravet på svenska för den nya ledande överläkaren har väckt förvånade reaktioner. Sjukvårdsdistriktets direktör menar att åtgärden görs av rent praktiska skäl.

Leena Setälä, direktör för Egentliga Finlands Sjukvårdsdistrikt, säger att det inte finns många läkare i Finland som fyller de krav som distriktet har på den ledande överläkaren. Därför har man valt att stryka språkkravet.

- Han eller hon ska vara docent, det vill säga han ska ha vetenskaplig arbetshistoria, samt erfarenhet inom ledningsarbete, förklarar Setälä.

- Svenska språkkunskaper har varit ett visst problem, eller snarare intyget som bevisar att man har bra språkkunskaper. Det finns inte så många läkare som har det här intyget.

"Svenskan en förutsättning för att klara arbetet"

Enligt Setälä är det speciellt kravet på de muntliga kunskaperna i svenska som har visat sig vara för svåra för många potentiella kandidater.

Hur stor betoning kommer att läggas vid språkkunskaper vid rekryteringen?

- I arbetsannonsen kommer det att stå att kunskaper i svenska är en förutsättning för att förtjänstfullt kunna utföra arbetet. Det betyder i praktiken att den ledande överläkaren måste kunna diskutera på svenska med till exempel sina kolleger på Åland samt patienter och anhöriga.

- Dessutom måste den ledande läkaren kunna ge utlåtande på svenska till pressen och myndigheter.

Leena Setälä, direktör för sjukvårdsdistriktet Egentliga Finlands Sjukvårdsdistrikt.
Leena Setälä. Leena Setälä, direktör för sjukvårdsdistriktet Egentliga Finlands Sjukvårdsdistrikt. Bild: Yle/Lina Frisk. Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt,leena setälä

Setälä säger att den ledande överläkaren i praktiken nu måste kunna så kallad tjänstemannasvenska, det vill säga det räcker med nöjaktiga kunskaper i svenska.

Tidigare har man krävt ett intyg på goda kunskaper i svenska, förklarar Setälä.

- Vi måste ge en chans åt de kandidater som inte tidigare har bevisat sina språkkunskaper. Vi vill ha så många kompetenta sökare som möjligt för att kunna välja den bästa för den här positionen.

Andra krav viktigare

Setälä säger bland annat att det pågående arbetet med social- och hälsovårdsreformen kräver att man måste prioritera andra kriterier än språkkunskaper.

- Man måste ha kunskapen att hjälpa landskapet att bygga upp ett välfungerande hälsovårdssystem. Det finns inte så många läkare som kan fylla alla de här kraven, menar Setälä.

Hur ska man garantera kunskaper i svenska det om det inte krävs några formella intyg på språkkunskaper?

- Jag tycker att alla läkare har en bra grund för tjänstemannasvenska tack vare skolundervisningen och kursen vid medicinska fakulteten. Om den bästa kandidatens svenska är lite rostig så kan han gå en kurs.

Finns det några potentiella kandidater som ni vet att kommer söka i och med att språkkravet slopas?

- Inte i det här skedet. Vi har inga kandidater i sikte ännu.

Leena Setälä poängterar att sjukvårdsdistriktet fortsätter att utveckla personalens språkkunskaper och att det här beslutet inte ska tolkas som en linjedragning.

Läs mera:

Skylt med päivystys jour på.

”En domänförlust att inte kräva god svenska av ny överläkare – men vi vill ha så många kompetenta sökande som möjligt”

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt valde på tisdagen att slopa det formella kravet på god svenska för den nya ledande överläkaren. En domänförlust, men svenskan är fortfarande en förutsättning, menar styrelsemedlemmen Niklas Guseff (SFP).

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland