Hoppa till huvudinnehåll

Få klagomål om svenskan på HNS - "Jag är nästan tvungen att säga tyvärr"

Kirurgiska sjukhuset på Kaserngatan i Helsingfors.
Kirurgiska sjukhuset har språkambassadörer som håller svenskan levande i den gamla byggnaden. Kirurgiska sjukhuset på Kaserngatan i Helsingfors. Bild: Fotograf: Linda Varoma kirurgiska sjukhuset

Som bäst pågår Svenska veckan vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, där personalen uppmuntras extra mycket att våga tala svenska. Men hur är det med patienterna - upplever de att de får vård svenska vid HNS? På basis av responsen verkar missnöjet inte vara väldigt utbrett.

Johanna Lindholm är sekreterare för Nämnden för den språkliga minoriteten. Hon tittar på de senaste siffrorna över respons av patienter.

- Det kommer egentligen ganska få klagomål. Jag är nästan tvungen att säga tyvärr. För det skulle vara viktigt att få så mycket respons som möjligt, säger Lindholm.

Hon berättar att det år 2016 kom in cirka 50 negativa åsikter via nämndens responssystem gällande den svenska servicen.

Kommer responsen skriftligt eller via patientombudsmannen?

- Vi har olika system. Vårt huvudsakliga responssystem är nätbaserat. Det fungerar så att man fyller i var man har fått sin vård, vilken avdelning och så vidare. Patienten fyller i en blankett som gäller olika aspekter av vården. Man kan också lämna in respons med egna ord utan den här blanketten.

Nämnden har en patientombudsman som särskilt jobbar med svenskspråkiga frågor.

- Till patientombudsmannen kommer det ännu mindre negativ respons gällande de svenska frågorna. Förra året var det nio stycken som klagade över den svenska servicen till henne.

Hur åtgärdar ni de här klagomålen?

- När det gäller dem som kommer via nätet så går de automatiskt till den enhet där personen varit som patient. Så ser man om det finns skäl att vidta åtgärder.

Nämnden följer upp all respons i styrgruppen som ansvarar för hur HNS språkprogram tillämpas.

- Vi tittar på vad innehållet i den negativa responsen har varit. Så försöker vi lyfta upp helhetsmässiga problem om det visar sig att en viss typ av service eller en viss enhet har varit problematisk. Så kan vi ta kontakt och försöka förbättra det.

Vilken är din erfarenhet av service på svenska vid HNS? Dela gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet nedan.

Läs också