Hoppa till huvudinnehåll

Kultur- och fritidsdirektören: Ett nybyggt konstmuseum skulle vara bäst för Borgå

artoteket i borgå
I Borgå finns nutidskonst bland annat vid artoteket i Konstfabriken. artoteket i borgå Bild: Yle/Stefan Härus artoteket i borgå

Borgå förhandlar med möjliga samarbetspartners kring ett konstmuseum. Kultur- och fritidsdirektören i Borgå Merja Kukkonen förespråkar ett nybygge.

Den arbetsgrupp som har fått i uppdrag att reda ut möjligheterna att grunda ett konstmuseum i Borgå har tid till mars att göra upp planer. Då ska de presenteras för stadens ledning.

Arbetsgruppen utgår från den utredning som presenterades i våras. Enligt den finns det två möjligheter: att bygga nytt eller att renovera gammalt.

Modern konst kräver flexibla lokaler

Kultur- och fritidsdirektör Merja Kukkonen talar för att bygga nytt. Ett nybygge skulle erbjuda de flexibla lösningar som behövs för att visa upp också nutidskonst.

Kukkonen nämner flyttbara väggar, tillräcklig takhöjd, möjlighet att hänga verk från taket och att skapa rätt luftfuktighet.

Merja Kukkonen
Enligt Merja Kukkonen har Borgå stora verk i sin samling som kräver mycket utrymme. Arkivbild. Merja Kukkonen Bild: Yle / Minna Almark Borgå,kultur,fritid,direktör för kultur och medborgarveksamt

Konstmuseet ska enligt Kukkonen finnas nära centrum eller i stadens absoluta centrum. Hon skulle helst se att konstmuseet skulle ha en egen gård så att konstverk kunde ställas ut också utomhus.

Det ska bli ungefär 3000 kvadratmeter stort.

Centrum, Näse eller västra åstranden

Stadsplaneringschef Eero Löytönen fick i våras i uppdrag att reda ut möjliga tomter där ett konstmuseum kunde byggas och också lokaler som kunde byggas om till ett museum.

Kukkonen ser fortfarande miljön kring Konstfabriken som ett möjligt ställe där konstmuseet kunde byggas, trots att dit ska komma ett hotell och en dagligvaruhandel.

Hon nämner också Näse där parkeringsplatsen vid Näse gård kunde komma på fråga eller tomten vid kanonen.

- Man måste också tänka på hur trafiken ska löpa, hur stora bussar ska komma dit. Parkeringsplatsen blir också en viktig del av helheten.

ett av alternativen som plats för det nya konstmuséet i borgå
Konstmuseet kunde kanske byggas vid Näse gårds parkering. ett av alternativen som plats för det nya konstmuséet i borgå Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,Näse gård,parkeringsplatser,parkeringsplatsen vid näse gård

I stadsplaneringschefens förslag nämndes också bland annat tomten bakom stadshuset och den där Borgå energi nu har sitt huvudkontor.

- Vi måste ta hänsyn till alla förslag som kom in, säger Kukkonen.

Pengar utifrån behövs - Borgå har annars inte råd

Borgå förhandlar som bäst med olika samarbetspartners. Det kan enligt Kukkonen till exempel handla om andra som vill ha sina samlingar utställda.

- Det här året går åt till förhandlingar, nästa år måste vi slå fast någonting.

Hon kan inte i det här skedet gå in på detaljer i förhandlingarna, till exempel vem Borgå förhandlar med.

Borgå har troligen inte har råd att ensam bygga konstmuseet, utan att det behövs andra finansiärer.

Många verk i dag outställda

Borgå museum har redan länge drivit på att få ett konstmuseum till staden. Brita Andersson har också kommit med ett medborgarinitiativ i saken.

Borgå har över 4000 konstverk i sina samlingar, allt från tavlor av Edelfelt och Vallgren till modern konst.

Enbart Yrjö A. Jänttis samling har 1250 verk. Bara en bråkdel av dem finns i dag utställda i Konstfabriken.

Borgå har också ungefär 1000 designföremål, bland annat glaskonst av Saara Hopea.