Hoppa till huvudinnehåll

Ledarskapskonsult: Otroligt svårt att vara vd i mediehus

Ett tomt mötesrum med ett stort bord och flera stolar.
Ett tomt mötesrum med ett stort bord och flera stolar. Bild: Mostphotos hotell,möten,styrelser,styrelse,Meeting Room,mötesrum

Turbulensen inom de finlandssvenska mediehusen i Finland fortsätter. Senast i tisdags meddelade styrelsen för KSF Media att verkställande direktören Svante Wahlbecks anställning upphör.

Styrelsen meddelar att man inte har samsyn på hur strategin och åtgärderna lämpligast ska implementeras inom bolaget.

Wahlbeck handplockades till vd-posten för drygt åtta månader sedan från HSS Media, där han var vd i drygt två år.

Före honom var Jens Berg vd för KSF Media i ett år - han tog över efter Barbro Teir som avgick eftersom hon inte längre hade styrelsens stöd.

KSF:s styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh ville i samband med Teirs avgång inte gå in på detaljer hur de olika synsätten skiljde sig.

Berg avgick i våras för att ta sig an nya utmaningar.

Nu har man då olika synsätt igen, enligt styrelseordförande Bergh som talar om implementeringsproblem.

Varför är det så mycket problem i ledningen vid finlandssvenska mediehus?

- Mediehusens vd tampas med tredubbla problem i en bransch som är under omvandling.

Det är svårt med ekonomin, det är otroligt svårt att dra upp strategiska riktlinjer för framtiden och det är svårt att leda den professionella personalen på en arbetsplats där engagemanget är oerhört viktigt, säger ledarskapskonsulten Kenneth Söderholm med långvarig erfarenhet av HR-frågor i stora bolag.

Ledarskapskonsulten Kenneth Söderholm.
Kenneth Söderholm Ledarskapskonsulten Kenneth Söderholm. Bild: Corporate Spirit konsult,Söderholm

Söderholm uttalar sig på allmänt plan, han tar inte ställning till Wahlbecks fall.
Mediehusens vd tampas med tredubbla problem i en bransch som är under omvandling― Ledarskapskonsulten Kenneth Söderholm

"Man måste få personalen med sig"

I synnerhet expertorganisationer såsom universitet, forskningsinstitut och mediehus betraktas som krävande att leda och om man vill nå bästa möjliga arbetsresultatet ska ledningen inte i detalj styra de anställda i hur de ska utföra sina uppgifter.

Expertorganisationer ska enligt modernt sätt att se ha ett transparent ledarskap där chefen ger arbetsredskapen, förutsättningarna för ett bra arbete och staka ut målsättningarna, och så utför autonoma team själva uppdraget utan inblandning.

- I mediehus blir det lätt så att om vd levererar bra till styrelsen så kan ändå andra problem uppstå; utmaningen frågan är att få toppjobbarna med sig. Man måste få personalen med sig, säger Söderholm.

Och vad gäller ekonomisk lönsamhet finns det enligt Söderholm inte alltid långtidstänk bakom strategin.

Frågan är också hur snabbt en vd måste leverera resultat― Ledarskapskonsulten Kenneth Söderholm

- Hur snabbt måste vd:n leverera resultat, hur lång tid får hen på sig att utveckla och implementera strategier, nämner Söderholm som exempel på svårigheter för den verkställande direktören.

Inte lätt att rekrytera till topposter

Vad gäller styrelsernas sammansättning i Svenskfinland figurerar samma personer i flera bolags styrelser. Dessa ska sedan rekrytera verkställande direktörer och andra chefspersoner ur en rätt begränsad skara personer.

Leadership är det avgörande i sammanhanget.― Ledarskapskonsulten Kenneth Söderholm

Har styrelserna kompetens att bedöma en hurudan vd som organisationer behöver?

- Det är otroligt svårt för styrelserna att rekrytera rätt. Men man borde kanske inte tänka så snävt på vd:ns bakgrund utan man borde tänka mer ledarskap. Rekryteringsbasen borde breddas så att vd:n har erfarenhet av hur man gör saker ute i stora världen och kunna tänka utanför boxen, säger Söderholm.

Den viktigaste enskilda förmågan är enligt Söderholm att vd:n är bra på att leda människor.

- Leadership är det avgörande i sammanhanget.