Hoppa till huvudinnehåll

Dagens konsumenter vill se certifikat på att djuren har det bra

Christer Jägerskiöld och några av hans kor
Christer Jägerskiöld och några av hans kor. Christer Jägerskiöld och några av hans kor Bild: Yle / Peter Karlberg kor

Certifikat på att man värdesätter djurens välmående syns allt oftare. Enligt Christer Jägerskiöld, som driver ekologisk dikoproduktion i Kimito, hänger det ihop med de krav dagens konsumenter ställer på de varor de köper.

På fredagen får familje- och mejeriföretaget Juustoportti rätten att använda certifikatet Welfare Quality. Ett certifikat som är ett tydligt bevis på att man värdesätter djurens välmående.

Certifikat och utmärkelser inom det här området är populärt just nu och enligt Christer Jägerskiöld är det här starkt kopplat till konsumenternas krav.

- Folk har överlag börjat fundera mycket mer på vad man äter och den vägen vill man också att djuren har det bra. Kunderna vill se att djuren har det bra och i mitt fall vill de gärna se att mina djur får beta fritt.

Kraven som ställs i dag kan förutom fritt bete bland annat handla om utrymmeskrav och krav på fönster.

- För oss bönder är ju våra djur våra husdjur, så nog vill vi att de har det bra. Sedan är det också så att har djuren ett bra välbefinnande hålls de också friska. Forskning har också visat att man får ett näringsrikare kött när djuren har en mångsidigare kost och rör på sig mycket.

Om du behöver använda antibiotika är någonting fel i djurens välbefinnande

Eurobarometer undersökningen från 2016 visade att mer än fyra av fem EU-medborgare vill se en bättre välfärd för djur i livsmedelsindustrin, att nästan tre fjärdedelar av medborgarna anser att djurskyddet bör vara bättre än det är i dag, och att nio av tio tycker att importerade produkter bör följa samma djurskyddskrav som de som tillämpas inom EU.

Gällande skillnader mellan länder lyfter Christer Jägerskiöld fram användningen av antibiotika, som förekommer i södra Europa och samtidigt är väldigt ovanlig i Finland.

- Om du behöver använda antibiotika är någonting fel i djurens välbefinnande. Behövs inte antibiotika har du däremot friska djur och då funkar uppfödningen.

- Tittar man exempelvis på köttet som kommer från Sydamerika så kan man stöta på tillväxthormoner och då börjar det vara något helt annat. Så kvalitetsmässigt klarar sig det finska köttet bra ute i världen.

Certifikaten kan också skapa problem för bönderna

Det finns också en problematik med och kring fler certifieringar.

- Ett exempel är att man har importerat utländskt kött för att det var certifierat som antibiotikafritt kött. Vilket är synd för jag menar allt som jag säljer här i Finland är ju också antibiotikafritt. Det är inte bra om man hämtar in i princip samma sak bara för att man har certifierat det i ett annat land.

- Det kan också uppstå onödiga kostnader på vägen när man ska certifiera något. Vilket också kan kännas onödigt med tanke på att en stor del av det finska lantbruket redan uppfyller de krav som ställs.

Läs mer om Juustoporttis certifikat Welfare Quality (på finska)