Hoppa till huvudinnehåll

Doctagon medger brister i vården på Mariahemmet i Pojo

En yngre person håller en äldre person i handen.
Kommunikationen mellan Doctagon och den anhöriga får kritik av Valvira. En yngre person håller en äldre person i handen. Bild: Mostphotos äldre,hälsa,åldringar,pensioner,sjukvård,sjukskötare,Rynka,senior,grandmother,Äldste,elderly,care,Beröring,Tvärhand,eutanasi

Vårdbolaget Doctagons vd erkänner att det finns brister i bolagets kontakter till anhöriga. Därför kontaktades den anhöriga inte då läkare beslöt om terminalvård för en kvinna på Mariahemmet i Pojo.

Raseborgs stad har fått kritik för sin äldrevård på Mariahemmet i Pojo av den statliga övervakande myndigheten Valvira.

Kritiken handlar bland annat om att ingen tog kontakt med en kvinnas anhöriga innan läkaren beslöt om terminalvård.

Oklara instruktioner hos Doctagon

Valvira anser att ansvarsläkaren på Doctagon borde ha varit i kontakt med den anhöriga innan beslutet om terminalvård fattades.

Läkaren borde ha dragit upp riktlinjerna för vården tillsammans med den anhöriga.

Vi kommer att ha en specifik process som garanterar att det finns kontakt till de anhöriga― Doctagons vd Stefan Wentjärvi

Doctagons vd, Stefan Wentjärvi, säger att det i vårdbolagets instruktioner sägs att de anhöriga alltid ska få information om att det har fattats ett beslut om terminalvård.

- Men det sägs inte klart och tydligt vem som ska ge informationen. Valvira kritiserar oss för det och vi tar åt oss av kritiken. Vi ska nu förbättra kommunikationen.

Nya regler skapas

Wentjärvi säger att Doctagon redan har tagit ställning till hur kommunikationen ska förbättras.

Just nu undersöker vårdbolaget hur de nya instruktionerna fungerar och de introduceras då allt är klart.

- Vi kommer att ha en specifik process som garanterar att det finns kontakt till de anhöriga och att det bekräftas att vi tagit kontakt.

- På det sättet ska det inte finnas en risk för att man ramlar mellan stolarna när det gäller vem som tar kontakt.

Så i fallet med kvinnan på Mariahemmet i Pojo föll Doctagon mellan stolarna?

- Jag kan konstatera, utan att gå in på detta fall, att Valviras kommentarer visar att det finns tecken på att vårdkedjan haft vissa brister och där är kommunikationen en viktig del.

Wentjärvi: Vi vill inte anklaga andra

Kvinnan flyttades från Mjölbolsta i Karis till Mariahemmet i Pojo och efter det blev kvinnans ena ben kallt och blått.

Vårdarna kontaktade telefonläkaren först den tredje dagen efter upptäckten.

Valvira påpekar att närvårdarna på Mariahemmet borde ha kontaktat Doctagons läkare genast den 11 juni då de märkte förändringarna i kvinnans ena ben.

Mariahemmet i Pojo.
Mariahemmet. Mariahemmet i Pojo. Bild: Yle/Marica Hildén Pojo, Raseborg,mariahemmet pojo

Det skulle ha varit ännu viktigare att konsultera läkaren följande dag då situationen blev sämre, anser Valvira.

Raseborgs stad ska nu diskutera med Doctagon för att se vad som gått fel och vad som kan förbättras― Karl von Smitten (SFP)

Stefan Wentjärvi säger att han inte har någon uppfattning om varför personalen inte kontaktade läkare tidigare.

- Enligt våra erfarenheter är det kanske bäst att inte börja anklaga andra parter om varför det skedde si eller så. Vi är måna om att undvika liknande fall i framtiden, så vi ser över processen och förbättrar den.

- Vi säkerställer att vårdprocessen fungerar även om det skulle finnas vissa brister. Det får inte vara så att ett enskilt beslut raserar hela vårdprocessen, så det är säkert flera saker som påverkat helheten på Mariahemmet och inte bara en sak.

Oklart varför möte inte ordnades

Doctagon borde också ha ordnat ett vårdmöte mellan vårdaren som ansvarade för kvinnan, enhetens ansvarsläkare och den anhöriga då kvinnan kom från Mjölbolsta till Mariahemmet.

Wentjärvi säger att han inte har information om varför mötet inte ordnades.

Doctagons uppgift är inte att ta ställning till vad andra gjort, utan se hur vårdbolaget kan bli bättre på vårdprocesserna― Doctagons vd Stefan Wentjärvi

Han berättar istället att Doctagon har ansvarsläkartjänster inom äldrevården i Raseborg sedan år 2013.

Patienternas bakgrund ska alltid kartläggas så att personalen har information om till exempel den medicinska bakgrunden.

Doctagon har också en bakjour.

Ett stetoskop på en mobiltelefon.
Doctagon har ett system med telefonläkare. Ett stetoskop på en mobiltelefon. Bild: Mostphotos Stetoskop,telefoner,Mobiltelefoner och -apparater,mobiltelefoner,läkare,hälsovård,sjukvård,telefonläkare

- Vi uppmanar personalen att alltid ringa bakjouren i osäkra fall, och det fungerar.

Bakjouren svarar i medeltal inom 15-20 sekunder, säger Wentjärvi.

- Bakjouren kan fatta beslut om vården eftersom den har information om patienterna. Bakjouren har den bästa överblicken över situationen.

Det här är en modell som Doctagon tog i bruk år 2009. Modellen fungerar i drygt 50 kommuner.

Doctagon vill undvika onödiga förflyttningar

Valvira anser också att det inte är god vård att åka skytteltrafik mellan boendet och sjukhuset.

Kvinnan flyttades flera gånger mellan olika enheter efter att sonen fått höra om beslutet om terminalvård. Han ville att mamman skulle vårdas på ett mera aktivt sätt.

Hon fördes till sjukhus där benet amputerades. Hennes tillstånd efter operationen varierade och hon åkte under de följande veckorna flera gånger mellan boendet i Pojo, sjukhuset och vårdavdelningen i Ekenäs.

Hon avled tre månader efter att vårdare hade märkt att benet är blått.

Bår inuti ambulansen.
Kvinnan transporterades flera gånger från vårdenhet till vårdenhet. Bår inuti ambulansen. Bild: Yle/Fia Doepel bår

Stefan Wentjärvi vill inte kommentera fallet på Mariahemmet.

- Doctagons uppgift är inte att ta ställning till vad andra gjort, utan se hur vårdbolaget kan bli bättre på vårdprocesserna.

- Vi är eniga med Valvira om att det inte är bra för patienten att flyttas mellan olika enheter i livets slutskede. Det tär på patientens kondition och försämrar livskvaliteten och det förlänger oftast inte livslängden.

Så vanligen går det inte till så här?

- Vi har utbildade läkare och sjukskötare i Finland. Vi kan sköta patienter hemma eller i serviceboenden, så det är i ytterst få fall som patienterna måste flyttas.

- Men om man inte har den kompetens som behövs blir det lätt så att man flyttar patienter i onödan.

- Vår filosofi är att patientena inte ska flyttas, utan vården ska anpassas till patienterna. Det betyder inte att patienterna aldrig flyttas, men man ska undvika onödiga förflyttningar.

Doctagon: Bra med kritik

Valvira gav inga anmärkningar i fallet med kvinnans vård på Mariahemmet i Pojo. Valvira fäster i stället ansvarsläkarens uppmärksamhet på hur beslutet om terminalvård fattades.

Valvira fäster också tre personers uppmärksamhet inom vårdpersonalen på att de framöver noggrant följer med äldre klienters hälsotillstånd. De ska också vidta åtgärder när det behövs.

Hur känns det då Valvira kritiserar Doctagon, Stefan Wentjärvi?

- Det är bra. Det måste finnas en oberoende part som kan ta ställning till och ha synpunkter på andras verksamhet då man tänker på kvalitetsutveckling.

- Vi kan ha en annan uppfattning än Valvira, men det är inte det viktiga, utan det är viktigt att någon tittar på och har synpunkter på oss så att vi kan bli bättre.

All verksamhet ses över efter kritiken

Doctagon får alltså kritik för vissa delar av vårdprocessen i Mariahemmet, och det innebär att vårdbolaget ser över processerna i hela bolaget, säger Wentjärvi.

- Det finns en risk att det uppstår brister på andra enheter, så den bedömning vi nu gör gäller hela verksamheten.

Det finns inga planer på att se över avtalet― Karl von Smitten (SFP)

Stefan Wentjärvi vill ändå försvara Doctagons modell med ansvarsläkare. Han berättar att Finlands Läkarförbund år 2015 gav vårdbolaget en kvalitetsutmärkelse för ansvarsläkarmodellen.

Aalto-universitetet har i en undersökning kommit fram till att modellen är märkbart bättre för äldrevården än den traditionella läkarmodellen.

- Vi har granskats, så vi vet att modellen fungerar. Det förutsätter att vi utvecklar oss och tar itu med bristerna.

"Vi har inte gjort ett dåligt arbete"

Har Doctagon gjort ett dåligt arbete i Mariahemmet eftersom Valvira kommer med kritik?

- Jag tycker inte att vi gjort ett dåligt arbete, jag tycker att läkarna är bra. Men det har brustit på en viktig punkt och det är kommunikationen.

- Vi har inte bara ett medicinskt ansvar utan också ett mänskligt ansvar och den delen består av kommunikation.

Stefan Wentjärvi säger att det är sällan det brister i kommunikationen mellan Doctagon och de anhöriga.

- Det är inte unikt att de anhöriga har svårt att hantera livets slutskede, men den situationen för unik för dem.

En kvinna och en läkare.
Kommunikationen mellan läkare och anhöriga är viktig, säger Stefan Wentjärvi vid Doctagon. En kvinna och en läkare. Bild: Lev Dolgachov läkare,hälsovård,sjukvård,Patient (grammatik),patienter,vård

I livets slutskede är känslorna starka och färgar upplevelsen av det som sker.

Det här är vårdpersonalen alltid tvungen att ta hänsyn till i diskussioner med anhöriga där de anhörigas synpunkter ska bli hörda.

- Det är ändå alltid patientens bästa som gäller. Det händer att patientens bästa och de anhörigas vilja inte stämmer överens, då försöker vårdpersonalen hitta en kompromisslösning med de anhöriga.

- Det lyckas inte alltid, så är det bara.

Raseborgs stad litar på Doctagon

Raseborgs stad ska nu diskutera med Doctagon för att se vad som gått fel och vad som kan förbättras, säger Karl von Smitten (SFP) som är ordförande för social- och hälsovårdsnämnden.

Politiker Karl von Smitten (SFP)
Karl von Smitten. Politiker Karl von Smitten (SFP) Bild: Yle/ Bubi Asplund nybyggen

Även stadsdirektör Ragnar Lundqvist säger att Raseborg måste se över vilka åtgärder Valvira kräver och sedan åtgärda dem.

Kan staden göra något så att det inte kommer kritik för vården igen?

- Vi ska se över alla procedurer. Vår målsättningen är att hela tiden förbättra servicen, säger Lundqvist.

Både Lundqvist och von Smitten litar fortfarande på Doctagon. Det finns inga planer på att se över avtalet, säger von Smitten.

Läs mera:

Döende kvinna fick inte god vård - Raseborg prickas för äldrevården igen

Raseborgs stad får mera kritik för sin äldrevård. Också den här gången riktar sig kritiken mot vården av en multisjuk äldre på Mariahemmet i Pojo och fjärrläkarservicen från bolaget Doctagon.