Hoppa till huvudinnehåll

Över 2 000 vill bevara svenska församlingshemmet i Borgå

Svenska församlingshemmet i Borgå
Svenska församlingshemmet i Borgå. Svenska församlingshemmet i Borgå Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,Borgå svenska domkyrkoförsamling,församlingshemmet i borgå

Borgå kyrkliga samfällighets förslag att sälja svenska församlingshemmet har stött på patrull bland Borgåborna. Två separata namninsamlingar mot förslaget fick drygt 2 000 underskrifter sammanlagt.

Den 31 oktober var sista dagen att underteckna namninsamlingarna för att bevara Svenska församlingshemmet i Borgå.

Två namninsamlingar startades ungefär samtidigt i september.

Den första insamlingen var elektronisk och startades av Anna Henning-Lindblom, medan den andra insamlingen till pappers startades av Borgå svenska pensionärsförening.

Den elektroniska namninsamlingen samlade 466 underskrifter och den fysiska namninsamlingen samlade in 1 610. Totalt handlar det om 2 076 underskrifter.

Några av de personer som har undertecknat namninsamlingen har också lämnat in motiveringar till varför de vill att församlingshemmet ska bevaras. Du hittar ett urval i faktarutan nedan.

Bland annat så här motiveras underskrifterna

Person 1: Svenska församlingshemmet bör bevaras på grund av att det är en viktig samlingsplats för den svenska församlingens många verksamheter, för människor från födsel till död. Hemmet har ett djupt känslomässigt värde, som ej kan mätas i pengar. Läget är unikt. Många andra svenska föreningar samlas där. Byggnaden har ett arkitektoniskt värde.

Person 2: Församlingshemmet behövs. Byggnaden bör inte byggas om till bostäder. Det är en sakral möteslokal av arkitektoniskt värde.

Person 3: Församlingarna behöver verksamhetslokaler om kyrkan ska ha en framtid. När två församlingar delar på alltför lite lokaler märks det särskilt under högtider och vissa veckodagar då behoven hopar sig till vissa tider. Det är svårt att tänka sig att domkyrkoförsamlingen i Borgå stift skulle bli så hemlös!

Person 4: Utöver alla praktiska och strategiska orsaker till att jag undertecknar, är det principiellt problematiskt att en större språkgrupp kan fatta beslut som dramatiskt försämrar en språklig minoritets livsvillkor. Jag föreslår att ärendet anmäls till jämställdhetsombudsmannen.

Person 5: Skriver under av respekt för allt det goda och viktiga som görs i huset och att det behövs en trygghet och kontinuitet i arbetet och en plats som är bestående och där man kan planera och ha ett arbete under ändamålsenliga former. Dessutom eftersom jag vet att huset är i flitigt bruk.

Person 6: Jag anser att det svenska församlingshemmet är viktigt för Borgå svenska domkyrkoförsamlings identitet.

Person 7: Jag anser förslaget vara ett dråpslag mot båda församlingarnas verksamhet och speciellt mot den svenska församlingen som knappast kan fortsätta sin verksamhet som förut samma dagar och tider som hittills.

Förslaget att sälja svenska församlingshemmet ingår i Borgå kyrkliga samfällighets nya fastighetsstrategi som ska behandlas i Gemensamma kyrkorådet den 7 december.

Läs mera:

Språkkonflikt mellan församlingarna i Borgå

Förslaget att sälja svenska församlingshemmet i Borgå fick språkkonflikten inom samfälligheten att blossa upp igen. - I bakgrunden fanns tanken att det svenska ska bort, säger Ingolf Lindén.

Läs också