Hoppa till huvudinnehåll

Språkexperimentet får grönt ljus av grundlagsutskottet

Svenska lågstadie skolböcker.
Svenska lågstadie skolböcker. Bild: Yle/Jeanette Winberg svenska skolböcker

Grundlagsutskottet godkänner språkexperimentet, som innebär att ett par tusen elever kan välja bort svenskan.

Grundlagsutskottet anser att språkexperimentet är så begränsat att det inte strider mot grundlagen.

Högst 2 000 elever i grundskolan får välja bort det andra inhemska språket.

På pappret gäller språkförsöket såväl finskspråkiga som svenskspråkiga skolor.

Men i praktiken är det främst finskspråkiga skolor i östra Finland som berörs.

"Bara ett experiment"

Utskottet säger ändå bestämt att det är fråga om ett experiment.

Eleverna ska ha chans att ångra sig, och grundlagsutskottet anser i sitt utlåtande till kulturutskottet att det här bör stiftas i lag.

Grundlagsutskottet påpekar också att det inte tar inte ställning till att göra svenskan helt frivillig i framtiden.

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson, medlem i grundlagsutskottet, tycker det är viktigt att det står inskrivet i utlåtandet att utskottet inte tar ställning till finskans eller svenskan skolframtid.

Hon har delade tankar om hur försöket påverkar svenskas ställning i landet.

- Eftersom det är ett så litet försök är riskerna för tvåspråkigheten inte så stora. Däremot ser jag att här finns risker för individerna som går med i det här försöket, säger Henriksson.

Det är Sannfinländarna och De blå som kräver språkexperimentet.

Vad betyder det här?

När man fattar beslut som gäller språk finns det några extra frågor som måste utredas.

- Det är inte fråga om vilket beslut som helst, utan det är fråga om språk som finns inskrivna i grundlagen. Finland är ett tvåspråkigt land, och när man behandlar svenska och finska så är det grundrättigheter som ska tas hänsyn till, säger grundlagsutskottets ordförande Annika Lapintie (Vf).

Försöket berör elever i årskurserna 5 och 6 som inte tagit del av undervisning i det andra nationalspråket tidigare.

Skolor runt om i landet kan ansöka om att medverka i försöket. I slutändan är det eleven och vårdnadshavarna som fattar beslut om att delta.

Kommunerna, personalen och de berörda familjerna förbinder sig att medverka i forskning medan språkförsöket pågår.

Högst 2 200 elever erbjuds möjlighet att delta i försöket som är tänkt att börja hösten 2018.

Läs mera:

Vad händer om svenskan blir frivillig? Fem frågor om det regionala språkförsöket

På tisdag debatterar riksdagen det omstridda förslaget om regionala språkförsök. Svenska Yle sammanfattar diskussionen om de regionala språkförsöken i fem punkter.


Läs mera:

Massiv kritik mot regeringens språkexperiment - “totalt orealistiskt”

Högskolor, lärare och språkvetare sågar regeringens experiment med frivillig skolsvenska längs med fotknölarna. Att de som deltagit i försöket senare skulle lära sig språket under sin högskoleutbildning beskrivs som “totalt orealistiskt”. Svenska Yle har tagit del av de remissvar regeringen fått in.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes