Hoppa till huvudinnehåll

Österberg Group är årets företag i Kust-Österbotten

Person som utför metallarbete med visir, gnistor i mörk omgivning.
Person som utför metallarbete med visir, gnistor i mörk omgivning. arbetare

På en galafest på lördag kväll premierade Kust-Österbottens företagare de bästa företagen under året. Österberg Group utsågs till årets företag medan årets ensamföretagare är firman Grävarin.

Kust-Österbottens företagare gav utmärkelsen till Österberg Group eftersom man vill lyfta fram företagskoncernens vilja att växa. Enligt ordförande Mikael Fredman är koncernen ett exemplariskt företag i Österbotten då det gäller attityden att växa.

- Vi uppmuntrar alltid små- och medelstora företag att söka nya marknader utanför landets gränser och det har Österberg Group gjort med strålande resultat, säger Fredman i ett pressmeddelande.

Mikael Fredman är ordförande för Kust- Österbottens Företagare.
Mikael Fredman Mikael Fredman är ordförande för Kust- Österbottens Företagare. Bild: Foto: Kust-Österbottens Företagare. fredman

Från familjeföretag till koncern

Österberg Group är i grunden ett familjeföretag som startades för 70 år sedan. I dagsläget styrs Österberg Group av den tredje generationen.

Hippi Hovi, vd för Kust-Österbottens företagare, vill lyfta fram koncernens generationsväxling som ett gott exempel. Den andra generationen tog över 1985 och den tredje 2011.

- En lyckad generationsväxling ger familjeföretagen möjlighet till en snabbare tillväxt, vilket Österberg Group bevisat redan två gånger. Företagens kontinuitet är en viktig fråga även nationalekonomiskt, inte minst då det gäller sysselsättningen i vårt land, säger Hovi i ett pressmeddelande.

Hippi Hovi, ny vd för Kustösterbottens företagare.
Hippi Hovi Hippi Hovi, ny vd för Kustösterbottens företagare. Bild: Yle/Anna Ruda kustösterbottens företagare

Koncernen består i dag av tio dotterbolag. Sex finns i Finland, två i Estland, ett i Sverige och ett i Kina. Företagen verkar inom plast- och metallbranschen.

- Vi måste ständigt sträva efter att automatisera tillverkningsprocessen för att förbättra vår konkurrenskraft, säger Jens Österberg på Österberg Group i ett pressmeddelande.

I fjol hade koncernen en omsättning på över 25 miljoner euro. Under fjolåret var 170 personer anställda av koncernen.

Grävarin är årets ensamföretagare

Årets ensamföretagare i Kust-Österbotten är entreprenören Stig-Göran Nessler med företaget Grävarin.

Nessler har under 50 år grävt otaliga skogs- och villavägar, husgrunder, diken och vattenledningar. Trots att han enligt ett pressmeddelande många gånger haft möjligheten att gå en annan väg.

En grävskopa ligger på marken bredvid ett stort stenblock.
En grävskopa ligger på marken bredvid ett stort stenblock. Bild: Yle/Kati Enkvist torkkala

Redan som tonåring hade Nessler klart för sig vad han ville göra som vuxen. Då han slutade nionde klass bestämde han sig för att förverkliga sin dröm.

Efter att Nesslers pappa accepterat att sonen ville bli grävmaskinsförare hjälpte han honom att köpa sin första grävmaskin.

Maria Norrlin-Asplund, ordförande för ensamföretagarutskottet i regionföreningen, anser att företaget Grävarin är ett bra exempel på att man som företagare kan fortsätta utföra det arbete man älskar trots hög ålder.

- I dagens läge jobbar långt över hälften av företagarna i Finland som ensamföretagare. Satsningen på ensamföretagarna och deras välmående ger nationalekonomiska besparingar, säger Norrlin-Asplund i ett pressmeddelande.

Maria Norrlin Asplund.
Maria Norrlin-Asplund Maria Norrlin Asplund. Bild: Yle/Jessica Morney norrlin-asplund

Under Kust-Österbottens företagares galafest på lördagen utsågs den mångårige ordföranden för föreningen Caj-Erik Karp till hedersordförande.

Under kvällen premierade Vasa företagare Vaasa ravintolat och Viicon som årets företag i Vasa. I Korsholm är årets företag Hydrolink och i Vörå är årets företag YourCoach.

Artikeln uppdaterad 16.11.2017 med förtydligande att Stig-Göran Nesslers företag heter Grävarin, det är inte bara ett smeknamn som ett pressmeddelande felaktigt angav.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten