Hoppa till huvudinnehåll

Varför fick Svante Wahlbeck gå från KSF Media?

Svante Wahlbeck på HSS media.
Svante Wahlbeck på HSS media. Bild: Yle/Anna Ruda wahlbeck

Svante Wahlbeck var en affärsmässig och effektiv vd, men enligt vad Svenska Yle erfar kom han inte överens med KSF Medias övriga ledning och fick därför lämna sin post.

- Man måste få sitt folk med sig och implementera strategin på ett sådant sätt att det fungerar, formulerade sig KSF Medias styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh i tisdags för Svenska Yle.

Några timmar tidigare hade styrelsen meddelat att Svante Wahlbeck sparkas från vd-posten, som han innehaft i bara åtta månader.

Styrelsen och Wahlbeck uppges ha varit oense om hur KSF Medias strategi ska förverkligas i praktiken, men samarbetet har av allt att döma varit problematiskt också på andra plan.

Effektiv och resultatorienterad

Svenska Yle har kontaktat flera personer inom KSF Media och HSS Media.

De beskriver Svante Wahlbeck som en affärsmässig, effektiv och resultatorienterad vd.

Däremot var Wahlbeck tydligen inte lika bra på att få folk med sig och inspirera andra "på ett konstruktivt sätt", som en av Svenska Yles källor uttrycker det.

KSF Medias ansvariga utgivare och chefredaktör Susanna Ilmoni vill inte kommentera hur samarbetet med Wahlbeck har fungerat i bolagets ledningsgrupp.

- Jag hoppas att vi snart får en ny ledare som kan inspirera hela organisationen och föra bolaget framåt, säger hon.

Svante Wahlbeck själv hänvisar till ett sekretessavtal med KSF Media och säger att han är förhindrad att kommentera saken.

Snabba och dyra vd-byten...

KSF Media har nu haft tre verkställande direktörer på mindre än tre år. De snabba och plötsliga vd-bytena är ett problem för bolaget ur ledarskapssynvinkel, men de innebär också en extra utgiftspost.

Eftersom Svante Wahlbeck fick sparken, får han ersättning för det. Enligt Kaj-Gustaf Bergh handlar det om en normal ersättning för en vd, men han vill inte nämna några summor.

Barbro Teir fick lämna vd-uppdraget i april 2016. Hennes förvärvsinkomster för hela 2016 var 238 713 euro, enligt Skatteförvaltningens uppgifter.

- Jag fick lön under min uppsägningstid men hade ingen fallskärm, säger Barbro Teir till Svenska Yle. Hon vill inte nämna hur lång uppsägningstiden var.

... men förlusterna minskar

En god nyhet i sammanhanget är att de kraftiga åtstramningarna och personalminskningarna inom KSF Media de senaste åren nu börjar synas i bolagets resultat.

KSF Media gjorde en förlust på 7 miljoner euro år 2015. Också fjolårets resultat blev över 7 miljoner på minus.

Susanna Ilmoni bedömer att förlusten i år krymper till 5 miljoner euro, vilket är inom gränserna för vad styrelsen anser acceptabelt.

KSF Media drog sig ur samarbetet med Finska notisbyrån (FNB) i våras, men enligt Susanna Ilmoni ger det inga inbesparingar, åtminstone inte i år.

KSF Media satsar motsvarande belopp på den utvidgade gemensamma nyhetsbyrån Svensk Presstjänst (SPT) tillsammans med HSS Media.

Läs mera:

Ledarskapskonsult: Otroligt svårt att vara vd i mediehus

Det är lätt för styrelser att misslyckas i rekryteringen av vd till mediehus. Ledarskapskonsulten Kenneth Söderholm säger att man vid chefsrekrytering borde fokusera mer på ledarskap och mindre på strategi.