Hoppa till huvudinnehåll

Vasapolitiker ska slå fast budget utan investeringar – frågan om Vasa ishall drar ut på tiden

Vasa Sport och Ilves redo att drabba samman.
Hur stor ska renoveringen bli av Vasa ishall? Vasa Sport och Ilves redo att drabba samman. Bild: YLE/Ulrika Stagnäs-Lund vasa-sport

Om politikerna i Vasa får bestämma borde lärarna få mer tid för eleverna tack vare att skolan ska få mer timresurser nästa år.

På måndag håller fullmäktige budgetmöte och då ska stadens inkomster och utgifter för nästa år slås fast, men det blir inget beslut om ishallen.

Investeringsbudgeten lämnas troligen helt utanför budgetbehandlingen eftersom planerna för renoveringen av ishallen ännu inte är klara.

Planen för ishallen borde klarna den 17 november och tanken är att fullmäktige ska kunna ta ställning tillhela investeringsdelen av budgeten på sitt möte i december.

"Situationen i skolorna är ohållbar"

Kvar för fullmäktigeledamöterna att behandla på måndag är driftsbudgeten. Bland partierna råder det åtminstone före mötet enighet kring att skolan ska få mer timresurser.

Timresurs betyder förenklat hur mycket tid som en lärare kan ge varje skolbarn.År 2014 var den 2,04, men 2015 sänktes den till 1,91.
Nu hoppas många att den ska höjas till 1,93.

- Enligt tjänstemännens uträkningar skulle vi kunna höja timresursen till 1,93, säger Martin Norrgård, gruppordförande för Svenska folkpartiet.

Thomas Karv och Martin Norrgård
Martin Norrgård Thomas Karv och Martin Norrgård Bild: Yle/Sara Bergström strömsö if

- Situationen i skolorna är ohållbar och det skulle vara viktigt att lärarna fick mer tid och att elevgrupperna skulle bli mindre. Vi hoppas att vi till år 2019 skulle kunna höja den till 1,95, säger Matias Mäkynen, gruppordförande för Socialdemokraterna.

Matias Mäkynen politiker.
Matias Mäkynen Matias Mäkynen politiker. Bild: Yle/Kalle Ranta matias mäkynen

Ökad timresurs torde inte öka utgifterna

Enligt Mäkynen har antalet elevgrupper i de finskspråkiga skolorna i staden sjunkit de senaste åren från 300 till 260 och det betyder fler elever per klass.

- Vi behöver verkligen satsa på den grundläggande utbildningen och vi hoppas att förslaget till höjd timresurs går vägen, säger Anne-Mari Viinamäki från Samlingspartiet.

Anne-Marie Viinamäki.
Anne-Marie Viinamäki Anne-Marie Viinamäki. Bild: Yle/Kati Enkvist. vasa

Enligt De grönas Laura Ala-Kokko kommer antalet elever inom grundutbildningen att minska de kommande åren så en höjd timresurs skulle inte kosta mer.

- Men de pengar vi sparar på färre elever skulle hållas kvar i skolan så att vi kan satsa på de elever vi har, säger Ala-Kokko.

Laura Ala-Kokko.
Laura Ala-Kokko Laura Ala-Kokko. Bild: Yle/Kati Enkvist. ala-kokko

Tre partier vill ha subjektiv rätt till dagvård

Många av partierna talar också om att satsa på annat förebyggande arbete. Socialdemokraterna, De gröna och Vänsterförbundet vill också satsa på förbyggande arbete för barnfamiljerna och införa den subjektiva rätten till dagvård för alla barn.

Rätten till dagvård påverkas nu av hur mycket föräldrarna arbetar.

- Som det är nu är det orättvist mot barnen. Alla ska stå på samma linje och ha rätt till samma tjänster oberoende av föräldrarna, säger Ala-Kokko.

Enligt Anneli Lehto, gruppordförande för Vänsterförbundet, skulle ett införande av den subjektiva rätten till dagvård kosta mellan 500 000 och 700 000 euro.

- Vi föreslår ett tilläggsanslag eller att pengarna hittas någon annan stans i budgeten, säger Lehto.

Barn leker med grön leksakstraktor i plast.
Barn leker med grön leksakstraktor i plast. Bild: Mostphotos pojkar,småbarnsfostran,kreativitet,barnträdgårdslärare,leksaker,traktorer,förskola

För dyrt att uppsöka vård

Vänsterförbundet och De gröna förslår också att hälsovårdsavgiften ska slopas. Idag kostar det 20,90 att besöka hälsovårdscentralen. Att slopa hälsovårdsavgiften skulle enligt Vänsterförbundet kosta 500 000 euro.

- Staden sparar pengar på att folk har råd att söka vård i tid och inte behöver vänta på att sjukdomen blir värre och patienten behöver vård inom specialsjukvården. För låginkomsttagare kan också 20 euro vara mycket pengar, säger Lehto.

- Det är synd att vissa medlemmar av fullmäktige anser att hälsovårdsavgiften är så liten att det inte spelar någon roll. Men de som måste vända på slantarna kan bli tvungna att välja mellan ett läkarbesök och mat, säger Ala-Kokko.

Rollator i korridor
Rollator i korridor Bild: Mostphotos äldreomsorg,åldringar,äldre,rullstolar,vårdare,närvårdare,sjukvård,social- och hälsovårdstjänster,hälsovård,vård (omsorg),Åldrande,ålderdomshem,ålderdom,Rollator,korridorer,åldringsvård

Socialdemokraterna vill ge 200 000 euro mer till socialverket så att familjerådgivningen och barnskyddet skulle få varsin tjänst till och familjernas hemtjänst två tjänster till.

- Antingen höjer vi skattesatsen med 0,25 procentenheter. Det skulle ge tre miljoner euro och också hjälpa mot stadens underskott. Eller så tar vi från det planerade underskottet på 7,2 miljoner, säger Mäkynen.

Inga skattehöjningar

En höjning av skattöret är inget som de andra partierna ställer sig bakom.

- Skatten ska på inga villkor höjas, säger Anne Rintamäki, gruppordförande för Centern.

- Det finns ingen orsak att höja skatten, säger Matti Vahtera, gruppordförande för Sannfinnländarna.

En kanna häller vatten på en hög med euromynt som en planta växer ut från.
En kanna häller vatten på en hög med euromynt som en planta växer ut från. Bild: Yle / Mostphotos: josef muellek affärsverksamhet,Kassa,euro,ekonomisk tillväxt,growth,pengar,sparande,förmögenhet,aktier,investering,mynt,näringsliv,ekonomi,tillväxt (samhälleliga fenomen),invest,fonder,vattna

Många av politikerna är nöjda med budgetförslaget.

- Det har varit tufft i många år och de stora sparåtgärderna har gett resultat så nu är det lite lättare, säger Viinamäki.

- Den här budgeten ger en positiv känsla, säger Vahtera.

- Den här budgeten borde kunna hålla och vi kan också minska på skuldbördan, säger May-Gret Axell från Kristdemokraterna.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten