Hoppa till huvudinnehåll

Åbo prioriterar utbildning i nästa års budget

åbo stad
åbo stad Bild: Yle/Andy Ödman åbo fullmäktige,Åbo

Utbildning och åtgärder som ska förebygga marginalisering och ojämlikhet inom staden prioriteras i Åbos budget för nästa år.

Budgeten för 2018 godkändes efter omröstning på måndagens fullmäktigemöte.

Budgeten på 1,5 miljarder euro baserar sig dels på tidigare stadsdirektören Aleksi Randells förslag men också på partiernas förhandlingar, som pågick ända fram till mötet.

Majoriteten av ledamöterna i fullmäktige ställde sig bakom de tillägg i budgeten som presenterades av stadsstyrelseordförande Lauri Kattelus (Saml). Det här blev klart då tredje största partiet SDP fick stöd för sitt krav på 500 000 euro extra för att skära ner på vårdköerna.

- Den positiva strukturomvandlingen i regionen har satt fart på näringslivet och det flyttar hela tiden fler invånare till Åbo. Betydelsen för den offentliga ekonomin är en sak som vi nu måste fundera på, säger stadsstyrelsens ordförande Lauri Kattelus.

”Tråkigt med minusbudget”

Bland annat kommer staden nu att satsa 3 miljoner euro mer än planerat på utbildning och småbarnsfostran nästa år. Utöver det kommer staden att investera för ungefär 100 miljoner euro.

Budgeten har ett underskott på nästan 30 miljoner euro.

- Det är tråkigt med en minusbudget men det måste vi kunna leva med. Det som oroar är att staden lever på lån, konstaterar Samlingspartiets gruppordförande Olli A. Manni.

Olli A. Manni
Samlingspartiets gruppordförande Olli A. Manni. Olli A. Manni Bild: Yle/Niclas Lundqvist olli a. manni

- De tre miljoner euro extra som riktas till utbildning och småbarnsfostran ska se till att nuvarande servicenivån bibehålls. Fungerande småbarnsfostran är viktigt för att förebygga marginalisering, säger De grönas gruppordförande Saara Ilvessalo.

Saara Ilvessalo vid Gamla Stortorget i Åbo.
De grönas gruppordförande Saara Ilvessalo. Saara Ilvessalo vid Gamla Stortorget i Åbo. Bild: Yle/Adrian Perera Saara Ilvessalo

Skattesatsen i Åbo förblir 19,5 procent och fastighetsskatten förblir 1 procent.

Staden ska förebygga marginalisering och ojämlikhet

I budgeten ingår också ett åtgärdsprogram som har som mål att minska på ojämlikhet och marginalisering i staden. Staden riktar också en halv miljon euro extra på att åtgärda vårdköerna inom omsorgen.

- Det är jätteviktigt att omsorgen fick pengarna för att vårdköerna skärs ner. Åtgärdsprogrammet som ska minska på ojämlikheter inom staden visar att nya fullmäktige tar frågan på allvar, konstaterar SDP:s gruppordförande Piia Elo.

Vänsterförbundet riktade kritik mot flera punkter i budgeten. Bland annat anser partiets ledamöter att staden får in mera skatteintäkter än räknat och därmed skulle det finnas mera pengar att dela ut.

- Att undvika underbudgetering skulle öka på jämlikheten i staden. Nuvarande budgeten som sytts ihop av Samlingspartiet försöker se rättvis ut men är det inte i praktiken, säger Vänsterförbundets gruppordförande Johannes Yrttiaho.

Johannes Yrttiaho
Vänsterförbundets gruppordförande Johannes Yrttiaho. Johannes Yrttiaho Bild: Yle/ Adrian Perera yrttiaho

Vänsterförbundet kom med flera egna tillägg som röstades ner under mötet. Bland annat ville partiet slopa hälsocentralavgifterna i staden.

Budgeten som godkändes på måndagen innebär också att Åbo följer andra större städers exempel och går nu in för att erbjuda social kredit.

Det betyder att staden från och med nästa år kan bevilja social kredit till en person som på grund av låga inkomster och tillgångar inte har möjlighet att på annat sätt skaffa kredit på rimliga villkor, men som ändå klarar av att återbetala ett lån.

Sannfinländarna vill slopa obligatoriska skolsvenskan

SFP ställde sig bakom budgeten men riktade kritik mot att åtgärder för att stöda svenska språket saknas. Enligt SFP:s gruppordförande Nicke Wulff är det här tråkigt då staden samtidigt hoppas på bättre kontakter till Sverige.

Rektor Nicke Wulff
SFP:s gruppordförande Nicke Wulff. Rektor Nicke Wulff Bild: Yle/Linus Hoffman nicke wulff

SFP lyfte också upp behovet av att trygga tillgången till offentlig svenskspråkig dagvård i centrum då Skolgatans daghem rivs.

Partiet vill också påskynda nybygget som planerats till Sirkkala skola.

Sannfinländarna hade i sitt tillägg önskat att Åbo går med i försöket där den obligatoriska skolsvenskan slopas. Förslaget fick tummen ner av de övriga partierna med rösterna 62-4.