Hoppa till huvudinnehåll

Andra stadiets utbildning ger ekonomiska bekymmer - "Mamma säger att jag inte borde ha sökt till gymnasiet"

Person gör anteckningar med penna och papper.
Person gör anteckningar med penna och papper. studera

Utbildning på andra stadiet är en ekonomisk utmaning för nästan 60 procent av studerandena, visar en enkät som Rädda barnen har gjort. Två tredjedelar anser att utgifterna för studierna på andra stadiet är orimliga.

Över 3 000 euro. Så mycket bedömer nästan en fjärdedel av de svarande att de har betalat för sin utbildning på andra stadiet.

Det som kostar är böcker och en dator, som är obligatorisk i gymnasiet. I yrkesskolan får studerande ofta själva stå för arbetskläder och – redskap.

Studerande vittnar till och med om att de har tvingats stå över delar av studierna av ekonomiska skäl.

Jag har övervägt och också lämnat bort kurser i mina studier för att sänka kostnaderna som går till läromedel.

Majoriteten tycker att studierna ska vara gratis

Undersökningen visar att utgifterna för studierna på andra stadiet är en utmaning för många studerande och deras familjer.

Nästan 60 procent säger att studierna på andra stadiet har varit en ekonomisk utmaning och 13 procent säger att utmaningen har varit stor.

Två tredjedelar anser att utgifterna är orimliga. Nästan lika många säger att gratis utbildning inte bara ska vara vackra ord, utan att studierna på andra stadiet borde vara gratis också i praktiken.

Sammanlagt svarade 575 unga som studerar eller nyligen hade studerat i gymnasiet eller i yrkesskola, och deras föräldrar, på enkäten.

Kostnaderna klarnar först då studierna har börjat

Läroinrättningarna får också kritik av de svarande. De meddelar sällan om kommande utgifter, eller också får studerandena informationen alldeles för sent.

Ungefär 85 procent av de svarande säger att deras läroinrättning inte gav någon information om vad studierna som helhet kommer att kosta. 79 procent säger att det gick upp för dem hur dyra studierna är först efter att de hade inlett dem.

Då jag är tvungen att köpa nya böcker blir mamma alltid arg och säger att jag inte borde ha sökt till gymnasiet.

En studerande berättar till exempel att en avgiftsbelagd gymnastiklektion kan betyda att hela familjen lever på gröt i några dagar. Alternativet är att stå över gymnastiklektionen och få sänkt vitsord.

Vikter på gymgolv.
Vikter på gymgolv. viktkontroll,träning,gymnasiet,Tyngder,lyftanordningar,styrketräning,hälsa,kilogram,kilo,tio

Enligt Rädda barnen är det också många svarande som berättar att de dyra studierna har påverkat deras hälsa. Det handlar till exempel om stress över ekonomin och att pengarna inte räcker till hobbyer som är viktiga för välmåendet.

Vanmäktiga föräldrar och barn med dåligt samvete

Stressen över ekonomin leder också till bråk i många familjer, enligt undersökningen.

Många föräldrar känner sig vanmäktiga då de inte kan stöda barnens studier ekonomiskt, medan barnen har dåligt samvete över att studierna kostar så mycket att familjen får lida. Pengarna kanske inte räcker till mat eller fritidssysselsättningar.

Min familj har inte stora tillgångar annars heller, så att handla skolmaterial och läromedel är stressande. Det känns hemskt då släktens användning av pengar koncentrerar sig bara till mina studier under gymnasietiden.

Rädda barnen samlar som bäst in namn till ett medborgarinitiativ som kräver att studierna på andra stadiet ska vara kostnadsfria för alla. Bakom medborgarinitiativet står, förutom Rädda barnen, också många student-, ungdoms- och föräldraförbund.

Läs mera:

När skoltrötthet tar över

2 500 euro för gymnasieböcker tvingar familjer i trångmål – ”Utbildningen är inte gratis”

2500 euro. Ungefär så mycket kostar det att skaffa alla de böcker som krävs för en gymnasieutbildning i Finland. För många familjer kan det vara svårt att få ekonomin att gå ihop.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes