Hoppa till huvudinnehåll

Bjarne Kallis: Karlebys budget för nästa år inger hopp

Politiker Bjarne Kallis
Bjarne Kallis (Saml), fullmäktigeordförande i Karleby. Politiker Bjarne Kallis Bild: YLE/Chanette Härus Österbotten,Jakobstad,Bjarne Kallis

Budgeten för 2018 är den positivaste på flera år, säger Karlebys fullmäktigeordförande Bjarne Kallis (Saml). Det blir ändå tajt inom alla sektorer, inte minst inom tekniska verket som måste spara ytterligare.

Karleby stadsfullmäktige godkände budgeten för nästa år på måndagens möte efter en lång debatt med 40-50 inlägg.

Fullmäktige beslöt efter omröstning att tekniska verket ska minska sina utgifter med två procent nästa år, utöver de nedskärningar som redan fanns i budgetförslaget.

Euromässigt betyder det ytterligare en miljon euro i sänkta utgifter för tekniska verket.

Gator i sämre skick nästa år?

Bjarne Kallis säger att det troligen är inom den tekniska sektorn som nedskärningarna kommer att synas mest.

- Det kan hända att gatornas skick, plogning, sandning och parkernas skötsel inte uppnår den standard och servicenivå som vi tidigare haft. Det ska bli intressant att se vilka tilläggsnedskärningar tekniska sektorn kommer att föreslå.

Flicka på moped kör på gågatan i Karleby
Flicka på moped kör på gågatan i Karleby Bild: Yle/Sofi Nordmyr Karleby,mopeder,Moped,Vespa,Skoter

Kallis säger att de hårda sparkurerna som har gjorts i Karleby har gett resultat.

- Man har gått in för att spara och gjort en hel del inbesparingar på alla områden. Och det kommer säkert att märkas i sänkt servicenivå. Med så stora nedskärningar som har gjorts kan man inte upprätthålla en sådan servicestandard som vi har haft.

Oförändrad inkomstskatt

Inkomstskatten hålls oförändrad nästa år. Det väckte ingen diskussion i fullmäktige.

- Vi anser att vi har tillräckligt hög skatt redan, skatteprocenten är 21,75. Inte kan man gå och höja den utan den ska sänkas på sikt. Men det går bara om man lyckas göra strukturella förändringar som medför inbesparingar.

En skattesats på 21,75 procent ger Karleby stad intäkter på 159 200 000 euro i inkomstskatt 2018.

Karleby järnvägsstation
Karleby järnvägsstation Bild: Nathalie Lindvall vr

Också fastighetsskatten bibehålls på samma nivå nästa år med undantag av fastighetsskatten för kraftverk som höjs kraftigt.

Småbarnsfostran kan bli dyrare än budgeterat

Om allt går bra kommer bokslutet nästa år att uppvisa ett litet överskott på cirka 300 000 euro, säger Kallis.

Den största ekonomiska riskfaktorn finns inom småbarnsfostran, säger han.

- Där kan det bli större utgifter än vi räknat med beroende på hur många barn som deltar. Och så finns det alltid en risk att skatteintäkterna är väl optimistiska.

Barn leker med tågbana
Barn leker med tågbana Bild: Nathalie Lindvall dagisbarn

Bjarne Kallis säger att man utgår från att sjuk-och hälsovårdskostnaderna, som utgör 60 procent av stadens utgifter, ökar mindre nästa år. I år var utgiftsökningen 2, 5 procent.

Kulturnedskärningar väckte mest debatt

Mest debatt på måndagens möte blev det kring nedskärningarna inom kultursektorn..

- Stadsdirektörens förslag hade justerats så att nedskärningen inte var så stor som i det tidigare förslaget. Men det fanns de som ville göra nedskärningarna lika stora som i det ursprungliga förslaget. Det förkastades.

Kallis tror att alla fullmäktigeledamöter trots allt gick hem från mötet tämligen nöjda.

- Budgeten gav ett hopp om att vi kommer att klara det. Vi är på rätt väg, vi kommer att få budgeten i balans inom de närmaste åren.

På måndagens möte godkände fullmäktige också ekonomiplanen för åren 2019-2020.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten