Hoppa till huvudinnehåll

Dåligt häckningsår för rovfåglar - bara havsörnen lyckades

Havsörnsunge.
Havsörnsunge Havsörnsunge. Bild: Ismo Nuuja/ WWF-Finland havsörn,fåglar

Kungsörnens, pilgrimsfalkens och jaktfalkens häckningar lyckades dåligt i år, uppger Forststyrelsen. Endast havsörnen klarade sig normalt i häckningen.

I norra Finland hade havsörnarna 59 lyckade häckningar och det blev 87 ungar. Observationer visar också att havsörnen håller på att utvidga sitt utbredningsområde.

Under året har man upptäckt 18 nya havsörnsrevir vid Bottenvikskusten, i Kajanaland och i nordöstra Österbotten.

Pilgimsfalkens häckning sämre än på över 15 år

Pilgrimsfalken lyckades däremot dåligt i sin häckning. Mängden ungar var under 200 för första gången sedan år 2000.

I de undersökningar som Forststyrelsens Naturtjänster gjorde hittades 88 lyckade häckningar och 193 ungar i ringmärkningsålder.

Pilgrimsfalk som trivs på taket till Åbo domkyrka
Pilgrimsfalk Pilgrimsfalk som trivs på taket till Åbo domkyrka Bild: Didier Pooters pilgrimsfalk,Åbo domkyrka,Åbo,falkar,rovfåglar

Den viktigaste orsaken till det svaga häckningsresultatet var den kalla och regniga våren och början på sommaren, vilket ledde till att falkarna inte inledde häckningen eller att häckningarna misslyckades.

Det faktum att pilgrimsfalkarnas revir undersöktes i mindre utsträckning än tidigare år kan också ha påverkat resultatet.

Jaktfalken misslyckades totalt

I observationerna av jaktfalken konstaterade Forststyrelsen att inte en enda häckning lyckades. Senare under hösten ryktades det om en observation av ungar, så någonstans finns det tydligen ett bo med ungar.

Sammanlagt fanns det 14 bebodda revir med en jaktfalkshona på plats.

En orsak till att jaktfalken misslyckades med häckningen är bristen på näring.

Kungsörnen hade 94 lyckade häckningar och 98 ungar i ringmärkningsålder.

Kungsörn i Mellersta Österbotten.
Kungsörn Kungsörn i Mellersta Österbotten. Bild: Tuomo Puutio. rovfåglar

Forststyrelsens bokontroller utfördes med helikopter och frivilliga krafter.

Av de sedan tidigare kända reviren kontrollerades 93 procent av kungsörnens revir, 91 procent av havsörnens revir, 77 procent av pilgrimsfalkens revir och 64 procent av jaktfalkens revir.

Forststyrelsen delade ut en hittelön på 100 euro för 28 tidigare okända örnbon.

Artikeln korrigerad 14.11.2017 kl. 16:18: Uppgifterna om havsörnens häckning och antal ungar gäller norra Finland, ej hela landet. Uppgifterna om de andra fågelarterna gäller hela landet.

Text: FNB