Hoppa till huvudinnehåll

Finland kan få en egen djurskyddsmärkning

tre kor, två brun-vita, en svart, äter hö. De är i ett lösdriftsstall.
tre kor, två brun-vita, en svart, äter hö. De är i ett lösdriftsstall. Bild: Yle/ Tiina Grönroos kor,köttproduktion,Rilax gård,Bromarv,ladugårdar,lösdriftsstall

I Europa och resten av världen finns redan flera olika typer av certifikat som betonar djurens välmående. Nu utreder Naturresursinstitutet Luke möjligheterna till att ta fram en egen djurskyddsmärkning.

Naturresursinstitutet Lukes projekt går under namnet "Djurskyddsmärkning för att främja konkurrenskraft och kvalitet inom animalieproduktion". Syftet med projektet är att utveckla ett koncept för djurskyddsmärkning som kan användas för animalieprodukter i Finland.

Viktigt med märkning som bevis på Finlands goda kvalitet

Lukes utredning har inletts den här hösten och ska vara klar i slutet av 2019.

- Djurens välmående har blivit viktigare för konsumenterna och i många andra länder finns redan olika typer av certifikat. I exempelvis Danmark har man nyligen tagit fram certikat för grisar. I Tyskland utreder man också det här ämnet, säger Lukes Satu Raussi.

- I Finland är mycket redan på en bra nivå och därför vill vi också lyfta fram våra producenter och deras fina verksamhet. Det är viktigt att det finns inhemska produkter och att vi genom egna certifikat på vår goda kvalitet kan synas mer världen över.

Målen är att ta reda på vilken typ av märkning som möter konsumenternas förväntningar, kostnaderna i samband med märkningen, hur man skall fördela intäkterna som erhålls genom märkning samt utveckla en väg som gör det möjligt att anta en djurskyddsmärkning i Finland.

Resultaten ska sedan ge en bild av konsumenternas förväntningar, certifieringsalternativ och lönsamheten vid märkning. Projektet ska bland annat resultera i vetenskapliga publikationer, en slutrapport och ett koncept för en djurskyddsmärkning som kan användas av intressegrupper.

Konsumenter redo att betala mer för varor med djurskyddsmärkning

Den senaste Eurobarometern ger ett tydligt bevis på att konsumenterna i Finland värdesätter djurens välmående.

Av finländarna som svarade i Eurobarometern är 45 procent beredda att betala fem procent mer för varor som har en djurskyddsmärkning. 25 procent är villiga att betala sex-tio procent mer och 10 procent är beredda att betala elva procent eller till och med ännu mer för varor med djurskyddsmärkning. 18 procent var inte beredda att betala mer för det här ändamålet.

Smak, pris, och hur färsk produkten är har också stor betydelse för konsumenterna.

kim mattsson
Kim Mattsson, köpman och butiksägare i Pargas. kim mattsson Bild: Yle/Ville Hupa affärer,kim mattsson

Kim Mattsson, köpman och butiksägare i Pargas, ger tummen upp för Naturresursinstitutets projekt.

- Det är riktigt bra att det kommer märkningar på olika produkter. Det är också jättebra om djuren har haft det bra. Jag tror också att kunderna är redo att betala mer för sådana här produkter. Det ser man redan nu exempelvis gällande ägg, där kunder är villiga att betala lite mer för ekologiska ägg.

Kim Mattsson vill se att den framtida märkningen också kompletteras med en bra kontrollverksamhet.

- Överlag fungerar nog märkning av produkter bra, men kontrollen måste också vara hemskt noggrann. För när den märkta varan sedan finns i butiken ska alla kunna lita på allt har gått rätt till hela vägen. Gårdarna där djuren lever och föds upp måste kollas, så att de följer alla lagar och paragrafer innan de får en märkning på sina paket.