Hoppa till huvudinnehåll

Inga skolor stänger i Raseborg – också fullmäktige sade nej

Personer sitter vid olika bord i en fullmäktigesal.
Raseborgs fullmäktige valde alltså att behålla skolor. Personer sitter vid olika bord i en fullmäktigesal. Bild: Maria Wasström \ Yle Raseborg,stadsfullmäktige,politiker,raseborgs stadsfullmäktige

Raseborgs stadsfullmäktige säger enhälligt nej till att stänga skolor i staden. Det betyder att Västerby och Snappertuna skolor blir kvar liksom Klinkbackan koulu.

Föräldrar är glada över Raseborgs stads beslut att inte stänga några skolor.
De föräldrar och andra aktiva som under en längre tid jobbat för att inga skolor i Raseborg ska stängas var överlyckliga efter kvällens fullmäktigemöte. Föräldrar är glada över Raseborgs stads beslut att inte stänga några skolor. Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,Raseborg,skolstängning

Frågan om skolornas framtid i Raseborg har stötts och blötts under en längre tid.

Fullmäktige hann redan tidigare besluta att de tre skolorna skulle stänga, men ett medborgarinitiativ som 3 000 invånare hade skrivit under ändrade på planerna.

Skolnedläggningarna granskades på nytt och frågan lades på is under en längre tid.

En grupp ungdomar.
Studerande från Karis-Billnäs gymnasium följde med debatten i fullmäktige på måndagen (13.11). En grupp ungdomar. Bild: Maria Wasström \ Yle skolor (läroinrättningar),skolan (fenomen),ungdomar,karis-billnäs gymnasium

Följer styrelsens linje

Tjänstemännen kom med ett nytt förslag där bara Snappertuna och Klinkbacka skulle läggas ner.

Stadsstyrelsen sade i alla fall nej med rösterna 6-4. Styrelsen ansåg att man med beaktande av stadens helhetsintresse avstår från skolnedläggningar.

Nu var alltså stadens högsta beslutandeorgan, stadsfullmäktige, inne på samma linje.

Raseborg ska inte stänga skolor.

Genast klart hur det kommer att gå

Redan inför fullmäktigemötet var det väntat att skolorna skulle få vara kvar. Det var bara inom majoritetspartiet SFP det fanns politiker som var beredda att stänga skolor, men partiet var inte enhälligt i sin åsikt.

Filip Björklöf
Filip Björklöf är ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp. Filip Björklöf Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,Raseborg

Filip Björklöf, SFP, konstaterade i sitt anförande som gruppordförande att det är klart att majoriteten av fullmäktige kommer att säga nej till skolnedläggningar.

Därför föreslår han inte heller i SFP:s namn skolnedläggningar.

Han hoppades att det här nu är sista gången under den här fullmäktigeperioden skolnedläggningar behandlas och att skolorna nu får arbetsro.

Ekonomin viktig

Björklöf påminde ändå om hur viktigt det är att tänka på ekonomin. Skolnedläggningarna var en del av Raseborgs sparprogram 2020.

Då skolorna inte läggs ner sparar man inte heller de pengarna.

Björklöf föreslog å SFP-gruppens vägnar att Raseborg inte lägger ner skolorna och att staden återtar beslutet från den 6 juni år 2016 då man första gången beslutade lägga ner de tre skolorna.

SFP föreslog också att fullmäktige uppmanar stadsstyrelsen att komma med förslag på hur man ska nå de sparmål som finns i programmet Raseborg 2020.

Hela fullmäktige ställde sig enhälligt bakom förslaget. Det behövdes alltså inte röstas i ärendet.

SDP: Omständigheterna förändras

SDP:s Johan Kvarnström ville också han ge skolorna arbetsro.

Kvarnström konstaterade att fakta i frågan om skolnedläggningar har varit problematisk.

Det har argumenterats för både större och mindre enheter.

Fullmäktigeledamot Johan Kvarnström
Johan Kvarnström Fullmäktigeledamot Johan Kvarnström Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,Raseborg,Johan Kvarnström,raseborgs fullmäktige

För ett och halvt år sedan såg det ut som om det skulle ha varit lönsamt att lägga ner Västerby skola, men nu konstaterades att eleverna inte skulle ha rymts in Österby skola.

Det visar att omständigheterna förändras, säger Kvarnström.

Han varnade också för att ställa små och stora skolor mot varandra. Istället borde staden satsa på alla skolor och låta de olika skolorna har sina egna särdrag.

Alla bryr sig om ekonomin

Kvarnström poängterade att ingen av dem som är för att bevara skolorna har sagt att de inte skulle vara oroliga för stadens ekonomi.

Men Kvarnström konstaterade att det kan finnas andra sätt att spara på som till exempel att dagiset skulle flytta in Snappertuna skola eller att man i Svartå bygger skolorna under ett och samma tak, oberoende av språk.

Han uppmanade nu politikerna att lyssna på alla goda förslag som finns bland befolkningen om hur man kunde spara.

Ingen vill lägga ner skolor

SFP:s Werner Orre konstaterade att orsaken till att Raseborg beslutade lägga ner skolor var att stadens stora ackumulerade underskott.

Programmet 2020 innehöll många smärtsamma beslut, ingen i Raseborg ville lägga ner skolor.

Personporträtt på Werner Orre.
Werner Orre. Personporträtt på Werner Orre. Bild: Malin Valtonen / Yle Werner Orre,Ekenäs,Svenska folkpartiet i Finland,Västnyland,Raseborg

Orre konstaterade att det nog är skönt att inte behöva lägga ner skolor, men någonstans måste Raseborg spara. Staten träder in om inte staden själv kan fatta beslut för att balansera ekonomin.

Han understödde därför Filip Björklöfs förslag om att styrelsen ska komma med förslag om nya sparåtgärder.

De gröna: Skolor med bra inomhusluft behövs

De grönas Marko Reinikainen konstaterade att gruppen är mycket nöjd över att skolorna blir kvar.

Han sades kunna skriva under allt det SDP:s Johan Kvarnström lyfte fram i sitt anförande.

En bild på Marko Reinikainen
Marko Reinikainen. En bild på Marko Reinikainen Bild: Yle/Linus Mäkelä Kommunalvalet 2017,Raseborg,debatt,Västnyland,kommunalpolitiker,kommunalpolitik,Gröna förbundet,Marko Reinikainen

Reinikainen ville ändå lyfta fram ytterligare ett par frågor.

Reinikainen sade att Raseborg inte har råd att stänga en enda skola med god inomhusluft.

Han konstaterade också att man inte vet vad flyktingförläggningen för asylsökande i Mjölbolsta innebär när det gäller behovet av skolor.

Reinikainen hoppades att den positiva anda som nu råder i skolfrågan i Raseborg också skulle spilla över på Svartå och skolornas framtid där.

VF: Närskolor viktiga för att locka invånare

Vänsterförbundets Harry Yltävä uttryckte att det är en bra sak att Raseborg inte lägger ner skolor.

Han konstaterade att det är ett strategiskt val som är speciellt viktigt då staden ska göra upp ett nytt strategiprogram.

HarryYltävä (Vf)
Harry Yltävä. HarryYltävä (Vf) Bild: Yle/Maria Wasström yltävä harry

Ett fungerande skolnät med närskolor är en viktig faktor då personer väljer bostadsort, sade Yltävä.

Han konstaterade att om man vill att barnfamiljer flyttar till Raseborg måste staden satsa på skolorna.

- Det är oetiskt att låta bli att tänka på ekonomin men lika oetiskt att bara tänka på ekonomin, sade Yltävä.

Han berömde invånarnas insats i frågan och den namninsamling som gjordes för skolorna.

Han hoppades att medborgarnas aktivitet fortsätter i också andra ärenden.

Blå framtid: Val av värderingar

Petri Palin från Blå framtid sade att det äntligen kom ett beslut från stadsstyrelsen som man med glädje kan omfatta.

Osthyvelsmetoden är en metod som används när man inte kan eller vågar annat.

Petri Palin (Sannf).
Petri Palin. Petri Palin (Sannf). Bild: Yle/Marica Hildén Raseborg,raseborg fullmäktige 31.8.15

Det är frågan om ett val av värderingar, sade Palin. Vill Raseborg satsa på barn, ungdomar och äldre service eller hellre satsa på till exempel dyra stadshus, frågade han.

Samlingspartiet, som öppet har stött bevarandet av skolor, valde att inte begära om ordet i frågan då fullmäktige diskuterade frågan.
Läs mera:

Stadsstyrelsen i Raseborg säger nej till skolstängningar

Stadsstyrelsen i Raseborg beslutade efter omröstning med siffrorna 6-4 föreslå att stadsfullmäktige med beaktande av stadens helhetsintresse avstår från skolnedläggningar.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland