Hoppa till huvudinnehåll

Nej till högre skatt i Vasa, ja till ökad timresurs i skolan

Stadsfullmäktige i Vasa behandlar budgeten.
Stadsfullmäktige i Vasa behandlar budgeten. Stadsfullmäktige i Vasa behandlar budgeten. Bild: Yle/Joni Kyheröinen Vasa,stadsfullmäktige,budgetar,budgetpolitik,stadsfullmäktige i vasa

Socialdemokraterna ville höja skatten med 0,25 procent för att öka inkomsterna med tre miljoner. Partiet ville sätta mer resurser på ungdomarna. Stadsfullmäktige valde efter omröstning att behålla skattesatsen på 20 procent.

På politikernas agenda var bland annat hur hög skatt Vasaborna ska betala nästa år.

Socialdemokraterna ville höja skatten med 0,25 procent för att öka inkomsterna med tre miljoner. Stadsfullmäktige valde efter omröstning att behålla skattesatsen på 20 procent.

Socialdemokraterna föreslog på måndagens fullmäktigemöte att Vasa borde höja skattesatsen från 20 procent till 20,25 procent.

Vänstern ville höja skatten

En höjning med 0,25 procent skulle betyda en extra inkomst på tre miljoner euro. Största delen av miljonerna skulle gå till att balansera stadens underskott.

pengar
pengar Bild: Mostphotos / Josef Muellek affärsverksamhet,pengar,metallmynt,förmögenhet,sparande,rika,ekonomisk tillväxt,finansväsen,euro,ekonomi,budgetar,penninginrättningar,lycka

SDP lyfte fram att Vasa ligger fortfarande under medeltalet för skattesatsen sett till städer av samma storlek.

- Det har svängt mot det bättre inom ekonomin. Men inkomsterna är inte tillräckligt stora, säger Matias Mäkynen (SDP).

- Det kan vara nödvändigt att höja skatten, säger Harri Moisio (VF)

- Vår service till utsatta personer i samhället behöver tilläggsresurser. Det kan vi göra med en moderat höjning på 0,25 procent, säger Per Hellman (SDP).

- Vi (Socialdemokraterna) kommer att föreslå mer utgifter i budgeten och då behöver vi få mer inkomster någonstans ifrån, säger Anita Niemi-Iilahti (SDP)

SFP och Samlingspartiet röstade nej till höjd skatt

Medan vänstern var för en höjning vill SFP och Samlingspartiet gå in för beslutsförslaget att staden bibehåller skattesatserna från nuvarande år.

- Enligt tjänstemännen är Vasa i balans 2019 och har ett överskott 2020. Vi måste lita på deras uträkningar. SFP understöder inte en höjning, säger Barbro Kloo (SFP)

- Vi behöver inte en höjning, säger Marko Heinonen (Saml)

- Vi ger ifrån oss en förhandlingsfördel genom att höja skatten, till exempel nu när vi ska förhandla om sammanslagning med Korsholm, säger Tommi Mäki (Saml)

Efter omröstning stod det klart att förespråkarna för att behålla skatten på nuvarande nivå var betydligt fler. Förslaget att höja skatten förlorade med rösterna 18 mot 41.

Vasa behåller alltså skattesatsen på 20 procent. Även fastighetsskatten i Vasa bibehålls på sin nuvarande nivå.

SDP hade många förändringsförslag

Efter att skatten slagits fast gick politikerna vidare till att diskutera budgeten och ekonomiplanen.

Martin Norrgård (SFP) berömde budgetförslaget och säger att SFP inte kommer att föreslå några större förändringsförslag. SFP vill dock höja på timresurserna.

SDP och Matias Mäkynen hade däremot många saker partiet ville lägga till i budgeten.

SDP föreslår fler sommarjobb för unga vilket skulle innebära en extra kostnad på ungefär 221 000 euro. Förslaget förlorade med rösterna 37 mot 22.

Sommararbetare i trädgård med ogräsklippare.
Fler sommarjobb till unga vill SDP se i Vasas budget. Sommararbetare i trädgård med ogräsklippare. Bild: Mostphotos/Aigars Reinholds sommarjobb

Inga nya tjänster inom det sociala

Partiet föreslog också fler tjänster inom socialsektorn. Man vill se en tjänst inom familjerådgivningen, ett par tjänster inom hemtjänsten och så vill man omvandla en tidsbunden tjänst till tillsvidare anställning inom barnskyddet. Kostnaderna skulle bli 200 000 euro.

SDP motiverar detta med att det råder resursbrist inom den sociala sektorn. Inom barnskyddet uppfylls inte de lagstadgade utredningstiderna.

Enligt Mäkynen gör centralsjukhuset idag vårdtjänster som egentligen borde göras inom stadens socialservice, eftersom socialen inte har tillräckligt med resurser.

Sektordirektören bekräftar det svåra läget

Flera ledamöter uttrycker sin oro över ungdomarnas välmående och läget inom social- och mentalvården. Bland dem Harri Moisio (VF) och Miapetra Kumpula-Natri (SDP). Moisio, som jobbar på ett ungdomshem, vittnar om att man har alltför lite resurser.

Sektordirektör Jukka Kentala bekräftar att läget är svårt i Vasa just nu. Efter omröstning gick ändå inte Mäkynens förslag på extra tjänster gick igenom.

Alla ska få stöd för närståendevård

Det som dock gick igenom utan omröstning var Arja Miettinens (SDP) förslag om att alla som uppfyller kriterierna ska få stöd för närståendevård. Så är det inte i dagsläget där det finns en viss summa och den räcker så långt den räcker.

Barn leker med grön leksakstraktor i plast.
Subjektiva rätten till dagvård är på tapeten igen. Barn leker med grön leksakstraktor i plast. Bild: Mostphotos pojkar,småbarnsfostran,kreativitet,barnträdgårdslärare,leksaker,traktorer,förskola

SDP vill också återinföra rätten till subjektiv dagvård vilket uppskattas kosta 700 000 euro. Vasa har i ett par års tid begränsat rätten till subjektiv dagvård. Rätten till subjektiv dagvård påverkas nu av hur mycket föräldrarna arbetar.

- Ungdomarna är framtiden, men endast om vi tillåter dem vara det, säger Mäkynen och hänvisar till att man måste satsa mer på ungdomars välmående.

Kari Pastuhov (Saml) tycker att budgetförslaget tar barnen i beaktande på ett bra sätt.

- Det är barnsligt bra, säger Pastuhov.

Matti Vahtera (SF) är överlag nöjd med budgetförslaget.

- Alla grupper kommer säkert föreslå små förändringar men överlag är det ett bra förslag. Vi kan vara hemma klockan 14 om allt går bra.

De grönas Lotta Alhonnoro vill att Vasa ska ta bort avgifterna vid hälsovårdscentralerna.

- Vi kräver att alla behandlas lika, därför vill vi återinföra den subjektiva dagvårdsrätten. Marginaliseringen börjar redan i dagis, om man inte gör något åt saken.

- Vi är inne på samma linje som De Gröna vad gäller hälsovårdsavgifterna och den subjektiva rätten till dagvård, säger Anneli Lehto (VF).

Samlingspartiet: Borde staden sälja ishallen?

På måndagens möte kom också ishallen upp till diskussion. Eftersom prislappen för vad det kommer att kosta att renovera hallen inte är klar skjut beslut om ishallen upp till fullmäktiges möte i december.

Samlingspartiets Tommi Mäki tog ändå upp ishallen genom att fråga om staden utrett möjligheten att sälja hallen. Något officiellt förslag om att sälja hallen lämnades inte in men Mäki sa sig vilja öppna diskussionen om en eventuell försäljning.

Under mötet kom inget svar av tjänstemännen.

Sannfinländarna: Nej till fler kvotflyktingar

Politikerna diskuterade också om Vasa ska ta emot fler flyktingar eller inte.

Jukka Mäkynen (SF) förelår att staden inte ska ta emot fler kvotflyktingar nästa år.

- På det sättet skulle vi inte behöva betala lika mycket i straffavgifter för mängden arbetslösa, säger Mäkynen.

Om vi låter bli att ta emot 40 kvotflyktingar har vi pengar till annat, påpekar Mäkynen.

- Just nu är Vasa stad hela regionens socialbyrå, säger Mäkynen.

Mäkynen vill att staden ska integrera de flyktingar och invandrare man redan har ordentligt före man tar emot fler.

Partikollegan Lauri Karppi är inne på samma linje.

- Vi kan spara in på invandringen, Karppi.

Förslaget att inte ta emot fler kvotflyktingar förlorade i omröstning.

Nej till subjektiv dagvårdsrätt, ja till ökad timresurs

Socialdemokraterna, De gröna och Vänsterförbundet ville satsa på förbyggande arbete för barnfamiljerna och återinföra den subjektiva rätten till dagvård för alla barn. Det förslaget röstades ner, rösterna föll 21 för förslaget och 37 emot.

Däremot rådde det enighet bland partierna om att skolan ska få mer timresurser.

Timresursen höjs nästa år till 1,93 och år 2019 till 1,95.

- Målet är att timresursen ska höjas till 2,0 i framtiden, säger Matias Mäkynen, SDP.

Det har varit en lång dag för fullmäktigeledamöterna. Budgetmötet inleddes klockan nio på måndagsmorgonen och pågick fortfarande strax före klockan 21 då Yle Österbotten fick tag i Matias Mäkynen.