Hoppa till huvudinnehåll

Svårt för kommuner att undvika att miljoner i skattepengar går till bolag som håller på med aggressiv skatteplanering

En person i läkarrock med ett stetoskop på bröstet.
För några år sedan gick debatten het om stora vårdbolag som trixar med skatterna. En person i läkarrock med ett stetoskop på bröstet. Bild: Mostphotos hälsovård,sjukskötare,sjukvård,hälsovårdstjänster,läkare,diagnostik,sjukdomar,centralsjukhus,Patient (grammatik),veterinärer,mediciner,Stetoskop

Tiotals miljoner euro av skattebetalarnas pengar i Helsingfors har under de senaste åren gått till bolag som har visat sig ha kopplingar till skatteparadis. Politiker vill att Helsingfors stad undviker att köpa tjänster från dylika bolag, men det tillåter inte lagen.

– Skatteparadisen är oförenliga med fri konkurrens. Våra små och medelstora företag kommer att bli och har redan i viss mån blivit utslagna av de företag som inte betalar skatt. Social- och hälsovården är beroende av skatteintäkter och om våra skattepengar går till bolag som inte betalar skatt kan inte den nordiska modellen längre upprätthållas, säger fullmäktigeledamoten i Helsingfors, Thomas Wallgren (SDP).

Wallgren har under flera år kämpat mot skatteparadisen. Han föreslår i en motion, som behandlas av stadsstyrelsen i Helsingfors på måndag, att staden ska kräva landsvisa skatterapporter av alla bolag som deltar i stadens upphandlingar. Motionen, som gjordes före vårens kommunalval, har undertecknats av 39 fullmäktigeledamöter, förutom Wallgren.

Finns ingen rättspraxis

Frågan är ändå vad staden kan göra med den information som finns i skatterapporterna.

– Det är möjligt att begära skatterapporter, men frågan är hur staden använder dem. Man kan inte använda dem för att utesluta någon från en upphandling eller avsluta ett avtal, säger jurist Jonna Törnroos på Kommunförbundet. Hon är expert på offentlig upphandling.

Törnroos betonar att kraven på rapporter ska ha en koppling till det som upphandlas och inte vara diskriminerande. Hon påpekar också att det inte finns någon rättspraxis i saken.

Thomas Wallgren, SDP
SDP-politikern Thomas Wallgren har under flera år jobbat mot skatteparadisekonomin. Thomas Wallgren, SDP Bild: Yle/Heidi Finnilä thomas wallgren

Stora byggbolag och vårdbolag håller på med skatteplanering

Att staden köper tjänster från bolag som i olika sammanhang kopplats till skatteparadis råder däremot ingen tvekan om.

Den senaste läckan, Paradisdokumenten, avslöjar att IT-företaget CGI haft ett bonussystem för sina anställda arrangerat via skatteparadisön Jersey. Helsingfors stad har mellan 2014 och 2016 årligen köpt tjänster från CGI för 13-15 miljoner euro.

I samband med en skatteparadisläcka från Luxemburg avslöjades det 2014 att byggbolaget SRV haft ett upplägg för att slippa betala skatt. Till SRV har Helsingfors stad betalat över 10 miljoner euro årligen under de senaste åren för olika byggprojekt.

Också stora vårdbolag har under de senaste åren pekats ut som skattesmitare. Från Mehiläinen, Attendo och Terveystalo har Helsingfors stad i fjol sammanlagt köpt tjänster för omkring 20 miljoner euro.

Summorna är tagna från uppgifter om köp som staden gör och som finns offentliga på nätet.

"Om det visar sig att ett bolag skatteplanerar diskuterar vi med bolaget"

Upphandlingschefen vid Helsingfors stad, Jorma Lamminmäki, säger att det är möjligt för staden att begära landsvisa skatterapporter från de bolag som staden köper tjänster av. I motionen föreslås att staden begär de här rapporterna i samband med upphandlingen.

– Jag kan inte ge ett rakt svar på om det är lagenligt att begära de här skatterapporterna på det sätt som föreslås i Wallgrens motion. Staden föreslår därför att man kan begära landsvisa skatterapporter från de bolag som staden redan har ett avtal med, säger Lamminmäki.

Vad kan staden då göra om man märker att ett bolag som gett sin skatterapport håller på med aggressiv laglig skatteplanering?

– Vi utgår från att bolaget inte kan stängas ute från anbudstävlingar på grund av det. Då måste vi diskutera med bolaget om vad som kan göras och också diskutera med andra myndigheter om vad som kan göras, säger Lamminmäki.

Upphandlingschef i Helsingfors stad.
Upphandlingschef Jorma Lamminmäki. Upphandlingschef i Helsingfors stad. Bild: YLE/Christoffer Gröhn anskaffningscentralen

"Bolagen låter bli att ge anbud istället för att redovisa för skatten"

Fullmäktigeledamot Thomas Wallgren (SDP) säger att det är skandal att staden inte kan stänga ute ett bolag från en anbudstävlan fastän staden har information om att bolaget håller på med aggressiv skatteplanering.

– Jag tror att rapporteringen har en avskräckande effekt. Om det blir känt att ett bolag är en skattesmitare syns det i bolagets börsvärde. Därför tror jag att bolagen istället för att redovisa för hur lite skatt de betalar låter bli att ge anbud.

Upphandlingschef Lamminmäki säger att eftersom så många bolag har en koppling till skatteparadis kan det vara svårt för Helsingfors att undvika dem helt och hållet.

– Avslöjandena kring Paradisdokumenten har visat att olika överraskande aktörer i brist på bättre vetande har kopplingar till skatteparadis. Jag tror det är väldigt svårt att kontrollera hurdana upplägg ett bolag har. Det är ytterst svårt att i det avseendet hålla det rent, säger Lamminmäki.

Bör åtgärdas via lagstiftning

Lamminmäki kastar istället bollen till lagstiftarna.

– Om skatteplanering enligt lagen är förbjuden är det lätt att stoppa det när det gäller stadens samarbetspartners. Men om det är tillåtet enligt lagen kan det inte förbjudas i offentliga upphandlingar.

Också jurist Jonna Törnroos på Kommunförbundet anser att lagstiftningen borde förändras.

– Det här problemet ska åtgärdas i skattelagstiftningen och vid behov göra ändringar där.