Hoppa till huvudinnehåll

Yle svarar: Andakterna ska ge hopp och framtidstro

Insändare
Insändare Bild: Yle Yle,insändare,yle svarar

Erik Liljeström ställde i Vasabladet flera frågor om andaktsprogrammen. Ansvariga redaktören Lucas Snellman svarar.

Erik Liljeström ställer i Vbl 8.11 en rad direkta frågor som förtjänar svar.

1. Lördagens morgonandakt har i flera år varit en familjeandakt med läsning ur kristen barnlitteratur. Då Lars Collmars serie om Helga Hund närmade sig sitt slut passade vi på att kontrollera vem som defacto lyssnade på familjeandakten. Undersökningen visade att andakten inte mötte den förväntade målgruppen. Eftersom det samtidigt fanns ett behov av att publicera flera andakter för barn på Arenan beslöt vi att satsa på webben där de på sikt har potential att få fler lyssnare i rätt målgrupp.

2-3. Andakterna handlar inte om ”ateistiskt filosoferande” utan om kristen förkunnelse. De som håller andakter i radio är alla medlemmar i en kristen kyrka och har av respektive kyrka fått förtroendet att förkunna.

4. Andrum har sedan slutet av 90-talet var rubriken för den andakt som sänds på morgonen. Eftersom Andrum ingår i Vegas morgonflöde behöver den vara ganska fri i sin utformning. I våra anvisningar uppmanar vi därför redaktörerna att beakta de premisser som finns för andaktsprogrammen och vara lyhörda för det sammanhang som de befinner sig i.

I andakterna skall vi som kristna tala om det som ger oss hopp och framtidstro. Målsättningen är att utifrån den kristna tron och traditionen ge lyssnarna en livsbejakande bärande tanke för dagen.
Förkunnelse i radio är dock ingen lätt uppgift eftersom det språk och tilltal som fungerar i en lokalförsamling ansikte mot ansikte inte nödvändigtvis fungerar i radio.
Istället för att ifrågasätta övertygelsen hos de 150 redaktörer, från nio olika kristna kyrkor, som åtagit sig det här viktiga uppdraget skulle jag förhålla mig ödmjuk och förstående till deras intention att formulera det kristna budskapet så att det berör lyssnarnas liv och verklighet.
Eftersom vi hela tiden för en dialog med våra andaktsredaktörer är vi tacksamma för respons.
Om Liljeström har uppfattat ateistiskt filosoferande eller saknar en tydlig kristen profil i andakterna vore jag tacksam om han tog kontakt och förtydligar vem eller vilka andaktstalare han avser, istället för att som nu dra alla över en kam.

Lucas Snellman
ansvarig redaktör

Det här svaret publicerades i Vasabladet den 10.11.2017 under rubriken "Andakterna är förkunnelseprogram".