Hoppa till huvudinnehåll

Bakterien Brucella har hittats hos gråsälar i Östersjön - bakterien kan smitta människan

Gråsäl.
Gråsäl. Bild: Yle sälar,sälstam

I livsmedelssäkerhetsverket Eviras undersökningar har bakterien Brucella pinnipedialis för första gången konstaterats hos gråsälar i Östersjön.

De undersökta sälarna härstammade från området utanför Brahestad och områdena längs kusten i sydvästra Finland, närmare bestämt i Pemarviken och i Bolax, Kimitoön.

Det är sannolikt att bakterien förekommer hos gråsälar i hela kustområdet.

Bakterier tillhörande släktet Brucella kan orsaka infektionssjukdom hos människor. Man kan smittas direkt vid beröring med husdjur eller vilda djur, eller via förorenade livsmedel, t.ex. opastöriserad mjölk. Människan kan smittas av bakterierna särskilt när man hanterar smittade djurs döda foster.

- Även om man vet att många Brucella-bakterier hos husdjur också kan drabba människan, har det ute i världen inrapporterats endast ett fåtal sjukdomsfall hos människan som uttryckligen orsakats av bakterien Brucella pinnipedialis. Finland har redan i årtionden varit fritt från brucellos hos husdjur som också kan smitta människan, säger specialforskare, VMD Varpu Hirvelä-Koski vid Eviras forskningsenhet för djursjukdomsbakteriologi och -patologi i ett pressmeddelande.

Brucellosen bland finska gråsälar påträffades inom ramen för ett uppföljningsprogram för sälar organiserat av skyddskommissionen för Östersjön (HELCOM).

Bakteriefynden gjordes i levrar

Bakteriefynden i de finska sälarna gjordes i levrar som samtidigt smittats av levermask.

Havsdjurens egna Brucella-arter avviker från dem som förekommer hos husdjur.

Arten Brucella pinnipedialis har konstaterats hos sälar i Nordatlanten, i vattnen utanför Nordirland och Kanada, i skotska och tyska vattenområden i Nordsjön och i Stilla havet utanför Kalifornien.

Från Östersjöområdet har inte tidigare inrapporterats ett endaste fall av dessa bakterier.

På Eviras forskningsenhet för djursjukdomsbakteriologi och -patologi undersöks i samarbete med Naturresursinstitutet (Luke) årligen flera tiotal organprover från gråsälar som fallit offer för jägare eller påträffats döda längs den finska kusten.