Hoppa till huvudinnehåll

Barnamordet i Borgå: Besöksförbudet skulle ha behandlats nästa vecka

Borgå tingsrätt
Tingsrätten i Borgå. Borgå tingsrätt Bild: Yle/Sarah Haglund tingsrätten i östra nyland,Borgå,tingsrätter

Tingsrätten skulle behandla ett permanent besöksförbud mot pappan på måndag. Ärendet har dröjt eftersom han inte har kunnat nås, uppger tingsrättens lagman Anders Cederberg.

I augusti lämnade sambon in en ansökan om besöksförbud mot pappan. Det skulle behandlas den 20 november.

- Tingsrätten har under hela processen haft stora problem att få kallelsen till sammanträdet delgiven mannen eftersom han inte haft en adress i Finland, uppger lagman Anders Cederberg vid Östra Nylands tingsrätt.

Pappan har därför varit efterlyst för delgivning av stämningen.

Polisen lyckades nå mannen per telefon den 4 oktober och lyckades då belägga mannen med ett temporärt besöksförbud. Förbudet har varit i kraft sedan dess.

Enligt Cederberg har ärendet också fördröjts för att det tagit tid att översätta material till franska och för att man bytt rättsbiträden.

Rättsbiträden byttes under hösten

Samtidigt som ansökan om besöksförbud lämnades in pågick en vårdnadstvist i tingsrätten.

Under rättsprocessen byttes sambons rättsbiträden tre gånger.

Två rättsbiträden hade begärt att tingsrätten skulle vänta med handläggningen av ansökan tills vårdnadstvisten var avgjord.

Orsaken var då att se om ansökan om besöksförbud var i behov att modifieras efter att domen hade fallit.

Ett rättsbiträde ansåg också att det fanns orsak att vänta med ansökan om besöksförbud i ett skede när läget mellan parterna var lugnare.

Domen i vårdnadstvisten föll den 4 september. Pappan överklagade domen till hovrätten.

Lagen om besöksförbud 898/1998

1 §

Besöksförbud

Besöksförbud kan meddelas för avvärjande av brott mot liv, hälsa, frihet eller frid eller hot om sådant brott eller för avvärjande av annat allvarligt trakasseri.

Om den som känner sig hotad och den mot vilken förbudet avses gälla stadigvarande bor i en gemensam bostad, kan besöksförbud meddelas för avvärjande av brott mot liv, hälsa eller frihet eller hot om sådant brott (besöksförbud avseende gemensam bostad). (30.7.2004/711)

2 §

Förutsättningar för besöksförbud

Besöksförbud kan meddelas om det finns grundad anledning att anta att den person mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot den persons liv, hälsa, frihet eller frid som känner sig hotad eller på annat sätt allvarligt trakassera denna.

Besöksförbud avseende gemensam bostad kan meddelas, om den person mot vilken förbudet avses gälla genom hotelser, tidigare brott eller annat beteende ger anledning att anta att han eller hon sannolikt kommer att begå ett brott mot den persons liv, hälsa eller frihet som känner sig hotad och ett förbud inte är oskäligt med hänsyn till hur allvarligt det hotande brottet är, de i den gemensamma bostaden boende personernas förhållanden och andra omständigheter i saken. (30.7.2004/711)