Hoppa till huvudinnehåll

Budgeten godkänd i Sjundeå och Ingå

Människor står på en tågperrong, tågbana till höger.
Sjundeåbor ska betala lika mycket inkomstskatt i nästa år som i år. Det gör troligtvis alla andra västnylänningar också om alla beslut går enligt förslag. Människor står på en tågperrong, tågbana till höger. Bild: Yle/ Veronica Montén ytåget

Budgeten för 2018 har klubbats igenom utan större förändringar i både Sjundeå och Ingå. Också skattesatsen förblir densamma som i år i båda kommunerna samt i Raseborg.

Budgeten och inkomstskattesatsen var på agendan när kommunfullmäktige i Sjundeå och Ingå möttes på måndagen (13.11).

I Ingå väckte budgeten ingen större diskussion. I Sjundeå diskuterade politikerna ett tillägg på förslag av De grönas fullmäktigegrupp.

Gruppen ansåg att inkomsterna från tomtförsäljningen borde styras till stationsområdet och utvecklingen av kollektivtrafiken. På så sätt skulle också Sjundeå uppnå målet att bli en kolneutral kommun.

I omröstningen vann tillägget inte understöd utan rösterna föll 10 för och 17 emot.

Skattesatsen oförändrad

Fullmäktigeledamöterna beslöt också att inte höja skattesatsen. I Ingå är den fortsättningsvis 20,75 procent och i Sjundeå 21,5 procent.

Också i Raseborg bibehålls den nuvarande skattesatsen på 22 procent. Budgeten ska Raseborgspolitikerna behandla på fullmäktigemötet i december.

Förslag: Hangö och Lojo höjer inte heller

I Hangö ska stadsfullmäktige klubba igenom skattesatserna på tisdag (14.11). Förslaget är att skattesatsen fortsättningsvis är 21,75 procent. Budgeten behandlas senare.

Lojo stadsfullmäktige behandlar budgeten och skattesatsen på onsdag (15.11). Inkomstskattesatsen föreslås vara 20,5 procent också nästa år.

Läs mera:

Problemen i Sjundeås skolor leder till tuffa ekonomiska år

Det har varit ovanligt svårt att göra en budget i Sjundeå för år 2018. Kommundirektör Juha-Pekka Isotupa säger att svårigheterna bland annat beror på utgifter för skolorna.

Läs mera:

Stora investeringar och mer lån väntar Ingå kommun

Ingås budgetförslag för år 2018 landar på ett överskott på 30 000 euro. Det är visserligen ett överskott men det är alldeles för litet, säger kommundirektör Jarl Boström.