Hoppa till huvudinnehåll

Förslag: Planerade industritomter mellan Karis och Ekenäs bör flyttas för att inte hota grundvattnet

Bilar på en landsväg.
Riksväg 25 löper genom det aktuella planområdet. Bilar på en landsväg. Bild: YLE / Pia Santonen Raseborg,Riksväg 25,riksväg

Raseborgs stad jobbar med en omfattande plan för området mellan Karis och Ekenäs vid riksväg 25, delgeneralplanen för Horsbäck-Läpp. Målet är att skapa ett område där man både kan bo, jobba och få kommersiell service.

Planen är nu på utlåtanderunda och ska på onsdag (15.11) behandlas av miljö- och byggnadsnämnden. I förslaget till nämnden fästs uppmärksamhet vid grundvattnet.

En karta.
Ungefär så här går gränserna till planområdet. Det utritade området på kartan är alltså inte exakt. En karta. Bild: Google Horsbäck,Karis,Ekenäs,planläggning,Generalplan,horsbäck-läpp delgeneralplan

En tanke med planen är att få en enhetligare samhällsstruktur då bebyggelse och annan markanvändning är fragmenterad i Raseborg.

Också trafiken får nya lösningar eftersom den livligt trafikerade riksväg 25 löper genom området.

Grundvattnet

I det totalt 1 460 hektar stora området finns också viktiga grundvattenområden.

Då planen har gjorts upp har olika utredningar utförts. Man har bland annat undersökt vilka konsekvenser planen får för grundvattenområdet i Ekerö som är av klass ett.

I både utredningen och i skyddsplanen för grundvattenområdena i Raseborg har man gett en rekommendation om hur man ska gå tillväga när det gäller viktiga grundvattenområden och planläggning.

En karta som visar var det finns grundvatten på området mellan Ekenäs och Karis.
Grundvattenområdena i planområdet. En karta som visar var det finns grundvatten på området mellan Ekenäs och Karis. Bild: Raseborgs stad Västnyland,Raseborg,Ekenäs,Karis,planläggning,grundvattenområden,ekerö grundvattenområde

I rekommendationerna sägs att en tillräckligt stor del av planområdet ska lämnas i naturtillstånd eller i ett sådant tillstånd att det släpper igenom vatten så att man tryggar bildningen av grundvatten.

Med den nya planen för Horsbäck-Läpp skulle andelen ogenomsläpplig yta öka särskilt på en del av avrinningsområdena. Ökningen skulle till och med vara 167 procent jämfört med i dag.

Regndroppar.
Nytt grundvatten bildas när regn silas ner genom marken. Om för mycket av marken är täckt av sådant som inte släpper igenom vatten bildas det mindre grundvatten. Regndroppar. Bild: Mostphotos regn,vatten,Regndropparna

Det innebär att ytan som inte släpper igenom vatten blir drygt 30 procent mot dagens cirka 15 procent.

Beteckning räddar inte grundvattnet

I det förslag tjänstemännen har gjort upp inför miljö- och byggnadsnämndens möte sägs att risken för grundvattnet som industriverksamhet medför inte upphävs genom att man i planen lägger in olika beteckningar för verksamheten.

Det finns industritomter planerade på grundvattenområden i planen där de har en beteckning som betyder industri- och lagerområde som är beläget på grundvattenområde.

För tillfället finns det inte tillräckligt med resurser vilket ökar riskerna ytterligare― I beredningstexten varnas för att miljömyndigheterna inte har tillräckliga resurser att övervaka ny verksamhet på grundvattenområden

Beteckningen TY/pv innebär att det på området inte får placeras sådan verksamhet eller byggande som kan äventyra jordmånens eller grundvattnets kvalitet och mängd.

I bestämmelserna för beteckning sägs också hur behållare för till exempel brännolja ska placeras.

För avloppsvattnets del sägs att det ska ledas till ett avloppsreningsverk.

Kunde flyttas

Förslaget till nämnden är att nämnden i sitt utlåtande om planen säger att den stora ytan av nya industriområden på grundvattenområde utgör en betydande risk för kvaliteten och mängden av grundvatten.

Det sägs också att miljömyndigheterna borde ha tillräckliga resurser för att ge råd och övervaka aktörerna när det gäller ny verksamhet på grundvattenområden.

Person som utför metallarbete med visir, gnistor i mörk omgivning.
Industri medför alltid en risk för grundvattenområden, heter det i tjänstemannaberedningen inför mötet. Person som utför metallarbete med visir, gnistor i mörk omgivning. arbetare

För tillfället finns det inte tillräckligt med resurser, vilket ökar riskerna ytterligare.

Det skulle därför vara bra att leta efter nya placeringsalternativ för industrin utanför grundvattenområdet.

I förslaget till nämnden finns också en del andra förslag till utlåtande. Det handlar bland annat om att ha tillräckliga skyddade grönområden och att komplettera granskningen av de ekologiska korridorerna.

Tillägg 16.11.2017: Miljö- och byggnadsnämnden godkände utlåtandet med ett tillägg: Om man ändå beslutar sig för att planera för industriverksamhet på grundvattenområde, bör tillräckliga åtgärder tas för att trygga kvaliteten samt mängden grundvatten på området.

Läs mera:

Bilar på riksväg 25 i Raseborg vid övervakningskameran i Horsbäck.

Raseborg ger inte upp: Ekenäs och Karis ska växa ihop

Raseborgs stad håller hårt fast vid sin stora plan att binda ihop Ekenäs och Karis centrum. Staten har redan länge tyckt att idén är dålig.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland