Hoppa till huvudinnehåll

Kortaste väntetiden till specialistvård finns i Egentliga Finland

Kirurg drar på sig skyddsutrustning i en operationssal.
Kirurg drar på sig skyddsutrustning i en operationssal. Bild: Yle/ Jussi Kallioinen aortastenos

I Egentliga Finland är medianen för att få vård 31 dygn. I Södra Savolax är väntetiderna längst, hela 66 dygn.

Det här framgår ur en rapport som Institutet för hälsa och välfärd publicerat och som Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt berättar om i ett pressmeddelande. Rapporten gäller detta år till och med slutet av augusti.

Överlag har väntetiden till specialistvård blivit kortare i hela landet. Men det finns stora skillnader mellan landskapen. Det finns också skillnader mellan de olika specialområdena.

ÅUCS T-sjukhus
ÅUCS T-sjukhus Bild: Yle/Linus Hoffman åucs t-sjukhus

Enligt sjukhusdirektör Petri Virolainen på Åbo universitetscentralsjukhus finns det få i Egentliga Finland som väntat på vård över sex månader och vanligtvis är det enligt Virolainen inte svårt att uppnå vårdgarantin.

– Inom specialområdena är det vanligtvis fråga om enstaka fall, vilka beror på tydliga orsaker. Inom små patientgrupper och angående ytterst krävande vård kan det trots allt finnas patienter vars vård inte varit möjlig att förverkliga inom den tidsram som lagen förutsätter. Vårdköerna i medeltal berättar mer om situationen än vad de enskilda fallen gör, säger Virolainen i sjukvårdsdistriktets pressmeddelande.

De längsta väntetiderna i medeltal finns inom starroperationer samt protesoperationer av knä och höft. Den genomsnittliga väntetiden till starroperation i Egentliga Finland är 65 dygn och till protesoperationer 61 dygn.

Fotnot: Väntetidernas median är det mittersta värdet då observationerna sätts i storleksordning och anses beskriva det mest typiska värdet bättre än medeltalet.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland