Hoppa till huvudinnehåll

Finska församlingen: Vi körde inte över den svenska minoriteten i Borgå

Borgå domkyrka mot blå himmel.
Borgå domkyrka. Borgå domkyrka mot blå himmel. Bild: Malin Tenhunen/yle soligt

Jukka Hanni representerar den finska församlingen i Borgå kyrkliga samfällighet. Han ser den kritik som Borgå svenska domkyrkoförsamling riktar mot den finska församlingen som obefogad.

Gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande Anna Talvitie förstår att det kan te sig som om den finska majoriteten skulle köra över minoriteten.

- Jag förstår nog att det kan verka så att de nu vill sälja vårt hem, säger hon.

Men enligt Talvitie finns det grund för alla beslut. Det har gjorts utredningar över fastigheterna.

Svenska församlingshemmet i Borgå
En konflikt har uppstått kring förslaget att sälja svenska församlingshemmet. Svenska församlingshemmet i Borgå Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,Borgå svenska domkyrkoförsamling,församlingshemmet i borgå

Jukka Hanni motiverar en försäljning med brist på pengar

Jukka Hanni som bland annat är viceordförande i gemensamma kyrkorådet understryker att svenska församlingshemmet är dyrt och svårt att reparera.

- Pengarna räcker bara inte till.

Samfälligheten kommer enligt Hanni att göra ett underskott på två miljoner euro i år.

Enligt Hanni kommer stängningen av svenska församlingshemmet också att påverka den finska församlingen då kvadratmetrarna blir färre.

- Inte kan en stängning av ett församlingshem utplåna identiteten. Identiteten kan inte vara fast i en gammal byggnad, säger Hanni.

Finksa församlingshemmet i Borgå
Finska församlingshemmet i Borgå. Finksa församlingshemmet i Borgå Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,församlingshem,finska församlingshemmet i borgå

Talvitie förstår att det känns som att sälja sitt hem

Anna Talvitie förstår att det finns otroligt mycket känslor i att bli av med sitt församlingshem.

Hon understryker att beslutet att sälja huset ska grunda sig i utredningar som visar att församlingarna klarar av att ordna nuvarande verksamhet i andra lokaler.

Enligt henne handlar det inte bara om att i en högre grad än i dag dela på kvadraterna i finska församlingshemmet vid Lundagatan 5. Det handlar också om att utnyttja Domprostgården bättre.

Också smärtsamt att sälja Karijärvi

Jukka Hanni lyfter upp att det inte bara är de svenskspråkiga som enligt förslaget ska bli av med en fastighet.

Också Karijärvi kursgård ska säljas. Den finskspråkiga församlingen har haft mycket verksamhet i Karijärvi.

- Att avstå från Karijärvi har verkligen varit smärtsamt, säger Hanni.

karijärvi kursgård i borgå
Karijärvi kursgård i Borgå. karijärvi kursgård i borgå Bild: YLE/Stefan Härus karijärvi kursgård

Visst har också de svenskspråkiga inflytande över Domkyrkan

I sin promemoria listar Borgå svenska domkyrkoförsamling flera punkter där den svenska församlingen anser sig ha blivit överkörd av den finska.

En punkt är att Borgå stift och Borgå domkyrkoförsamling inte längre har inflytande över Domkyrkan efter att gemensamma kyrkorådet avskaffade domkyrkodirektionen 2010.

Gamla stan och Borgå domkyrka sedda från Gamla bron.
Domkyrkan i Borgå. Gamla stan och Borgå domkyrka sedda från Gamla bron. Bild: Yle/Fredrika Sundén Borgå,domkyrkan i borgå

Både Jukka Hanni och Anna Talvitie förnekar att så skulle vara fallet.

Enligt Talvitie har direktionerna slagits ihop för att minska på byråkratin. Begravningsplatsdirektionen sköter nuförtiden också om domkyrkan och där finns representanter för båda församlingarna.

Domprostgården upprörd de finskspråkiga

Enligt promemorian tvingades Borgå svenska domkyrkoförsamling ge efter om Domprostgården. Det här håller varken Jukka Hanni eller Anna Talvitie med om.

Enligt Hanni renoverades Domprostgården för att den svenska församlingen krävde en renovering. Där skulle till största delen finnas arbetsrum för de svenskspråkiga prästerna, säger Hanni.

- Men inte har någon svenskspråkig präst flyttat dit.

Enligt Hanni var förklaringen att där inte finns fungerande nätförbindelser, en förklaring som inte visade sig stämma.

domprostgårdens renovering i borgå 18.11.15
Lokalerna i Domprostgården utnyttjas inte till fullo enligt Hanni och Talvitie. domprostgårdens renovering i borgå 18.11.15 Bild: Yle/Stefan Härus domprostgården höst

Enligt Talvitie kunde den svenska domkyrkoförsamlingen inte acceptera att Domprostgården skulle säljas. Därför renoverades den för allmänt bruk.

Talvitie understryker att renoveringen kostade tre miljoner men att huset nu står så gott som oanvänt.

Oklart vad det slutgiltiga beslutet blir

Varken Talvitie eller Hanni kan säga hur det går då gemensamma kyrkofullmäktige behandlar fastighetsstrategin i början av december.

Hanni tror att det blir mycket diskussion kring strategin. Han hoppas att de finskspråkiga förstår att det inte finns pengar att ha kvar Karijärvi kursgård.

Han hoppas att också de svenskspråkiga ska acceptera att samfälligheten klarar sig med ett församlingshem.

Talvitie understryker att mycket beror på den utredning som görs där församlingsanställda ska lista hur mycket och vilken typ av lokaler som behövs.

- Själv är jag inte redo att fatta beslut om en försäljning om det visar sig att de här lokalerna inte räcker till för vår verksamhet, säger Talvitie.

Läs mera:

Borgå svenska domkyrkoförsamling: Så här har den finska majoriteten kört över oss

Nu ryter det svenska församlingsrådet till om förslaget till ny fastighetsstrategi för Borgå kyrkliga samfällighet. Den finska församlingen har redan i många år kört över den svenska, anser församlingsrådet.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland