Hoppa till huvudinnehåll

Fjärrkyla allt populärare i storstäderna – i Åbo kommer kylan från Kakolas underjordiska sjö

Konstgjord sjö under Kakolabacken.
50 meter lång, 20 meter bred och 15 meter djup är den konstgjorda sjön under Kakolabacken. Konstgjord sjö under Kakolabacken. Bild: Yle/Andy Ödman fjärrkyla,Kakolabacken,åbo energi

Den är en mäktig syn, den konstgjorda sjön under Kakolabacken. Den femton meter djupa vattenreservoaren förser Åboborna med fjärrkyla.

Bassängen under Kakolabacken är 50 meter lång, 20 meter bred och 15 meter djup. Vattnet kommer från det intilliggande reningsverket och har en temperatur på fyra grader.

Bassängen, eller den underjordiska sjön som den också kallas, togs i bruk för åtta år sedan och förser fjärrkylningssystemet i Åbo med vatten.

Fjärrkylarör i Kakola.
Vattenrören för fjärrkyla leder upp ur Kakolaberget. Fjärrkylarör i Kakola. Bild: Yle/Andy Ödman fjärrkyla

Det finns knappt hundra ställen i Åbo som använder sig av fjärrkyla. Typiska kunder är köpcenter, hotell och flera nybyggda höghuskomplex. Fjärrkyla kommer även att levereras till nybyggen, som till exempel T3-sjukhuset i Kuppis.

Nya rör måste dras

Fjärrkyla fungerar i princip enligt samma metod som fjärrvärme. Via rör pumpas vattnet ut och in från Åbo Energis anläggning under Kakolabacken.

Åbo var tidigt ute med att satsa på fjärkyla och i dag har Åbo Energi cirka 25 kilometer rör för fjärrkyla under staden, motsvarande siffra för fjärrvärme är 600 kilometer.

Ilkka Syrjälä
Ilkka Syrjälä vid Åbo Energi tror att fjärrkyla är framtidens melodi. Ilkka Syrjälä Bild: Yle/Andy Ödman fjärrkyla,Ilkka syrjälä

- Fjärrkyla är ett energisnålt alternativ och så slipper man de bullriga fläktarna på hustaken, konstaterar värmechef Ilkka Syrjälä vid Åbo Energi.

Enligt Syrjälä ökar hela tiden behovet av nedkylning av fastigheter eftersom det skaffas mer och mer elektronik som alstrar värme. Det samtidigt som moderna hus är väldigt täta och inte släpper ut värme i samma grad som äldre byggnader, säger Syrjälä.

Ökad efterfrågan på fjärrkyla

Speciellt i de större städerna som Åbo, Helsingfors, Esbo och Tammerfors ökar fjärrkylans popularitet och satsningarna på nedkylningssystem. Enligt Finsk Energiindustri har användningen av fjärrkyla fyrdubblats de senaste tio åren och kundernas antal femdubblats i antal.