Hoppa till huvudinnehåll

Sjundeåskolorna: Nämnden vill både renovera och bygga nytt

Skolbaracker i Sjundeå.
Skolbarackerna i Sjundeå tar upp en stor del av centrumområdet. Skolbaracker i Sjundeå. baracker,Västnyland,Sjundeå,skolor,kvalitet av inomhusluft,inomhusutrymmen

Det bästa alternativet för Sjundeå är att både renovera och bygga nya skollokaler. Det är tekniska nämndens hälsning till kommunstyrelsen som ska ta ställning till skolfrågan den 27 november.

De två andra alternativen är att alla skolor bibehålls men renoveras, eller att Sjundeå bygger ett helt nytt skolcampus för alla skolor i kommunen.

Dålig luft i alla skolor

Alla tre skolor i Sjundeå - Aleksis Kiven koulu, Päivärinteen koulu och Sjundeå svenska skola - har problem med dålig inomhusluft.

Eleverna i Aleksis Kiven koulu flyttade in i baracker i höstas eftersom fastigheterna är dåliga för hälsan.

Sjundeå svenska skola och Päivärinteen koulu delar skolhus just nu men efter årsskiftet flyttar också eleverna i Päivärinteen koulu in i baracker.

De var redan våren 2016 tvungna att lämna sina skolhus i kyrkbyn eftersom inomhusluften var så dålig.

"Ekonomin tillåter inte nytt"

Det är bland annat Sjundeås ekonomi som gör att tekniska nämnden stannade för både och-alternativet, säger SFP:s Rabbe Dahlqvist som är ordförande för tekniska nämnden.

- Att riva en del av Aleksis Kiven koulu och Sjundeå svenska skola och sedan bygga nytt och också renovera kostar enligt en grov uppskattning runt 12 miljoner. Om vi börjar tala om ett alldeles nytt campus blir kostnaderna runt 25 miljoner och det klarar inte vår ekonomi av.

Rabbe Dahlqvist
Rabbe Dahlqvist är ordförande för tekniska nämnden. Rabbe Dahlqvist Rabbe Dahlqvist,Sjundeå,Västnyland,skolor,SFP

Päivärinteen koulu i kyrkbyn borde utredas

Förslaget inför tekniska nämndens möte i går var att Päivärinteen koulu i kyrkbyn får nya lokaler i centrum. Då kan all skolverksamhet koncentreras till samma område.

Men tekniska nämnden vill ännu inte helt och hållet skippa tanken om en skola i kyrkbyn. Nämnden vill att kommunen utreder kostnaderna för en ny fastighet på Päivärinne-tomten.

Det som då ska utredas är ett så kallat OPS-projekt där offentliga sidan (kommunen) samverkar med privata sidan (företag).

Det betyder att ett privat företag får i uppgift att finansiera, bygga och ansvara för underhåll för en fastighet under en utsatt tid på till exempel 20 år.

Kommunens uppgift blir då att under den tiden betala en serviceavgift till företaget.

Jag har sagt att som åldring skulle det vara jättefint att sitta där uppe på berget och titta ner över träsket― Rabbe Dahlqvist om Päivärinteen koulus tomt.

Dahlqvist anser själv att tomten i kyrkbyn där Päivärinteen koulu nu har sina skolfastigheter också kunde lämpa sig för annat än just skolverksamhet.

- Man vet inte vad som händer i och med social- och hälsovårdsreformen. Det finns ju företag som köper sådana här fastigheter i dag. Jag har sagt att som åldring skulle det vara jättefint att sitta där uppe på berget och titta ner över träsket, småler Dahlqvist.

Den finskspråkiga skolan Päivärinteen koulu i Sjundeå
Päivärinteen koulus fastigheter finns i kyrkbyn. Den finskspråkiga skolan Päivärinteen koulu i Sjundeå Bild: Yle/Veronica Montén päivärinne

Nu när tekniska nämnden har sagt sitt är det kommunstyrelsen som ska ta ställning till skolhusens framtid.

I slutändan är det fullmäktige som beslutar vilken lösning kommunen ska satsa på. Det ska ske före årsskiftet.

Hur tror du att det går i kommunfullmäktige?

- Jag hade en känsla på tekniska nämndens möte att vi hittar en gemensam lösning.

Nya lokaler för tandläkarmottagningen

Lokalerna där tandvården finns är också i väldigt dåligt skick och måste tömmas.

Det fanns planer på att flytta tandvården till det tidigare bankhuset i centrum, men de planerna är inte längre aktuella.

Sjundeå satsar därför på en så kallad elementbyggnad som reses intill den nuvarande tandläkarmottagningen.

- Den ska vara flyttbar. Om social- och hälsovårdsreformen gör att tandvården försvinner från kommunen så då är den lätt att flytta och ändra till exempel till boende eller liknande.

ett radhus med tandläkar mottagning
Tandläkarmottagningen behöver också nya lokaler. ett radhus med tandläkar mottagning Bild: Yle/Linus Westerlund Västnyland,Sjundeå,vinter,bostadshus,HVC,tandläkare,tandläkarmottagning

Tekniska nämnden beslutade på sitt möte att begära tillstånd av kommunstyrelsen att konkurrensutsätta de nya lokalerna.