Hoppa till huvudinnehåll

VCS och Malmska bildar gemensam röntgenenhet

Chiari-potilaan röntgenkuva
Röntgenbild. Chiari-potilaan röntgenkuva Bild: Yle, Antti Tuunanen röntgenapparater,röntgenstrålning,röntgen,radiologer,radiologi

Från årsskiftet sammanslås Malmskas röntgenavdelning i Jakobstad med Vasa centralsjukhus. Det beslöt Jakobstads social- och hälsovårdsnämnd på tisdagen.

Röntgenenheten i Jakobstad fortsätter trots samgången med Vasa centralsjukhus. På röntgen i Jakobstad jobbar tre läkare och elva röntgenskötare.

Som motivering till samgången anförs stordriftsfördelar och att personalen kan utnyttjas mera flexibelt. Genom att sända patienter till Jakobstad kan man också korta köerna till röntgen i Vasa.

Personalen är informerad om förändringen och nu inleds samarbetsförhandlingar. De anställda i Jakobstad kommer att överföras till Vasa sjukvårdsdistrikt som gamla arbetstagare.

I avtalet som görs ska det framkomma att samgången inte medför en nedmontering av verksamheten i Jakobstad. Malmska ska också få fortsätta sälja privata röntgentjänster.

Röntgenenheten i Jakobstad utför förutom röntgenundersökningar även ultraljud, mammografier, CT- och MRI- undersökningar. Det finns också möjlighet till akuta röntgen och skall-CT undersökningar dygnet runt.