Hoppa till huvudinnehåll

Knipans badstrand i Ekenäs kan stänga - ingen vet varför vattnet ibland är dåligt

En skylt vid en strand där det står Knipans badstrand. Till höger syns ett träd och bakom det några byggnader.
Anslagstavlan om att detta är en badstrand måste tas bort sommaren 2019 om badvattenklassificeringen inte förbättras för Knipans badstrand i Ekenäs. En skylt vid en strand där det står Knipans badstrand. Till höger syns ett träd och bakom det några byggnader. Bild: Yle/Malin Valtonen Ekenäs,Västnyland,badstränder,stallörsparken

Det finns en risk att du inte får bada vid Knipans badstrand i Ekenäs sommaren 2019. Tjänstemän söker med ljus och lykta efter orsakerna till att kvaliteten på badvattnet varierar, men har ännu inte lyckats hitta källan till problemet.

Det skulle vara jättesynd om Knipans badstrand stängs, säger Maria Eriksson som är grönområdesplanerare i Raseborg.

- Hela parken är ett dragplåster. Området är Ekenäs vardagsrum där det händer mycket.

Hur stor är risken att Knipans badstrand stängs sommaren 2019, Katianna Kuula, direktör för hälsoövervakningen?

- Jaa, det har vi funderat på. Risken finns eftersom klassificeringen varit dålig de senaste åren.

"Vi måste plocka bort infrastrukturen"

Kuula hoppas ändå att Sydspetsens miljöhälsa inte behöver gå så långt som till att stänga Knipans badstrand.

Så långt har Sydspetsens miljöhälsa ännu inte ens tänkt.

- Jag antar att vi får plocka bort infrastrukturen, så som alla anslagstavlor, omklädningsrum och duschar. Vi måste också sätta upp skyltar att detta inte längre är en badstrand. Jag hoppas att det inte går så långt.

Knipans strand i Ekenäs en vacker dag i juli.
Knipans badstrand i Ekenäs en solig sommardag. Knipans strand i Ekenäs en vacker dag i juli. Bild: Yle/ Bubi Asplund Badstrand,Ekenäs,soldyrkare,Västnyland,Raseborg

Sydspetsens miljöhälsa samarbetar med Raseborgs stad och Regionförvaltningsverket för att hitta en lösning på problemet, men det är inte lätt att hitta.

Klassificeringen är problemet

Badstranden berör många och därför är vi måna om att hitta orsaken, säger Katianna Kuula.

- Vi vill att klassificeringen ska förbättras, så vi håller på att reda ut vad man skulle kunna göra.

Katianna Kuula
Katianna Kuula, direktör för hälsoövervakningen. Katianna Kuula Bild: YLE/Minna Almark direktör för hälsoövervakningen

Det är alltså badvattnets klassificering som är problemet.

Vattenkvaliteten har varit bra vid Knipans strand i Ekenäs sommaren 2017. Men badvattenklassificeringen är ändå dålig i år, och är det nu för fjärde året i rad.

Och om en badstrand fem år i rad har badvattenklassen dålig kan stranden stängas för minst en badsäsong. Det är därför sommaren 2018 är kritisk.

Variationer ställer till det

Det är kontroversiellt att vattenkvaliteten kan vara bra och badvattenklassificeringen ändå dålig, säger Katianna Kuula.

Knipans badstrand

Knipans badstrand har mellan 0 och 500 besökare per dag beroende på vädret.

Knipans badstrand är en så kallad EU-badstrand. Badvattenkvaliteten kontrolleras på EU-stränderna innan badsäsongen inleds.

En badvattenklass bestäms efter varje säsong på EU-badstränderna. Vid beräkningarna beaktas badvattenresultat från de fyra senaste säsongerna. I år gäller resultaten från åren 2014-2017.

Badvattenresultaten och klassen rapporteras årligen till Regionförvaltningsverket som i sin tur rapporterar till Institutet för hälsa och välfärd.

Badvattnet kan klassificeras som utmärkt, bra, tillfredsställande eller dåligt.

År 2011 och 2012 var badvattenklassen bra vid Knipans badstrand.

År 2013 var klassificeringen tillfredsställande och 2014 blev den dålig. Klassificeringen är dålig också 2015, 2016 och 2017.

Det har förekommit överskridningar i analysresultaten vid Knipans badstrand 2011, 2013 och 2014.

Sydspetsens miljöhälsa avrådde från bad tre dagar 2013 och badförbud rådde i 16 dagar säsongen 2014.

Sommaren 2014 stängdes stranden efter att vattenprover visat att gränserna för tarmbakterien E coli hade överskridits kraftigt. Badförbudet upphävdes i slutet av augusti 2014.

Grönområdesplanerare Maria Eriksson säger att ett läckage upptäcktes i sommarrestaurangen Knipans toalett 2014. Det är oklart om det var det som ledde till att gränserna överskreds, men analyserna var bättre efter reparationen av läckaget.

Katianna Kuula, direktör för hälsoövervakningen, säger att det kan hända att det är problemen från 2014 som fortfarande påverkar kvaliteten på badvattnet.

Det är variationer från provtagning till provtagning som ställer till med problem för badstranden vid Knipans sommarrestaurang.

Då man ser på badvattenresultatet på Raseborgs webbplats för sommaren 2017, så är vattnets kvalitet vid Knipans badstrand bra hela sommaren.

En massa personer på en badstrand en vacker sommardag.
Det kan finnas upp till 500 personer på Knipans badstrand en solig dag. En massa personer på en badstrand en vacker sommardag. Bild: Yle sommar,simstrand

Men variationerna på tarmbakterierna intestinala enterokocker och E coli varierar stort från gång till gång. Det är de stora variationerna i vattenproverna som gör att badvattenklassen är dålig.

Värdena överskreds inte, så därför fick badstranden vara öppen.

Försöker hitta helhetsbilden med hjälp av extra prover

Det som Sydspetsens miljöhälsa har gjort de senaste somrarna är att hälsoinspektörerna tagit extra prover vid Knipans badstrand för att försöka hitta svaret på varför variationerna är så stora mellan olika provtagningar.

- Vi har en klarare bild av vattenkvaliteten än för fyra år sedan. Men naturliga miljöer är komplicerade och det behövs litet mera än ett år för att få en helhetsbild och verkligen komma fram till rätt resultat, säger Katianna Kuula.

Fötter på strand.
Det kan bli förbud att simma vid Knipans badstrand sommaren 2019. Fötter på strand. Bild: Yle/Malin Valtonen naturiststranden i hangö

Raseborgs stad underhåller badstranden på olika vis. Staden har bland annat installerat en dusch på badstranden.

- Det förbättrar väl inte vattenkvaliteten, men det gör det trevligare för badgästerna, säger Maria Eriksson.

Gräver bort vass

Eriksson berättar att staden ska gräva bort vass inför nästa badsäsong.

- Då trivs kanske fåglarna inte så bra. Det är svårt att veta var problemet finns så det är inte lätt att göra upp en plan för hur vattenkvaliteten ska förbättras. Men vi funderar hela tiden på det och gör små saker.

Vass vid badstranden i Stallörsparken i Ekenäs.
Vass ska tas bort från Knipans badstrand. Vass vid badstranden i Stallörsparken i Ekenäs. Bild: Yle/Marica Hildén vass vid badstranden i stallörsparken,Ekenäs

Raseborgs stad kan ta till ännu större metoder än vassbekämpning om situationen inte bli bättre.

Eriksson berättar att staden funderar på att sätta ett tyg i vattnet på strandbottnen och sedan sätta ny sand utanpå tyget.

Ingen enskild orsak

Katianna Kuula kan inte peka på en enskild orsak till att vattenkvaliteten varierar så pass mycket att Knipans badstrand klassas som dålig.

- Det är krångligt då badstranden finns i en naturlig miljö där det finns mycket som kan påverka. Jag kan inte säga varför det är så stor variation i proverna.

familj på strand invid skylt med badförbud
Det var badförbud vid Knipans badstrand sommaren 2014 på grund av kolibakterier. familj på strand invid skylt med badförbud Bild: Yle/Monica Slotte kolibakterier,Ekenäs

Det är frustrerande att inte veta var källan till problemen finns, säger Kuula.

- Man vill ju ha koll. Vi måste vara förberedda på att det kan räcka länge innan vi vet var orsakerna finns. Därför tar vi extra prover så att vi ska få en helhetsbild.

Våra mätningar visar att det inte finns något läckage. Det kommer in samma mängder avloppsvatten som normalt― Driftchef Guy Westerholm vid Raseborgs vatten.

För några år sedan trodde Sydspetsens miljöhälsa att den dåliga vattenkvaliteten på badstränderna berodde på ett hällregn.

- Gränserna överskreds samtidigt på många stränder, så vi trodde att det kunde bero på hällregn, men det har senare visat sig att det inte är så.

Sydspetsens miljöhälsa har efter det tagit prover då det regnat mycket och även efter regnet, men det finns inget som tyder på att massor av regn förorsakar dåligt badvatten.

Rör med avfallsvatten läcker inte

Sydspetsens miljöhälsa har också haft kontakt med Raseborgs vatten för att kolla om det läcker avloppsvatten någonstans.

Guy Westerholm är driftchef på Raseborgs vatten och han säger att bolaget inte hittat rör som skulle läcka och på det sättet ha påverkat badvattnet vid Knipan.

Guy Westerholm är driftschef på Raseborgs vatten.
Driftchef Guy Westerholm. Guy Westerholm är driftschef på Raseborgs vatten. Bild: Yle/Barbara Savolainen Raseborg,Västnyland,raseborgs vatten

Ett stort rör med avfallsvatten går från Rögrunds pumpstation till Skeppsholmen, och om det läckte så skulle avloppsvattnet komma in till stranden, säger Westerholm.

- Våra mätningar visar att det inte finns något läckage. Det kommer in samma mängder avloppsvatten som normalt.

I höst eller i vår ska dykare kontrollera röret.

- Det skulle vi göra oberoende av hur vattnet är vid badstranden.

Badvattenprofilen listar hot mot badvattnet

Raseborgs stads webbplats kan man läsa om en badvattenprofil som gjorts upp för bland annat Knipans badstrand.

Där kan man läsa att det finns kommunalt vatten och avloppsledningsnät i närheten av badstranden.

Raseborgs vatten får alarm om fel i systemet innan det sker en översvämning― Driftchef Guy Westerholm vid Raseborgs vatten.

I Stallörsparken finns en pumpstation för avloppsvatten och dess överrinningsplats finns i ändan av Bastugatan, cirka 200 meter från badstranden.

I badvattenprofilen står det att eventuella läckage i en ledning eller störningar i pumpstationen kan utgöra hot mot kvaliteten på badvattnet.

I profilen står det också att det finns ytvattennät vid Knipans badstrand. Avloppsvatten går ut i ytvattennätet vid överrinning i pumpstationerna.

Det här kan också vara en risk för badvattnet vid extrema flöden.

Guy Westerholm är inte orolig för att det ska svämma ut avloppsvatten på det sättet.

- Raseborgs vatten får alarm om fel i systemet innan det sker en översvämning.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland