Hoppa till huvudinnehåll

Nästa år blir personalens år i Vörå – sjukfrånvaron ska minska

Huvudingången till Vörå kommuningård
Huvudingången till Vörå kommuningård. Huvudingången till Vörå kommuningård Bild: Yle/Sofi Nordmyr vörå kommungården

En ny skola och satsningar på personalen väntar i Vörå. Budgeten är realistisk, andas framtidstro och landar på plus säger Kjell Heir (SFP).

Budgeten för 2018 ser hyfsad ut och andas framtidstro säger fullmäktiges ordförande Kjell Heir (SFP) i Vörå.

Vörå kommun vill att 2018 blir personalens år, man väljer att bibehålla skattesatsen och målet är att landa strax över nollstrecket. Överskottet beräknas bli blygsamma 60 000 euro.

Kjell Heir.
Kjell Heir. Kjell Heir. Bild: Yle/Kati Enkvist. vörå

Skatteintäkter minskar

Skatteintäkterna väntas minska med 600 000 euro under 2018, men inte alls lika mycket som man befarat. Främst är det samfundsskatten som dyker kraftigt.

- Arbetslösheten fortsätter att minska, men samtidigt får vi in mindre samfundsskatt. Det beror bland annat på att jordbruket lider och pälsnäringen inte ännu hämtat sig, säger Heir.

Vörå väljer att bibehålla skattesatsen på 21 procent och höjer inte heller fastighetsskatterna.

När det gäller sjukvården förväntar sig beslutsfattarna att kostnaderna för specialsjukvård sjunker jämfört med i år.

Flera nyanställningar

Vörå ska fortsätta att satsa på sin personal. Kommunen har gjort en personalenkät och fortsätter under nästa år att göra satsningar för att personalen ska trivas. Målet är att öka trivseln och minska sjukfrånvaron.

Kommunen har anställt en egen HR-chef som har det övergripande ansvaret för personalärendena.

Nästa år ska man anställa tre nya närvårdare inom äldreomsorgen, en fysioterapeut, en skolspykolog samt en IKT-planerare och en egen översättare.

- En egen översättare gör det lättare för oss att hålla upp tvåspråkigheten i kommunen, säger Heir.

Investerar i skolbygge

Den största investeringen är Koskeby skola som ska byggas ihopmed Tegengrenskolan på den plats där det gamla gymnasiet finns. Koskeby skola ska stå färdig 2020 och beräknas kosta omkring 6 miljoner euro. Dessutom satsar kommunen på att förbättra ventilationen i flera skolor och daghem.

Kommunen står också för själva renoveringen av Tottesunds herrgård, medan verksamheten ska drivas av hembygdsföreningen. Kommunen har också köpt in Malmhagens bostadsområde i Oravais och området ska iståndsättas så att kommunen kan sälja tomter.

Realistisk budget

Heir säger att budgeten för nästa år är välberedd och att budgetmålen är realistiska.

- Visst finns det frågetecken, främst när det gäller den stundande social- och hälsovårdsreformen. Men budgeten visa att vi vill satsa på vår kommun, säger Heir.