Hoppa till huvudinnehåll

Över hälften vill ha längre höstlov i Raseborg

Ekenäs gymnasium
Studerande vid gymnasierna i Raseborg vill ha ett längre höstlov. Bilden är från Ekenäs gymnasium. Ekenäs gymnasium Bild: yle/Petra Thilman bildning,studerande

Särskilt gymnasiestuderande vill gärna ha längre höstlov än nu. Det framgår ur en enkät som bildningssektorn har låtit göra bland skolelever, lärare och vårdnadshavare i Raseborg.

Enkäten gjordes i oktober. Då tillfrågades samtliga lärare, alla vårdnadshavare i årskurserna 1-9 och alla gymnasiestuderande.

Över hälften (54 procent) av de som svarade på enkäten vill att höstlovet förlängs till en vecka i skolorna i Raseborg.

I enkäten framgår att 60 procent av de svenskspråkiga gymnasiestuderandena vill ha ett höstlov som räcker en vecka.

Av de finskspråkiga gymnasiestuderandena vill ännu fler, nästan 80 procent, att höstlovet förlängs till en hel vecka.

Svenskspråkiga vårdnadshavare vill ha kort höstlov

Vårdnadshavarna är inte lika tända på att förlänga lovet.

Av alla vårdnadshavare som svarat på enkäten vill 58 procent att höstlovet är endast två dagar långt, det vill säga lika långt som nu.

Och av de svenska vårdnadshavarna vill ännu fler (78 procent) att höstlovet ska vara två dagar långt.

Drygt 60 procent av de finskspråkiga vårdnadshavarna vill att höstlovet ska vara en vecka långt.

Lärarna vill ha längre lov

Endast en minoritet av lärarna vill ha kort höstlov.

Av de svenskspråkiga lärarna vill 70 procent att höstlovet ska vara två dagar långt.

Bland de finskspråkiga lärarna är endast 27,5 procent för ett två dagar långt höstlov.

Inget beslut om längre höstlov

Om höstlovet förlängs med tre dagar till en vecka, påbörjas höstterminen tre vardagar tidigare.

Raseborgs bildningsnämnd skulle på tisdagen (14.11) ta ställning till att förlänga höstlovet till en vecka år 2019. Om det fattade nämnden inget beslut.

Hösten 2018 är höstlovet fortfarande två dagar långt i Raseborg.

Artikeln uppdaterad 17.11 klockan 11 med två korrigeringar gällande lärarnas åsikter i frågan. Nämnden fattade i det här skedet inget beslut om höstlovet 2019.