Hoppa till huvudinnehåll

Skolor och vägar engagerar i Korsholm – stort investeringspaket i budgeten 2018

Kommunfullmäktige i Korsholm.
Kommunfullmäktige i Korsholm. Bild: Yle/Johanna Ventus Fullmäktige,kommunfullmäktige i korsholm

Korsholms budget är igenomklubbad. Skolor och vägar var det som Korsholmspolitikerna helst ville diskutera.

Korsholms fullmäktige godkände under torsdagskvällen budgeten för 2018. Det mesta kunde klubbas igenom snabbt och odramatiskt. Diskussionen var som mest aktiv när man diskuterade utbildning och vägar.

Bildningsnämnden fick ett tilläggsanslag på 200 000 euro. Det beslöt ett enhälligt fullmäktige efter att initiativet togs av Johanna Nyman (SFP).

När det gäller äldrevården kommer man att stöda de så kallade nattpatrullerna, som möjliggör att människor kan vårdas längre i sitt eget hem.

Socialnämndens ordförande Ulla-Maj Salin (SFP) var väldigt nöjd över att kommunstyrelsen hade lagt tillbaka en summa på 150 000 euro i budgeten - en summa som nämnden själv hade plockat ur sin budget.

Dessa saker var saker som berörde kommunens driftsbudget. Investeringsbudgeten tog desto längre tid att behandla.

Korridor i Mustasaaren keskuskoulu
Korridor i Mustasaaren keskuskoulu Bild: Yle/ Sonja Rundt mustasaaren keskuskoulu

Keskuskoulus läge är akut

Kari Hietamäki (MSK) ansåg att inomhusluftproblemen i Keskuskoulu är så pass akuta att man borde pumpa in mer pengar i budgeten för renoveringen.

Eftersom det ännu är svårt att säga hur stora problemen är kom fullmäktige överens om ett annat förslag.

Nu ger man i stället fullmäktige rätten att vid behov lägga till en summa när man vet exakt hur stort behovet av renovering är.

Vägarna fick extrapengar

Fullmäktige beslöt också att budgetera 100 000 euro per år under åren 2020 till 2022 för grundförbättring av allmänna vägar och anläggande av lätta trafikleder. Det första förslaget låg på 30 000 per år på initiativ av Monica Asplund.

Men summan pumpades upp av Stig Beijar efter att kommundirektör Rurik Ahlberg konstaterat att 30 000 inte räcker någonvart. Vägprojekt kostar alltid sexsiffrigt.

28 ledamöter röstade på Beijars förslag, och 14 på styrelsens ursprungliga förslag. Två röstade blankt.

Extrapengarna till vägprojekten klubbades inte igenom utan kritik. Dels påpekade Michael Luther (SFP) att de flesta vägarna ägs av staten, och att det sällan finns överloppspengar från statligt håll till mindre vägar, även om kommunen skulle ha färdiga planer.

Högstadiet renoveras inte snabbare

Samuel Broman (SFP) föreslog att man ska börja planera renoveringen av Korsholms högstadium redan år 2018.

Efter en omröstning kunde fullmäktige konstatera att planeringspengarna på 150 000 euro stannar på år 2019 så som styrelsen ursprungligen hade tänkt sig.

Korsholms högstadium på vårvintern i eftermiddagsljus. En ljus, låg tegelbyggnad.
Korsholms högstadium på vårvintern i eftermiddagsljus. En ljus, låg tegelbyggnad. Bild: Yle / Axel Brink korsholms högstadium

Johan Håkans föreslog också att projektet Skärgårdens skolor skulle snabbas på. Inom ramarna för projektet har man tidigare talat om att slå ihop skolorna i skärgården till en centralskola.

Efter en jämn omröstning vann ändå styrelsens ursprungliga förslag, och 150 000 euro till planeringen öronmärktes till år 2020.

Bra grund att stå på

Korsholm har ett fint bokslut bakom sig och även under 2018 väntas kommunen gå på plus. Samtidigt gör kommunen stora investeringar och marginalerna inför 2018 är inte så stora.

Förra året landade man på ett överskott på 2,6 miljoner.

Statsandelarna som steg förra året fortsätter också i år att stiga med 1,7 miljoner euro, bland annat på grund av skärgårdstillägget. Men sedan är det stopp. Under 2018 väntas statsandelarna inte stiga alls.

- Vi kommer att klara nästa år med ett litet överskott, på omkring en miljon. Men marginalen är inte så värst stor, säger kommundirektör Rurik Ahlberg.

I år väntas Korsholm landa på plus 3 miljoner euro. Men jämsides med de goda resultaten gör kommunen ordentliga investeringar och satsar på bland annat nya nattpatruller så att flera äldre personer kan fortsätta att bo hemma.

I Replot och Smedsby utökar man vårdplatserna och sammanlagt uppgår de stora investeringarna uppgår till omkring 20 miljoner euro.

Ekonomidirektör Rabbe Eklund säger att Korsholm fortfarande har ett investeringsår framför sig.

- Det kräver lån. Först under 2019 kan vi börja sänka skuldbördan, säger Eklund.

Hålla hårt i slantarna

Under 2018 måste kommunen hålla hårt i pengarna säger Ahlberg. En stor del av de investeringar som gjorts i bland annat dagvård och effektiverat serviceboende kommer att belasta budgeten först under nästa år.

Även lönekostnaderna kommer att belasta kommunens ekonomi. De sänkta semesterpremierna kommer antagligen att kompenseras och de kostnaderna ligger på omkring en miljon euro, tror Ahlberg.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten