Hoppa till huvudinnehåll

Halverat resultat för Viking Line

Viking Lines Rosella-fartyg
Viking Lines Rosella-fartyg. Viking Lines Rosella-fartyg Bild: Viking Line rosella

Aningen högre intäkter men lägre vinst. Konkurrensen pressar Viking Lines lönsamhet, enligt rederiets delårsrapport.

Under tredje kvartalet steg intäkterna med en dryg miljon euro till 159 miljoner euro jämfört med samma period i fjol. Rörelsevinsten sjönk samtidigt från 25,3 miljoner euro till 21,3 miljoner euro.

- Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde innebär en fortsatt press på såväl priser som volymer, vilket påverkar införtjäningen per passagerare negativt, skriver rederiet i kvartalsrapporten

För en vecka sedan gav Viking Line en vinstvarning eftersom bolagets styrelse bedömde att årets resultat blir sämre än väntat. På fredagen publiceras en interimsrapport för perioden januari till september.

Enligt den blev rörelseresultat till 6,3 miljoner euro, en rejäl sänkning jämfört med 14,8 miljoner för motsvarande period i fjol. Finansnettot blev -1,7 miljoner euro och resultatet efter skatter sjönk från 9,7 miljoner till 3,8.

Investeringarna ökade från 13 till 31 miljoner euro

Koncernens omsättning och de passagerarrelaterade intäkterna ökade marginellt under perioden medan fraktintäkterna sjönk lite. Driftskostnaderna ökade med 5,2 procent och bunkerkostnaderna med drygt 22 procent.

Koncernens investeringar ökade från drygt 13 till 31 miljoner euro och av det utgör 20,8 miljoner förskottsbetalningar för det nya fartyg som beställts från Kina.

En tidigare bedömning var att röresleresultatet skulle bli i nivå med fjolårets som var 13,7 miljoner euro, men nu förväntas det alltså bli sämre. Bokslutet för 2017 publiceras den 15 februari nästa år.

Källor: Ålands Radio och TV och FNB-TT

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland