Hoppa till huvudinnehåll

Hus i centrum av Lovisa förfaller eftersom stadsplaneringen har för mycket jobb

Huset på Drottninggatan 14 i Lovisa står tomt.
Huset vid Drottninggatan 14 förfaller medan ägaren väntar på att staden ska få sin stadsplan färdig. Huset på Drottninggatan 14 i Lovisa står tomt. Bild: Leo Gammals Lovisa,affärsbyggnader,Affärslokaler,förfall,affärer,målfärger,drottninggatan 14

Stadsplanen för Neristan i Lovisa borde förnyas. Just nu står ändå allt stilla eftersom stadsplaneringsavdelningenhar personalbrist och för mycket jobb.

Till exempel vid Drottninggatan 12 och 14 i Lovisa står gamla fastigheter och förfaller.

Att renovera huset blir så dyrt att ingen skulle köpa det som en affärsfastighet. Enda chansen att få huset sålt är att sälja det åt någon som brinner för renovering och som själv är färdig att satsa.

En annan lösning skulle vara att förvandla huset vid Drottninggatan 12 till ett bostadshus. Ägaren Kalevi Ilonens plan är att renovera och sälja det som ett parhus.

- Kruxet är att det krävs en förändring i stadsplanen om det ska vara möjligt att ändra affärsfastigheten till bostäder. Den kapaciteten verkar inte stadsplaneringsavdelningen ha för tillfället, säger Ilonen.

Tomt hus på Drottninggatan 12 i Lovisa.
Huset på Drottningatan 12 kan bli fina bostäder. Tomt hus på Drottninggatan 12 i Lovisa. Bild: Leo Gammals Lovisa,förfall,affärer,målfärger,bostäder,hus,drottninggatan 12

Konsulter till hjälp

Enligt Ilonen har stadens planläggningsavdelning varit tvungen att utföra vissa stadsplaneändringar med hjälp av konsulter.

- Det stämmer. För alla större planer och specialutredningar behöver vi använda oss av konsulter, säger stadsarkitekten i Lovisa, Maaria Mäntysaari.

Mäntysaari säger att det skulle bli betydligt billigare att själv göra enkla förändringar i stadsplaner.

- Vi gjorde faktiskt en utredning för tekniska nämndens räkning som visade att det är dyrare att anlita konsulter, säger Mäntysaari.

Allt står stilla i Neristan

Just nu händer det ingenting då det gäller arbetet med förändringen av stadsplanen för stadsdelen Neristan, dit bland annat fastigheten på Drottninggatan 12 hör.

- Vi har i själva verket väldigt många akuta behov inom planeringen. Stadsplanen för Neristan är bara ett exempel. Den gällande planen för Neristan är på tok för gammal. Behovet att förnya den planen är helt uppenbar, säger Mäntysaari.

Eftersom Lovisa stads stadsplaneändring för tillfället är lagd på is, har Kalevi Ilonen hört sig för om möjligheten att få till stånd en plan för bara den del som gäller just hans fastighet på Drottninggatan.

- Det är fullt möjligt men ett undantagslov är precis som namnet säger ett lov som är ett undantag och som gäller bara för två år. Efter det krävs det ändå ett byggnadslov som är i enlighet med stadsplanen, säger Maaria Mäntysaari.

hus i lovisa
Hus i Lovisastadsdelen Neristan. hus i lovisa Bild: Yle/Mikael Kokkola Lovisa,lovisa neristan

Stadsgeodettjänsten splittras

Inte nog med det: Undantagslovet kräver också en motiverad orsak till att det söks. Om ett undantagslov beviljas visar det också enligt Mäntysaari att staden de facto har behov av att göra en planändring.

Det är med andra ord inte att rekommendera att situationen i Lovisa med en icke uppdaterad stadsplan för stadsdelen Neristan fortgår. Stadens beslutsfattare är medvetna om problemet.

- Jo, stadsstyrelsen har behandlat ärendet och för att råda bot på situationen åtminstone en aning har man beslutat att splittra stadsgeodettjänsten i två delar, säger Mäntysaari.

Undantagsloven belastar Lovisa

I stället för en stadsgeodet skulle Lovisa få en fastighetsingenjör och en markanvändningsingenjör.

- Förutom att de skulle ha hand om det arbete som normalt hör till tjänsterna, skulle de också ha hand om undantagsloven, säger Mäntyssari.

Undantagsloven har belastat kommunerna sedan de för ett år sedan förflyttades från Närings-, trafik och miljöcentralerna till kommunerna.

- Fast egentligen har vi haft väldigt knappa resurser redan innan det. Det började redan efter kommunsammanslagningen och till råga på allt är det också annars inom den här sektorn väldigt svårt att rekrytera ny arbetskraft, säger Mäntysaari.

Huset på Drottninggatan 14 i Lovisa står tomt.
Huset på Drottninggatan 14 i Lovisa står tomt. Bild: Leo Gammals Lovisa,affärsbyggnader,Affärslokaler,förfall,affärer,målfärger,drottninggatan 14

Planerare efterlyses

Hur mycket lättar då de nya arrangemangen på arbetsbördan inom planläggningen?

- Vi kommer också i framtiden att ha behov av personalen inom planläggningen även om en del arbete har överförts till stadens informationsavdelning Lovinfo. Egentligen skulle vi ha jobb för en ny planerare här på avdelningen också, säger stadsarkitekt Maaria Mäntysaari.

En viss hjälp har planläggningsavdelningen av de civiltjänstgörare som arbetar där.

- Det är ju tillfällig hjälp. De är hos oss en viss tid men våra projekt försvinner ingenstans. Med den personal vi har nu kommer vi aldrig att kunna uppdatera stadsplanerna.

Inte heller mera medel ur budgeten för konsulter är en lösning. Enligt Mäntysaari är planläggningsarbete ett arbete som till stora delar måste utföras inom staden.

Läs mera:

Gamla läkarvillan i Nickby

Drömmen om ett gammalt hus i Östnyland

Drömmer du om ett hem eller renoveringsobjekt på landsbygden? Nu är det trendigt att fynda och renovera gamla skolor eller kommunhus i Östnyland.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland