Hoppa till huvudinnehåll

Malax satsar på investeringar nästa år

Malax kommungård.
Arkivbild. Malax kommungård. Bild: Yle/Joni Kyheröinen Malax,malax kommungård

Malax kommunfullmäktige godkände budgeten för nästa år som innnehåller en ovanligt stor investeringsbudget.

Hälsovårdscentralen ska utvidgas, ett nytt effektiverat serviceboende i Yttermalax planeras och renoveringen av Yttermalax skola ska slutföras under de kommande åren.

- Vi har en ovanligt stor investeringsbudget men vi är tvungna för dels ska vi färdigställa projekt som redan är igång och så har vi också det här serviceboendet som planeras, säger fullmäktigeordförande Lorenz Uthardt. (Sfp).

Kostnaderna för serviceboendet beräknas till 4,95 miljoner euro.

Bostadsområde planeras

En storsatsning för kommunen är också detaljplanen för bostadsområdet på Söderfjärdsbacken, där planeringen väntas bli utförd under 2018.

Satsningen kostar omkring 2,5 miljoner och den kommer att förverkligas stegvis över en längre tidsperiod.

De stora investeringarna väntas avta efter nästa år och under de följande fem åren bör investeringarna inte överskrida 2,5 miljoner euro per år. Det här för att lånebördan inte ska överstiga gränsvärdena för en kriskommun.

- Många av investeringarna är sådana som vi har varit tvungna att göra på grund av byggnadernas dåliga skick. Så småningom blir det slut på det får man väl hoppas.

Ingen skattehöjning

Skatteintäkterna ser ut att bli något bättre än väntat trots att inkomstskattesatsen förblir oförändrad. Fullmäktige röstade om att höja fastighetsskatten med 0,7 procentenheter, men förslaget föll.

Prognoserna visar att Malax kommer att fortsätta tappa statsandelar. Kommunen ser ut att gå miste om en halv miljon euro nästa år jämfört med vad man tidigare planerat.

- Men det är svårt att säga vad det där slutresultatet blir, konstaterar Uthardt.

Budgeten för 2018 visar ett plusresultat på lite över 4 000 euro.

- Vi har försökt hålla budgeten väldigt stram, så att vi inte har några extra utgifter som inte är noggrant planerade och det har lyckats väldigt bra.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten