Hoppa till huvudinnehåll

USA:s största skattereform på över 30 år - Trump allt närmare en politisk seger

President Donald Trump och vicepresident Mike Pence.
Före omröstningen i representanthuset kunde Donald Trump vara segerviss, här tillsammans med vicepresident Mike Pence. President Donald Trump och vicepresident Mike Pence. Bild: EPA-EFE/JIM LO SCALZO Donald Trump

Det råder stor oenighet om de kommande skattesänkningarna i USA, gynnar de mera de rika eller de fattiga?

USA har tagit ett steg närmare en stor skattereform. Representanthuset röstade för reformen, samma sak gjorde senatens finansutskott.

Senaten ska ännu fastställa skattelättnaderna för både privatpersoner och företag.

President Donald Trump hoppas att allt ska vara klart före årsskiftet.

Den amerikanska presidenten har varit tydlig med sin önskan. Han är missnöjd med att inte ha fått några beslut i sin egen riktning ännu i år, men det här kan bli hans första stora politiska seger.

Ska löna sig för företag i USA

Skattereformen är viktig för att hålla företagen och jobben kvar i USA, rentav höja lönerna, säger Trump. Men arbetarna i medelklassen gynnas också av skattelättnader för hushållen.

Företagsskatten ska sänkas från 35 procent till 20 procent. Under valkampen vill Trump sänka den till 15 procent, men han fick inte ens republikanerna med sig.

De sänkta företagsskatterna motiveras med att det blir förmånligare för amerikanska företag att verka i USA och sysselsätta amerikanska arbetare.

Småföretag utlovas en egen sänkning, men kritik riktas mot att storföretag gynnas mest.

Avdragsmöjligheterna för företag är också många.

Enklare och lägre skatter för hushåll

Skattesystemet ska bli enklare och deklarationen ska kunna klaras av på en sida papper, har det sagts.

Det blir färre skatteklasser. Minimiskatten stiger visserligen från 10 till 12 procent, men avdragen som gynnar de lägst avlönade höjs.

Den maximala skatten på inkomster förblir 39,5 procent, men gränsen för när den utmäts höjs betydligt, till 1 miljon dollar. Tidigare var summan mellan 235 000 och 470 000, beroende på hurdant hushåll man bor i.

Gränsen för arvsavgiften höjs och gäller i framtiden bara förmögenheter på mer än 11 miljoner dollar.

Förmögenhetsskatten avskaffas helt år 2024.

Barnavdragen blir högre och avdragsmöjligheterna blir fler, också för andra än de rikaste, avdragen för bostadslån minskar och studerandes avdragsmöjligheter försämras.

Republikansk splittring

Alla republikaner röstade inte för presidentens skattelättnader i representanthuset, men tillräckligt många för att godkänna skatteprogrammet.

Demokraterna blev i klar minoritet med siffrorna 227-205.

Men också senaten ska godkänna lagpaketet. Där är styrkeförhållandena knappare och det finns flera tveksamma republikaner.

I den kompromiss som godkändes i senatens finansutskott i går kväll finns dessutom ett stort avdrag på Obamacare. Kravet på sjukförsäkring för alla amerikaner avskaffas.

Många beräknas avstå från försäkringen som blir dyr, och då minskar också statens utgifter. I praktiken betyder det högre sjukvårdskostnader för de oförsäkrade när skatterna sänks.

Skattesänkningar för medelklassen bara de första åren

Kritiken går åt båda håll; att skattesänkningarna är för stora och för små. Det har också väckts tvivel om löften om skattesänkningar för medelklassen håller i det långa loppet.

En del grupper måste i stället betala mer i skatt efter några år har demokraterna räknat ut.

När statens skatteintäkter minskar blir det också ett hål i budgeten. En beräkning är att underskottet blir 1 500 miljarder dollar på tio år.

Trots Trumps föresatser om att ekonomin växer tack vare skattereformen och andra åtgärder, så frågar kritikerna hur skattesänkningarna ska finansieras.

Ska det nu tas mer utländska lån eller ska budgetutgifterna minska? Det frågar både demokrater och en del republikaner.

Kongressen har bråttom

Dagens skattebeslut sägs vara den mest omfattande reformen i USA:s skattesystem på över 30 år.

Det betecknas också som den första segern för president Donald Trump, som besökte kongressen på omröstningsdagen.

Nu väntar han ivrigt på att få underteckna lagen före jul. Det kommer att ske med pompa och ståt i Vita huset.

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes